Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia2018-11-13T15:57:31+00:00

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda im. prof. zw. dr. hab. Eugenii Malewskiej za rok 2018

Laureatka Alicja Bartkowiak

Sponsorzy:
dr. Teresa Cz. Malec
lek. med. wet. Dariusz Malewski

Wyróżnienia za rok 2018.

Z okazji V Forum przy zgromadzonych uczestnikach miało miejsce uroczyste wręczenie corocznych wyróżnień „Bukiecik za serce” autorstwa prof. Adolfa Gwozdka. Tym razem było to bardzo uroczyste bo w 5 rocznice utworzenia wyróżnienia te piękne pamiątki wręczał sam autor. Pan prof. był wzruszony a jego przyszli właściciele jeszcze bardziej.

W dniu 15 października wyróżnienia otrzymali: sołtys Sołectwa Kaborno, warmińsko –mazurskie, przewodnicząca Uniwersytetu III wieku w Purdzie, sołtys Sołectwa w Barnimiu, zachodniopomorskie, przewodnicząca stowarzyszenia Lazarus w Klebarku Wielkim.

Te osoby naprawdę zasługują na te wyróżnienia. Ze swej strony, jako Fundator jestem wdzięczna za ich pracę, którą wykonują również na rzecz mojej Fundacji. Dziękujemy i prosimy o jeszcze.

SERDECZNE GRATULACJE

„Bukiecik za serce”

mgr G. Załęska – Klebark Wlk

mgr M. Kordek – Purda

P. Ogonowski – Kaborno

Nagroda im. prof. zw. dr. hab. Eugenii Malewskiej za rok 2017

Laureatka dr Maria Truszkowska

Sponsorzy:
dr. Teresa Cz. Malec
lek. med. wet. Dariusz Malewski

Wyróżnienia za rok 2017 

„Przyjaciel Fundacji”

dr Domaszewicz Wacław

mgr Koszykowska Teresa

mgr Pawelczyk-Piłat Aneta

Wioletta Łuczak-Stelmach

Ekon. Zofia Narkowicz

Jarosław Jan Stelmach

CERTYFIKATY WYRÓŻNIEŃ ZA  2016

Nagrodzeni z okazji 5 Lecia Fundacji Łatwiej Razem w Olsztynie w dniu 8.10.2015