Centrum wsparcia

Centrum wsparcia2018-11-13T15:52:12+00:00

Centrum wsparcia

Aukcja 2018 na rzecz Fundacji „Łatwiej Razem”

Sympatyczna pani na wczasach w Mielnie we wrześniu 2018 wykonała piękne czapeczki które można kupić dla wnucząt a środki za nie zostaną przekazane na rzecz Fundacji. Szczegóły możliwości zakupu pod telefonem 604075106 lub 914669053 zapraszamy.

Plany na najbliższe tygodnie w oczekiwaniu na święta.

Okres listopad – grudzień to bardzo pracowity czas. Już ruszają przygotowania do takich świąt jak Mikołaj, Gwiazdka, Nowy Rok, bo z każdej tej okazji przygotowujemy coś ciekawego lub pożytecznego dla dzieci, bezdomnych, biednych lub opuszczonych. Dla tych, o których nie wolno zapomnieć, którym trzeba zrobić niespodziankę aby poczuli że są potrzebni, że ktoś o nich myśli, że mają przed sobą jeszcze dobrą przyszłość i szanse, że los się odwróci i będzie dobrze. To nasza rola. Dawać nadzieję, to też dużo a czasami  właśnie brak tej nadziei powoduje załamanie i utratę wiary, że warto jeszcze żyć.

W tym roku przygotujemy paczki ze słodyczami dla dzieci, paczki żywnościowe dla dorosłych, spotkania z Mikołajem, zbiórkę AGD, paczki dla skazanych oraz listy do samotnych. W chwili obecnej zwracamy się indywidualnie do wolontariuszy i znajomych o zbieranie materiałów biurowych, drobnych upominków, długopisów do paczek. Zamówiliśmy kartoniki na poczcie, worki w zaprzyjaźnionych placówkach handlowych. Prowadzimy rozmowy z kandydatem na Mikołaja, tego w stroju czerwonym i tego, który rozwiezie upominki do beneficjentów. Zbieramy również deklaracje od osób chętnych do przygotowania indywidualnych paczek dla potrzebujących.

Bardzo pracowity okres ale i nadchodzące święta każdego roku są specyficzne. Bo czeka na nie każdy, młody, starszy, dzieci. Tak naprawdę wszyscy. Będziemy pełni nadziei, że dla każdego znajdzie się coś co sprawi przyjemność i będzie dowodem na to, że jest zauważany, potrzebny. To tak mało kosztuje a sprawić może dużo radości. Pamiętajmy o tym.

Wszystkich chętnych do pomocy prosimy o kontakt z Fundacją lub Oddziałem.

Z pozdrowieniem

dr Teresa Cz. Malec

Pracowity czerwiec 2018 w Fundacji

Kaborno 2018

PIOTR OGONOWSKI|
KABORNO
SOŁTYS

 W imieniu Władz Fundacji i Fundatora, składamy serdeczne podziękowanie za woluntarystyczną pracę na rzecz potrzebujących na terenie Gminy Purda.
Jesteśmy zobowiązani w imieniu beneficjentów i prosimy o dalszą współpracę.

Prezes Rady Fundacji
dr Wacław Domaszewicz

FUNDATOR
dr Teresa Cz. Malec

Pierwsza połowa 2017 już za Nami.

Co dalej?

 

Nawet nie zdołaliśmy się zbyt mocno rozejrzeć, a już minęło pierwsze półrocze 2017 roku. Bardzo szybko przyszła do Nas druga połowa. Bardzo.

Już niedługo minie siedem lat od powstania Fundacji to też bardzo szybko. Czy wszystkim Państwu tak szybko biegnie czas?

 Niepostrzeżenie mija czas, zwłaszcza kiedy tak dużo się dzieje.

Od początku stycznia trwały prace na rzecz poszukiwania ofiarodawców co do 1%. Pisano listy, prośby oraz pisma informujące o naszej działalności.

Miesiąc luty, posiedzenia władz i przygotowywanie sprawozdań, zatwierdzanie  planów pracy na rok 2017 z małymi poprawkami co do ustaleń poczynionych  pod koniec 2016 roku, dla organizacji, którym patronuje Fundacja lub z którymi współpracuje, lub które o to się zwracały.

Organizacje mają różne zwyczaje. Jedni plany piszą na cały rok, drudzy  na pół roku, jedni szczegółowo, drudzy ogólnie. Ważne, że pracujemy i pomagamy sobie wzajemnie tam, gdzie jest taka potrzeba. A każdego dnia

przyjmujemy podania, rozmawiamy i udzielamy wsparcia telefonicznie.

Państwo: Ala, Iwona, Teresa, Edyta, Tomasz, Jarek, Zosia są cały czas na dyżurze w Olsztynie i innych miejscowościach, gdzie zamieszkują nasi wolontariusze.

Państwo: Jarek, Wioletta, Artur, Konrad, Teresa, Tadeusz, Marcin, biorą na siebie główne prace na terenie Oddziału w Kłębach a szczególnie Stary Przylep, Warnice, Koszewo, Lisowo. W okolicach Świąt Wielkiej Nocy to przygotowywane paczki żywnościowe dla potrzebujących. Zbiórka rzeczy AGD, ubrań i rzeczy dla dzieci, w Oddziale i siedzibie Fundacji. W Kabornie i Olsztynie, w Kłębach i Stargardzie. Rozdano je w 8 rożnych miejscowościach.

Ponadto udział w konferencjach w Olsztynie, dotyczących tematyki, którą zajmuje się Fundacja, w ze szczególnym uwzględnieniem tych dotyczących i organizowanych prze Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, którego nadal Fundacja jest członkiem. Udział w zebraniach społeczności lokalnej Monitorowanie potrzeb społecznych zgłaszanych przez mieszkańców.

Pisanie dokumentów i odpowiadanie na listy potrzebujących wsparcia prawnego i społecznego, finansowego. Współpraca ze społeczną komisją rozpatrującą pomoc w ramach 1%.

Pełnomocnik Oddziału prowadzi zbiórkę prasy i przekazuje zainteresowanym. W Olsztynie pani Alicja i Pani Teresa czuwają nad bytem samoobsługowego bibliotecznego punktu w pawilonie na Podgrodziu. Wizyty w Uniwersytetach III wieku w Klewkach, Purdzie i Olsztynie.

To tylko pierwsze półrocze.

W miesiącu czerwcu przygotowano tradycyjnie już po raz 7 zakończenie roku oświatowego dla wszystkich współpracujących organizacji i wolontariuszy.

-Kaborno 2017.

Było to spotkanie wszystkich, którzy działają w ciągu roku i dla których działalność w takiej organizacji jak Fundacja „ Łatwiej Razem „ jest nie tylko spełnieniem swojej misji ale i formą sprawdzenia swoich możliwości, wrażliwości na cudze nieszczęście lub chwilowe trudności, których sam nie może pokonać bez pomocy osób trzecich. Pomocy w cichości i skrytości, jeśli to możliwe aby zachować godność i anonimowość  potrzebującego.

Na początku przekazano, przesłane pozdrowienia od osób, które nie mogły wsiąść udziału tego dnia ale pamiętają i wspierają działalność  Fundacji. Nie wiem  czy wszystkich zapamiętałam ale było gości i wolontariuszy bardzo dużo. Jeśli kogoś przeoczę to bardzo przepraszam.

Jednak spróbuję. Olsztyn-mgr Remigiusz Dobkowski, mgr Tomasz Pastuszek, mgr Janina Malinowska –Pastuszek, dr Maria Truszkowska, dr Krystyna Kuberska–Przekwas, Maria Śliwińska,. dr Wacław Domaszewicz ,dr Teresa Cz. Malec, mgr Teresa Koszykowska, mgr Krzysztof Wolny, Alicja Bartkowiak, Wojciech Dudaniec, mgr Aneta Piłat z małżonkiem i 4 córkami, dr Zofia Fijałkowska, mgr Zenon Bury, Teresa Zajączkowska, mgr Grande Krzysztof, Małgorzata Chrzanowska. Klebark  Wielki: Adela Sokołowska, mgr Grażyna Załęska, Dorota Skrzypska. Purda: Maria Nosek z trzema przedstawicielkami UTW Purda. Szefowa mgr Maria Kordek przesłała życzenia

Klewki: Grażyna Perkowska, Krystyna Wawrzyniak, Halina Cesarska, Sabina Rychter, Józef Perkowski. Kętrzyn:- mgr Anna Drażba, mgr Józef Drażba. Korsze-Iwona Kuciewicz. Kaborno- mgr Tadeusz Malec, Gertruda Maliszewska.

Ponadto do Kaborna w innym terminie dotarli: przewodnicząca Rady  Programowej Fundacji Zofia Narkowicz /w dniu głównego spotkania była w Portugalii/, mgr Zbigniew Lemański /delegacja w Warszawie/ oraz prof. Wiesław Mysłek/ zajęcia na uczelni/. Jarosław Stelmach i Wioleta Łuczak- Stelmach ze Stargardu jako przedstawiciele Oddziału, Dziękujemy. Rozumiemy.

Pozdrowienia przesłał i życzenia dalszej działalności dr Jan Trusewicz z Warszawy oraz mgr Zbigniew Ciechomski z Olsztyna, pani Grażyna Dembowska z olsztyńskiego UTW „Łatwiej Razem” oraz dr Dorota Bartnicka.

Specjalne wyrazy wspólnoty przesłał Przewodniczący pan Waldemar Cieślik z Rudzisk – Dzieło Pomocy św. O. Pio. Wolontariat. Dziękujemy.

W trakcie spotkania Prezes Rady Fundacji dr Wacław Domaszewicz podziękował wszystkim zebranym za prace w ciągu roku.

Docenił i podziękował za wszystkie zadeklarowane i wpłacone kwoty na działalność Fundacji a następnie poprosił o jeszcze. Następnie prosił o propozycje dalszej współpracy. Z zadowoleniem przyjmował wszystkie oferty rozwijające lub rozszerzające działalność Fundacji. Szczególnie odniósł się z zainteresowaniem do propozycji mgr Anety Pawelczyk –Piłat, wyrażając chęć pomocy i współpracy.

Przedstawiciele Uniwersytetu III wieku w Klewkach przekazali serdeczne podziękowanie dla Fundatora dr Teresy Cz. Malec za współpracę w upływającym roku oświatowym. Podobna przyjemność i piękny upominek był jej udziałem ze strony delegacji Uniwersytetu z Purdy. Była bardzo szczęśliwa i bardzo dziękowała za współpracę. Wszystkim.

A potem wspólna fotografia i spotkanie towarzyskie.

Było bardzo miło, tradycyjna lipka też została odśpiewana a Pan Wojciech raczył wszystkich opowieściami.

To dobrze, że chcemy się spotykać i trzymamy się taką grupą. Kiedy trzeba nikt nie odmówi pomocy. Wszyscy wiedzą, że mogą na siebie liczyć.

Dzięki takiej postawie wielu naprawdę potrzebujących ma w nich oparcie.

Oby tych dobrych, pogodnych ludzi chętnych do działania nam tylko przybywało.

Do zobaczenia w przyszłym roku na spotkaniu Kaborno 2018.

 

Wszystko to obserwowała i spisała

Wolontariusz Teresa

 

Paczki dla potrzebujących – grudzień 2017

Tradycyjnie już w związku z nadchodzącymi świętami, myślimy o samotnych, w trudnej sytuacji życiowej, opuszczonych przez los, oczekujących na wsparcie. Wyrażamy swoją troskę w postaci sporządzenia paczek, które nie zastąpią pomocy na długo ale będą pomagały przygotować święta w lepszych warunkach psychicznych, będą przeświadczeni, ze ktoś o Nich pamięta a ich los nie jest komuś obojętny.

Fundacja nie posiada zbyt dużych możliwości ale każdego roku przed świętami, wiosną i zimą odwiedza potrzebujących i dzieli się tym co ma.

Przekazujemy również w ramach współpracy paczki do zaprzyjaźnionych GOPS-ów, sołtysów oraz Parafii. Szczególnie wdzięczni jesteśmy wolontariuszom, którzy przekazują nam wiadomości o osobach, którym należy pomóc w ich środowisku. Pamiętajmy o tym, że nie wszyscy umieją prosić, uważają, że sami muszą znosić swój los, który nie jest dla nich nazbyt łaskawy. Pomóżcie i Wy.

Na przestrzeni 7 lat moja Fundacja przekazała ponad 2400 paczek

Szanowni Państwo

Prosimy o 1% dla naszej Fundacji za rok 2017 a wówczas będziemy mogli pomagać więcej.

Z poważaniem

Fundator
dr Teresa Cz. Malec

Wszystkie dzieci są nasze – 2012