Rada Fundacji

Rada Fundacji dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem” w 2019 r.

dr Domaszewicz Wacław

Prezes Rady Fundacji

mgr Koszykowska Teresa

Wiceprezes Rady Fundacji

mgr Lemański Zbigniew

Członek

mgr Plewka Anna

Członek

mgr Dobkowski Remigiusz

Członek