Jak działamy w Oddziale

mgr Tadeusz Malec

Pełnomocnik

mgr Tadeusz Malec-Historyk i specjalista  oświaty dorosłych. Urzędnik ,nauczyciel. Pracownik administracji publicznej i szkolnictwa wyższego. Urodzony humanista. Kocha muzykę  ,wiele lat w Chórze akademickim UAM w Poznaniu. Pogodny i sympatyczny dla ludzi. Zakłada ,że  każdy ma prawo się pomylić. Dokładny w pracy . Żonaty. Spełniony dziadek  piątki wnucząt. Domator  ale lubiący gości. Jest współtwórcą wszystkich udanych akcji Fundacji i jej sukcesów. Członek Kapituły najwyższego wyróżnienia Fundacji –„Bukiecik za serce”.
kontakt-604075106

Alicja Bartkowiak

Księgowa

Alicja Bartkowiak-Zamieszkała w Olsztynie. Ekonomistka. Księgowy z długoletnim stażem. Kwestor na uczelni wyższej. Z Fundacją związana od 2012 roku. Prowadzi dokumentację finansową jako wolontariusz. Odpowiada za Fundację oraz Oddział w Kłębach.

 

Artur Stelmach

Opiekun strony
Łatwiej Razem

 

Artur Stelmach-wolontariusz. Zamieszkały Stargard. Informatyk z zamiłowania. Student Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Wydział Przedsiębiorczości w Stargardzie. Opiekuje się stroną Fundacji od 2016 roku. Odpowiedzialny za opracowywanie materiałów zamieszczanych na stronie. Redaktor nowych pozycji umieszczanych na stronie.
Kontakt e-mail: arturs95@tlen.pl

Witam serdecznie na zebraniu wiejskim

Sprawdzamy obecność, czy zebranie może wybierać, czy jest wystarczająca ilość przedstawicieli…i czekamy….. .

Kilka uwag związanych z problemem wyborów w 2019 roku, które nasunęły mi się po ostatnich wyborach w mojej wsi.

My, Polacy chyba jeszcze nie doceniamy niektórych przedstawicieli, jaką mają siłę sprawczą, po co ich wybieramy i dlaczego to nie tylko nasz przywilej ale i obowiązek. Bardzo je lekceważymy te przywileje, a jednocześnie ciągle mamy pretensje, narzekamy, że nam się coś nie podoba. Co robi wybrany nasz przedstawiciel ? On przecież nie mój. Zwłaszcza kiedy wybory są tajne. Zaraz po zebraniu nikt na wybranego nie głosował.

Co to znaczy, żeby nie chodzić na wybory swojego gospodarza, przewodnika czyli sołtysa. Przyjeżdża wójt, radni a nie ma mieszkańców. To dla kogo ten sołtys ma potem działać.

To są wybory sołtysa, naszego przedstawiciela a frekwencja, że trzeba wyczekiwać do drugiego terminu. Bardzo wiele mamy jeszcze do zrobienia. Jeszcze z  wychowania obywatelskiego nie odrobiliśmy lekcji. Albo nie chcieliśmy. Uważaliśmy to za mało ważne. Dlaczego?

Bo tak było zawsze. Bo nic nie znaczy ten mój głos. I tak wybiorą kogo zechcą. A potem przychodzi zebranie i nie idziemy wcale. Szkoda, wielka szkoda, bo to jest nasz podstawowy obowiązek. To nasza odpowiedzialność i powinność obywatelska.

Wczoraj odbyły się wybory w naszej wsi. Oczywiście w drugim terminie z braku kworum. Wybrano ponownie sympatyczną panią Emilię. Gratulacje. Szkoda, że nie w pierwszym terminie. Każdy kandydat zasługuje na to.

W drugiej kolejności, wybrano Radę Sołecką. Sama zgłosiłam dwie kandydatki, panią Jolę i panią Krystynę. Inni wskazali swoich przedstawicieli. Cała wybrana szóstka będzie wsparciem dla Pani sołtys. Gratulujemy.

Ja byłam, głosowałam. Nie będę mogła mówić, że to nie moi przedstawiciele.

W dalszej kolejności omówiono najpilniejsze problemy wsi.

Za najważniejszy uważam ten dotyczący bezpieczeństwa we wsi. Postanowiono wystąpić o postawienie znaku drogowego we wsi, przy wjeździe z ograniczeniem prędkości do 30 km oraz zakazu wjazdu pojazdom powyżej 3 ton. Nie dotyczyłoby to pojazdów mieszkańców wsi i dojeżdżających do nich. Droga we wsi jest niszczona pojazdami o olbrzymim tonażu z różnych  firm,, szczególnie w okolicach zwożenia buraków, mimo że jest do tego druga możliwość. Trochę dalej i bez szkody dla naszej wiejskiej.

Pierwsze problemy mieszkańców bardzo pilne i bardzo ważne. Będziemy sprawdzać, jak będą realizowane. Tutaj potrzebna również wielka mobilność wszystkich mieszkańców, bo ich podpisy, mogą sprawić, że noce i dnie we wsi będą spokojniejsze, a nie tak jak przy autostradzie. Myślę, że również ważną sprawą dla naszej wsi winna być sprawa zbudowania kanalizacji odprowadzającej ścieki. Przecież tyle się czyni w kraju w sprawie ekologii a my jesteśmy w tym temacie „bardzo” daleko .Ale to może na inne zebranie.

Na tym zebranie zakończono.

Zawiadomiła Was o tym mieszkanka, która spełniła swój obowiązek obywatelski z przyjemnością i była na wiejskim zebraniu.

Wolontariusz Teresa.

Fundacja „Łatwiej Razem” – prosi o wsparcie,

Szanowni Państwo

Z dniem 1 stycznia 2019 r. Fundacja weszła w dziewiąty rok działalności, której głównym celem jest pomoc biednym, wykluczonym, bezrobotnym, niepełnosprawnym, ale nie tylko. Z każdym kolejnym rokiem przybywa potrzebujących, zdezorientowanych w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej, opuszczonych i zapomnianych.

Jak odmówić im pomocy?

Naszej pracy tak na co dzień nie widać bo środki masowego przekazu są dla nas zbyt drogie. Koszt każdego ogłoszenia to wsparcie dla 2, 3 osób potrzebujących.

Nasza strona www.latwiejrazem.pl została obejrzana już przez ponad 1.177.647 osób.

Nasza działalność przynosi wymierne rezultaty, ale chcielibyśmy więcej.

Tylko w roku 2018:
– ponad 200 osób otrzymało paczki żywnościowe,
– ponad 40 osób otrzymało paczki rzeczowe,
– udzieliliśmy bezpłatnie ponad 20 porad,
– podtrzymaliśmy działalność 3 UTW oraz powołaliśmy KGW,
– zorganizowaliśmy 6 imprez integracyjnych,
– zorganizowaliśmy 3 imprezy dla środowisk lokalnych,
– prowadzimy cały rok zbiórkę rzeczy AGD, ubrań – od mebli po zakrętki,
35 osób otrzymało wsparcie finansowe z funduszy darczyńców oraz 1%,
– prowadzimy 2 punkty biblioteki społecznej – samoobsługowej,
– poszukujemy nowych wolontariuszy,
– jesteśmy członkiem W-MSON w Olsztynie,
– Fundacja jest rozpoznawalna dla różnych środowisk,
– działamy poprzez swoje organizacje i wolontariuszy w woj. warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim,
– pomagamy dzieciom, młodym i starszym.

Chcemy pomagać dalej, ale dla Fundacji i jej przyjaciół, staje się to coraz trudniejsze. Potrzebujących przybywa a sponsorów trochę mniej.
Szanowni Państwo. Nasze sprawozdanie zamieszczamy na ministerialnej stronie każdego roku. Chcemy, abyście Państwo wiedzieli co robimy z waszymi darami.

Prosimy o 1% dla naszych podopiecznych. KRS 0000367918

Prosimy również o darowizny, 20, 30, 50 zł. to kwoty, które będą już miały znaczenie.

Numer Rachunku: 69 1240 5598 1111 0010 3643 6072

Szanowni Państwo. Nie prosimy dla siebie a dla potrzebujących.

Chcemy, aby 2019 rok był dla naszych podopiecznych lżejszy w ich kłopotach a starość godniejsza. Pomóżmy, żeby chociaż 2, 3 razy w roku ubodzy starsi mogli wykupić recepty w całości i nie odczuwali tak swojego ubóstwa.

O naszych działaniach na rzecz potrzebujących, informujemy na bieżąco na stronie

www.latwiejrazem.pl

Walentynki w Fundacji 2019 pod znakiem smakowitych wypieków a dla kogo to się państwo domyślajcie.

Wykonały wolontariuszki Teresa i Ewa

Plan pracy
Oddziału Fundacji
dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” w Kłębach
gmina Warnice woj. Zachodniopomorskie na rok 2019

Za najważniejsze zadanie całoroczne Oddziału przyjmuje się staranie o wolontariuszy, którzy będą swoją pracą społeczną wspierali i pomagali wszystkim potrzebującym zgłaszającym się do Fundacji w Kłębach‘

Jako ważne zadanie przyjmuje się popularyzowanie wśród społeczeństwa idei pomocy oraz pozyskiwania środków na pomoc dla ludzi w trudnej sytuacji życiowej, opuszczonych, wykluczonych oraz tych którzy chcą sobie organizować życie w III wieku.

Do zadań szczególnych w ciągu roku 2019 Oddziału należeć będzie inicjowanie różnego rodzaju działalności i zadań na rzecz realizacji statutu
Fundacji Łatwiej Razem a w szczególności:

  1. Pozyskiwanie wolontariuszy, sponsorów i ludzi aktywnych, chętnych do pomocy dla innych.
  2. Inicjowanie lub udział w imprezach propagujących solidarność międzypokoleniową.
  3. Współpraca i zakładanie UTW oraz Kół Gospodyń Wiejskich.
  4. Pomoc w organizacji imprez okolicznościowych zgodnie z potrzebami środowiska oraz możliwościami Fundacji lub sponsorów.
  5. Prowadzenie akcji na rzecz rozwoju wolontariatu, budowanie tej formy wśród dzieci .
  6. Budowanie różnymi metodami społeczeństwa obywatelskiego.
  7. Świadczenie pomocy socjalnej dla mieszkańców wsi Kłęby. i okolicznych.
  8. Prowadzenie akcji i nauki wzajemnej samopomocy szczególnie dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.
  9. Prowadzenie i organizowanie zbiórek, rzeczy, ubrań dla osób potrzebujących.

Swoje plany Oddział realizował będzie poprzez pracę wolontariuszy w ramach Centrum Wsparcia.

Za realizację powyższego planu zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji w dniu 10.01.2019 odpowiedzialny jest Pełnomocnik Oddziału.

Pełnomocnik Oddziału
mgr Tadeusz Malec