X lat Fundacji

Rada Fundacji dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem” w 2020 r.

dr Domaszewicz Wacław

Prezes Rady Fundacji

mgr Koszykowska Teresa

Wiceprezes Rady Fundacji

mgr Lemański Zbigniew

Członek

mgr Plewka Anna

Członek

mgr Dobkowski Remigiusz

Członek

Rada Fundacji dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem” w 2019 r.

dr Domaszewicz Wacław

Prezes Rady Fundacji

mgr Koszykowska Teresa

Wiceprezes Rady Fundacji

mgr Lemański Zbigniew

Członek

mgr Plewka Anna

Członek

mgr Dobkowski Remigiusz

Członek

Rada Fundacji dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem” w 2018 r.

dr Domaszewicz Wacław

Prezes Rady Fundacji

mgr Koszykowska Teresa

Wiceprezes Rady Fundacji

mgr Lemański Zbigniew

Członek

mgr Plewka Anna

Członek

mgr Dobkowski Remigiusz

Członek

Rada Fundacji dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem” w 2017 r.

dr Domaszewicz Wacław

Prezes Rady Fundacji

mgr Koszykowska Teresa

Wiceprezes Rady Fundacji

mgr Lemański Zbigniew

Członek

mgr Plewka Anna

Członek

mgr Dobkowski Remigiusz

Członek

Rada Fundacji dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem” w 2016 r.

dr Domaszewicz Wacław

Prezes Rady Fundacji

mgr Koszykowska Teresa

Wiceprezes Rady Fundacji

mgr Lemański Zbigniew

Członek

mgr Plewka Anna

Członek

mgr Dobkowski Remigiusz

Członek

Rada Fundacji dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem” w 2015 r.

dr Domaszewicz Wacław

Prezes Rady Fundacji

mgr Koszykowska Teresa

Wiceprezes Rady Fundacji 03.03.2015

mgr Lemański Zbigniew

Członek

mgr Plewka Anna

Członek

mgr Dobkowski Remigiusz

Członek 3.03.2015

Rada Fundacji dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem” w 2014 r.

prof. dr. hab. Eugenia Malewska

Prezes Rady Fundacji

prof. dr. hab. Elżbieta Kucka

Wiceprezes Rady Fundacji 23.08.2013

mgr Lemański Zbigniew

Członek

dr Domaszewicz Wacław

Członek

mgr Dobkowski Remigiusz

Członek  24.09.2014

Rada Fundacji dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem” w 2013 r.

prof. dr. hab. Eugenia Malewska

Prezes Rady Fundacji

prof. dr. hab. Elżbieta Kucka

Wiceprezes Rady Fundacji 23.08.2013

Ks dr Artur Oględzki

Wiceprezes Rady Fundacji 24.06.2013

mgr Lemański Zbigniew

Członek

dr Domaszewicz Wacław

Członek

mgr Pałac Zdzisław

członek

Rada Fundacji dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem” w 2012 r.

prof. dr. hab. Eugenia Malewska

Prezes Rady Fundacji

Ks dr Artur Oględzki

Wiceprezes Rady Fundacji

dr. Janusz Cichoń

Członek do 11.10.2011

mgr Lemański Zbigniew

Członek 11.10.2012

dr Domaszewicz Wacław

Członek 11.10.2012

mgr Pałac Zdzisław

członek 11.10.2012

mgr Dobkowski Remigiusz

Członek

mgr Tadeusz Malec

Członek do 11.10.2012

Rada Fundacji dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem” w 2011 r.

prof. dr. hab. Eugenia Malewska

Prezes Rady Fundacji

Ks dr Artur Oględzki

Wiceprezes Rady Fundacji

dr. Janusz Cichoń

Członek

mgr Dobkowski Remigiusz

Członek

mgr Tadeusz Malec

Członek

Rada Fundacji dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem” w 2010 r.

prof. dr. hab. Eugenia Malewska

Prezes Rady Fundacji

mgr Dobkowski Remigiusz

Wiceprezes Rady Fundacji

dr. Janusz Cichoń

Członek

Ks dr Artur Oględzki

członek

mgr Tadeusz Malec

Członek