Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia2018-12-13T15:10:02+00:00

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda im. prof. zw. dr. hab. Eugenii Malewskiej za rok 2018

Laureatka Alicja Bartkowiak

Sponsorzy:
dr. Teresa Cz. Malec
lek. med. wet. Dariusz Malewski

Wyróżnienia za rok 2018.

Z okazji V Forum przy zgromadzonych uczestnikach miało miejsce uroczyste wręczenie corocznych wyróżnień „Bukiecik za serce” autorstwa prof. Adolfa Gwozdka. Tym razem było to bardzo uroczyste bo w 5 rocznice utworzenia wyróżnienia te piękne pamiątki wręczał sam autor. Pan prof. był wzruszony a jego przyszli właściciele jeszcze bardziej.

W dniu 15 października wyróżnienia otrzymali: sołtys Sołectwa Kaborno, warmińsko –mazurskie, przewodnicząca Uniwersytetu III wieku w Purdzie, sołtys Sołectwa w Barnimiu, zachodniopomorskie, przewodnicząca stowarzyszenia Lazarus w Klebarku Wielkim.

Te osoby naprawdę zasługują na te wyróżnienia. Ze swej strony, jako Fundator jestem wdzięczna za ich pracę, którą wykonują również na rzecz mojej Fundacji. Dziękujemy i prosimy o jeszcze.

SERDECZNE GRATULACJE

„Bukiecik za serce”

mgr G. Załęska – Klebark Wlk

mgr M. Kordek – Purda

P. Ogonowski – Kaborno

Natalia Siatkowska-Barnim

Nagroda im. prof. zw. dr. hab. Eugenii Malewskiej za rok 2017

Laureatka dr Maria Truszkowska

Sponsorzy:
dr. Teresa Cz. Malec
lek. med. wet. Dariusz Malewski

Wyróżnienia za rok 2017 

„Przyjaciel Fundacji”

dr Domaszewicz Wacław

mgr Koszykowska Teresa

mgr Pawelczyk-Piłat Aneta

Wioletta Łuczak-Stelmach

Ekon. Zofia Narkowicz

Jarosław Jan Stelmach

Jan Wojtkun

CERTYFIKATY WYRÓŻNIEŃ ZA  2016

Nagrodzeni z okazji 5 Lecia Fundacji Łatwiej Razem w Olsztynie w dniu 8.10.2015

LAUREATKA     NAGRODY  im. PROF. EUGENII  MALEWSKIEJ

Pierwszego Prezesa Rady Fundacji

mgr pedagogiki Anna Plewka,
Nagroda  finansowa ,ufundowana  przez sponsorów.

„Bukiecik za serce”

lic. Michał Salamucha, Olsztyn
informatyk

Grażyna  Niestępska
Restauracja Staromiejska Olsztyn

Laureaci
Wyróżnienia Fundacji  dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem”
„Przyjaciel Fundacji”  za rok 2015
Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie
Prezes Tadeusz Milewski  i członek Zarządu Małgorzata Romaniuk

  Prof. zw.dr hab. Regina Drabent  UWM w Olsztynie.

Dr Wiesław Poszewiecki UWM w Olsztynie.

Dr Krystyna Kuberska-Przekwas, Olsztyn

Barbara Januszewska-Klewki

Krystyna Wawrzyniak-Klewki

Liliana Skrzypczak-Purda