Z inicjatywy „Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem”, Oddział w Kłębach 18 grudnia 2018 roku zostało założone Koło Gospodyń Wiejskich.

20 stycznia 2019 r. uroczyście zainaugurowano jego działalność. Koło Gospodyń Wiejskich przyjęło nazwę „Kłębowianki”. Członkiniami KGW zostały  również Panie, mieszkanki Kłęb, które były członkiniami KGW kiedyś funkcjonującego na wsi z panią Zofią Andrzejczyk na czele.