Zarząd

Zarząd Fundacji dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem” w 2019 r.

mgr Jaworski Jarosław

Członek Zarządu

mgr Pastuszek Tomasz

Członek Zarządu

Plan pracy
Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” na rok 2019.

W roku kalendarzowym 2019 Zarząd planuje:

 1. Czynienie starań o pozyskiwanie środków finansowych zarówno od osób fizycznych – 1% od podatku – jak i prawnych na działalność Fundacji.
 2. Inicjowanie organizowania zbiórek rzeczy dla rodzin ubogich i bezdomnych – koordynacja.
 3. Koordynację całorocznej opieki nad wielodzietnymi rodzinami będącymi w trudnej sytuacji losowej, życiowej, nad dziećmi niepełnosprawnymi, poprzez pomoc finansową.
 4. Prowadzenie i utrzymywanie w aktualności strony www. Fundacji.
 5. Utrzymywanie i poszerzanie grona sympatyków i wolontariuszy poprzez uczestnictwo w spotkaniach okazjonalnych i stałą korespondencję.
 6. Propagowanie celów Fundacji na stronie internetowej.
 7. Organizowanie innego rodzaju akcji lub czynności wynikających ze statutu.
 8. Kontynuowanie współpracy z organizacjami, z którymi Fundacja podpisała „Porozumienia o współpracy” a także innymi organizacjami – poprzez wspólne organizowanie rożnego rodzaju debat, forum, mających na celu stałą edukacje obywateli i organizacji pozarządowych na rzecz zwiększania ich udziału w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego.
 9. Organizację spotkań i forum o tematyce: wolontariatu, edukacji obywatelskiej, polityki społecznej państwa.
 10. Integrowanie społeczności lokalnych poprzez udział w imprezach integracyjnych oraz zakładanie nowych organizacji pozarządowych, m.inn. KGW.


Sprawy organizacyjne:

 1. Dni i godziny oraz miejsce wszystkich spotkań ustalane będą drogą mailową
 2. Plan pracy może ulec zmianie w zależności od potrzeb społecznych, miejsca i możliwości fundacji, które od chwili założenia są uzależnione od hojności i możliwości fundatora oraz sponsorów i darczyńców.

Członkowie Zarządu:

mgr Jarosław Jaworski
mgr Tomasz Pastuszek