Uroczystości okolicznościowe

Uroczystości okolicznościowe2018-10-11T13:10:06+00:00

Uroczystości okolicznościowe

Wrześniowy jubileusz 25 lat WMSON

28 września 2018 roku przypadł jubileusz 25 lecia Warmińsko- Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. W sali Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbyła się uroczystość z tej okazji. Były kwiaty, życzenia ,odznaczenia.

Fundacja od 6 lat jest członkiem tej organizacji a Fundator Fundacji była nawet przez 4 lata przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Sejmiku. Tym razem Fundacja dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” była reprezentowana przez wiceprezesa Rady Fundacji mgr Teresę Koszykowską oraz członka Rady Programowej Fundacji mgr Anetę Pawelczyk – Piłat.

Z okazji jubileuszu ukazało się małe wydawnictwo.

Oprócz wspomnieniowych fotografii, realizowanych zadań, załączono wykaz organizacji zrzeszonych w Sejmiku który rozpoczyna nasza Fundacja. Szkoda, że tak mało organizacji zechciało podzielić się wiadomościami o swojej działalności i pracy.

Dziękujemy za zaproszenie i życzymy udanej dalszej działalności.

Spotkanie z okazji 7 rocznicy powstania Fundacji

Jak każdego roku w restauracji Staromiejska w Olsztynie na małej sali, odbyło się posiedzenie władz a następnie spotkanie przy herbatce i cieście drożdżowym wolontariuszy i gości. Dzięki uprzejmości właścicieli Starej, bo tak mówi się o tym miejscu najczęściej, mogliśmy przy elegancko przygotowanym stole podyskutować, podziękować, wszystkim zainteresowanym pracą i działalnością społeczną na rzecz potrzebujących.

Również w tym roku nie zawiodły władze /prawie w komplecie/, wolontariusze, zaproszeni goście. Zebranie władz nadzorował Prezes Rady Fundacji dr Wacław Domaszewicz. Podziękował za dotychczasową pracę, oferował swoja dalszą na rzecz Fundacji. Członkowie Zarządu Fundacji: radca prawny Jarosław Jaworski oraz mgr Tomasz Pastuszek podpisali i dali do akceptacji Prezesa stosowne dokumenty podsumowujące prace od ostatniego spotkania w czerwcu. Wiceprezes mgr Teresa Koszykowska oraz członkowie mgr Zbigniew Lemański i mgr Remigiusz Dobkowski wyrazili akcept co do zdarzeń, które miały miejsce w minionym okresie. Przewodnicząca Rady Programowej Zofia Narkowicz podpisała stosowny dokument – protokół akceptujący i proponujący osoby do wyróżnień nagrodami zatwierdzonymi w statucie Fundacji.

Obecna na spotkaniu fundator zaproponowała kandydaturę do nagrody im prof. Malewskiej, akceptowaną przez 2 sponsora nagrody lek wet. Dariusza Malewskiego. Po przyjęciu informacji o sytuacji finansowej – księgowa Fundacji Alicja Bartkowiak, zakończono sprawy formalne i rozpoczęto spotkanie.

Na wstępie dokonano wręczenia wyróżnień i nagród.

Wyróżnienie: ,,Przyjaciel Fundacji” otrzymali:

Mgr Teresa Koszykowska, dr Wacław Domaszewicz, dr Dorota  Bartnicka, Zofia Narkowicz, mgr Aneta Pawelczyk – Piłat. Z Oddziału Fundacji w zachodniopomorskim tytuł Przyjaciela Fundacji przyznano wolontariuszom i sponsorom: mgr Janowi  Wojtkunowi, Wioletcie Łuczak-Stelmach, Jarosławowi Stelmach. Wnioski o wyróżnienia tych osób przesłał na ręce przewodniczącej Rady Programowej, pełnomocnik Oddziału mgr Tadeusz Malec.

Nagrodę finansową im prof. dr hab. Urszuli Malewskiej, ufundowaną przez Fundatora Fundacji oraz syna profesor otrzymała w tym roku dr Maria Truszkowska.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym.

Wszyscy zebrani otrzymali symboliczny słoiczek miodu przywieziony od sponsora p. Jana Wojtkuna ze Stargardu.

Kawę, ciasto herbatę, lampkę wina, wodę z cytryną

zasponsorowała Fundator Fundacji, dr Teresa Cz. Malec.

W drugiej części spotkania mgr Aneta Pawelczyk-Piłat przedstawiła autorski projekt konferencji, którą będzie organizować Fundacja na przełomie stycznia i lutego 2018. Tytuł roboczy – łączymy pokolenia. Wszyscy zebrani zostali poinformowani o tematyce i możliwościach włączenia się do opracowań

poszczególnych zagadnień. W dyskusji nad propozycją wzięli udział miedzy innymi: radca prawny Janina Malinowska-Pastuszek, mgr Remigiusz Dobkowski, mgr Tomasz Pastuszek, dr Teresa Cz. Malec, Grażyna Perkowska, mgr Zbigniew Lemański, dr Maria Truszkowska i inni. Informatyk, lic. Michał Salamucha poinformował wstępnie o formie zbierania i zapisu elektronicznego poszczególnych zagadnień.

Spotkanie miało też inne miłe chwile, były zaległe kwiaty imieninowe i życzenia dla  pani Fundator i wiceprezes Rady Fundacji. Teresa to mocne imię w „Łatwiej Razem”

Obecne na spotkaniu przedstawicielki Uniwersytetu III wieku w Klewkach, Purdzie, Olsztynie dopełniały grono przyjaciół Fundacji. Nie zawiodła pani Halina Cesarska, przewodnicząca Koła nr 5  Związku Emerytów i Rencistów w Klewkach. Obecna pani mgr Iwona Strzelecka ,właścicielka firmy szkoleniowej z Olsztyna oraz mgr Grażyna Załęska  prezes Stowarzyszenia „Lazarus „ w Klebarku Wielkim, z zainteresowaniem odnosiły się do problemów poruszanych w trakcie spotkania. Pani  wolontariusz Iwona  Kuciewicz, Adela Sokołowska, Krystyna Wawrzyniak, Maria Śliwińska są naszym oparciem w wielu sytuacjach. Przy  okazji warto podkreślić jeszcze pomoc pani Edyty Makowskiej z Kaborna, która od roku pomaga rozprowadzać odzież dla biednych i potrzebujących wspólnie z panią Alicją Bartkowiak z Olsztyna.

Działalność Fundacji jak powiedziała założycielka, to pomoc finansowa dla wielu beneficjentów, pomoc prawna, rzeczowa. To organizacja zebrań społeczności lokalnej, paczek żywnościowych, imprez dla dzieci z biedniejszych środowisk, konferencje i inne w zależności od potrzeb.

Bardzo dziękowano wszystkim obecnym, sobie nawzajem i mówiono do zobaczenia w następnym już roku – 2018, bo siedem lat działalności Fundacji już za nami.

Protokołowały

Iwona Kuciewicz i Alicja Bartkowiak.

Olsztyn 7 października 2017, Staromiejska godz.16 – 18.30

Dzień Dziecka w Klewkach
31.05.2014

Targi ekonomii społecznej
17.05.2014

„Być Kobietą”
Spotkanie u Ministra Gospodarki Warszawa
7.03.2014