Porządki  w Oddziale.

Jak każdego roku zabytkowa / z 1958/ roku / tablica ogłoszeniowa dostaje świeżego blasku. Jest umocowana na płaskiej tablicy, która stała we wsi Kłęby, nie bardzo już wykorzystywanej. A ta zabytkowa trafiła do Kłęb dzięki uprzejmości pana konserwatora ze Szkoły Podstawowej w Stargardzie i wolontariusza pani Ewy Szymczyk, nauczycielki tejże Szkoły.

Ta historia jest jeszcze głębsza albowiem w tej szkole uczyła się w tych latach Założycielka Fundacji „Łatwiej Razem” dr Teresa Cz. Malec/wówczas Dziubak/.  Na pewno nie raz przy tej tablicy przechodziła. Ale za jej pierwszych lat wisiał w niej sztandar Szkoły. Jak to czasami koło się zamyka. Piękna sprawa. Dzięki dobrej inicjatywie, zniszczona upływem czasu i zalegająca na strychu szkoły dostała nowe życie.
Piękna sprawa.

Teraz Pan Tadeusz o nią dba i każdego roku odnawia. Zobaczymy jak długo będzie jeszcze służyć Fundacji. Podobnie ma się sytuacja z regałami biblioteki samoobsługowej w Olsztynie. Najpierw w Fundacji a potem wyniesione na korytarz służą po dzień dzisiejszy dla mieszkańców osiedla, a mają za sobą lata służby w bibliotece szkolnej. Czasami nie trzeba wielkich nakładów, tylko poprosić o prawo „wejścia” na strychy szkół lub innych instytucji oświaty lub kultury.

wolontariusz TM.

A w Kłębach na rondzie  bardzo pięknie.

Mamy dużo szczęścia, że Pani Krystyna, członek naszej Rady Programowej Fundacji, Oddział w Kłębach, jest bardzo konsekwentna i pracowita.
Dzięki tym jej cechom nasze rondo kwitnie.
Początki były skromne jak pamiętacie Państwo, ale dzisiaj jest bardzo pięknie.
Dorodne kwiaty. Podlewane przez cale lato. Bielone kamienie.
W centrum wsi, gdzie zawraca i autobus szkolny i wiele innych, gdzie idą do i wychodzą z kościółka mieszkańcy Kłęb oraz Wójcina.
Wszyscy oglądają i na pewno taki widok cieszy. Kto nie lubi kwiatów?
Pani Krystyna, mieszkanka Kłęb lubi je bardzo.
Dziękujemy w imieniu wszystkich mieszkańców i zachęcamy
do tworzenia innych rond w miejscach zaniedbanych albo opuszczonych.
To popłaca.

Wolontariusz Alicja.

W oczekiwaniu na Wielkanoc 2020

Witam serdecznie na zebraniu wiejskim

Sprawdzamy obecność, czy zebranie może wybierać, czy jest wystarczająca ilość przedstawicieli…i czekamy….. .

Kilka uwag związanych z problemem wyborów w 2019 roku, które nasunęły mi się po ostatnich wyborach w mojej wsi.

My, Polacy chyba jeszcze nie doceniamy niektórych przedstawicieli, jaką mają siłę sprawczą, po co ich wybieramy i dlaczego to nie tylko nasz przywilej ale i obowiązek. Bardzo je lekceważymy te przywileje, a jednocześnie ciągle mamy pretensje, narzekamy, że nam się coś nie podoba. Co robi wybrany nasz przedstawiciel ? On przecież nie mój. Zwłaszcza kiedy wybory są tajne. Zaraz po zebraniu nikt na wybranego nie głosował.

Co to znaczy, żeby nie chodzić na wybory swojego gospodarza, przewodnika czyli sołtysa. Przyjeżdża wójt, radni a nie ma mieszkańców. To dla kogo ten sołtys ma potem działać.

To są wybory sołtysa, naszego przedstawiciela a frekwencja, że trzeba wyczekiwać do drugiego terminu. Bardzo wiele mamy jeszcze do zrobienia. Jeszcze z  wychowania obywatelskiego nie odrobiliśmy lekcji. Albo nie chcieliśmy. Uważaliśmy to za mało ważne. Dlaczego?

Bo tak było zawsze. Bo nic nie znaczy ten mój głos. I tak wybiorą kogo zechcą. A potem przychodzi zebranie i nie idziemy wcale. Szkoda, wielka szkoda, bo to jest nasz podstawowy obowiązek. To nasza odpowiedzialność i powinność obywatelska.

Wczoraj odbyły się wybory w naszej wsi. Oczywiście w drugim terminie z braku kworum. Wybrano ponownie sympatyczną panią Emilię. Gratulacje. Szkoda, że nie w pierwszym terminie. Każdy kandydat zasługuje na to.

W drugiej kolejności, wybrano Radę Sołecką. Sama zgłosiłam dwie kandydatki, panią Jolę i panią Krystynę. Inni wskazali swoich przedstawicieli. Cała wybrana szóstka będzie wsparciem dla Pani sołtys. Gratulujemy.

Ja byłam, głosowałam. Nie będę mogła mówić, że to nie moi przedstawiciele.

W dalszej kolejności omówiono najpilniejsze problemy wsi.

Za najważniejszy uważam ten dotyczący bezpieczeństwa we wsi. Postanowiono wystąpić o postawienie znaku drogowego we wsi, przy wjeździe z ograniczeniem prędkości do 30 km oraz zakazu wjazdu pojazdom powyżej 3 ton. Nie dotyczyłoby to pojazdów mieszkańców wsi i dojeżdżających do nich. Droga we wsi jest niszczona pojazdami o olbrzymim tonażu z różnych  firm,, szczególnie w okolicach zwożenia buraków, mimo że jest do tego druga możliwość. Trochę dalej i bez szkody dla naszej wiejskiej.

Pierwsze problemy mieszkańców bardzo pilne i bardzo ważne. Będziemy sprawdzać, jak będą realizowane. Tutaj potrzebna również wielka mobilność wszystkich mieszkańców, bo ich podpisy, mogą sprawić, że noce i dnie we wsi będą spokojniejsze, a nie tak jak przy autostradzie. Myślę, że również ważną sprawą dla naszej wsi winna być sprawa zbudowania kanalizacji odprowadzającej ścieki. Przecież tyle się czyni w kraju w sprawie ekologii a my jesteśmy w tym temacie „bardzo” daleko .Ale to może na inne zebranie.

Na tym zebranie zakończono.

Zawiadomiła Was o tym mieszkanka, która spełniła swój obowiązek obywatelski z przyjemnością i była na wiejskim zebraniu.

Wolontariusz Teresa.

Fundacja „Łatwiej Razem” – prosi o wsparcie,

Szanowni Państwo

Z dniem 1 stycznia 2019 r. Fundacja weszła w dziewiąty rok działalności, której głównym celem jest pomoc biednym, wykluczonym, bezrobotnym, niepełnosprawnym, ale nie tylko. Z każdym kolejnym rokiem przybywa potrzebujących, zdezorientowanych w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej, opuszczonych i zapomnianych.

Jak odmówić im pomocy?

Naszej pracy tak na co dzień nie widać bo środki masowego przekazu są dla nas zbyt drogie. Koszt każdego ogłoszenia to wsparcie dla 2, 3 osób potrzebujących.

Nasza strona www.latwiejrazem.pl została obejrzana już przez ponad 1.177.647 osób.

Nasza działalność przynosi wymierne rezultaty, ale chcielibyśmy więcej.

Tylko w roku 2018:
– ponad 200 osób otrzymało paczki żywnościowe,
– ponad 40 osób otrzymało paczki rzeczowe,
– udzieliliśmy bezpłatnie ponad 20 porad,
– podtrzymaliśmy działalność 3 UTW oraz powołaliśmy KGW,
– zorganizowaliśmy 6 imprez integracyjnych,
– zorganizowaliśmy 3 imprezy dla środowisk lokalnych,
– prowadzimy cały rok zbiórkę rzeczy AGD, ubrań – od mebli po zakrętki,
35 osób otrzymało wsparcie finansowe z funduszy darczyńców oraz 1%,
– prowadzimy 2 punkty biblioteki społecznej – samoobsługowej,
– poszukujemy nowych wolontariuszy,
– jesteśmy członkiem W-MSON w Olsztynie,
– Fundacja jest rozpoznawalna dla różnych środowisk,
– działamy poprzez swoje organizacje i wolontariuszy w woj. warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim,
– pomagamy dzieciom, młodym i starszym.

Chcemy pomagać dalej, ale dla Fundacji i jej przyjaciół, staje się to coraz trudniejsze. Potrzebujących przybywa a sponsorów trochę mniej.
Szanowni Państwo. Nasze sprawozdanie zamieszczamy na ministerialnej stronie każdego roku. Chcemy, abyście Państwo wiedzieli co robimy z waszymi darami.

Prosimy o 1% dla naszych podopiecznych. KRS 0000367918

Prosimy również o darowizny, 20, 30, 50 zł. to kwoty, które będą już miały znaczenie.

Numer Rachunku: 69 1240 5598 1111 0010 3643 6072

Szanowni Państwo. Nie prosimy dla siebie a dla potrzebujących.

Chcemy, aby 2019 rok był dla naszych podopiecznych lżejszy w ich kłopotach a starość godniejsza. Pomóżmy, żeby chociaż 2, 3 razy w roku ubodzy starsi mogli wykupić recepty w całości i nie odczuwali tak swojego ubóstwa.

O naszych działaniach na rzecz potrzebujących, informujemy na bieżąco na stronie

www.latwiejrazem.pl

Walentynki w Fundacji 2019 pod znakiem smakowitych wypieków a dla kogo to się państwo domyślajcie.

Wykonała wolontariusz Teresa

Plan pracy
Oddziału Fundacji
dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” w Kłębach
gmina Warnice woj. Zachodniopomorskie na rok 2019

Za najważniejsze zadanie całoroczne Oddziału przyjmuje się staranie o wolontariuszy, którzy będą swoją pracą społeczną wspierali i pomagali wszystkim potrzebującym zgłaszającym się do Fundacji w Kłębach‘

Jako ważne zadanie przyjmuje się popularyzowanie wśród społeczeństwa idei pomocy oraz pozyskiwania środków na pomoc dla ludzi w trudnej sytuacji życiowej, opuszczonych, wykluczonych oraz tych którzy chcą sobie organizować życie w III wieku.

Do zadań szczególnych w ciągu roku 2019 Oddziału należeć będzie inicjowanie różnego rodzaju działalności i zadań na rzecz realizacji statutu
Fundacji Łatwiej Razem a w szczególności:

  1. Pozyskiwanie wolontariuszy, sponsorów i ludzi aktywnych, chętnych do pomocy dla innych.
  2. Inicjowanie lub udział w imprezach propagujących solidarność międzypokoleniową.
  3. Współpraca i zakładanie UTW oraz Kół Gospodyń Wiejskich.
  4. Pomoc w organizacji imprez okolicznościowych zgodnie z potrzebami środowiska oraz możliwościami Fundacji lub sponsorów.
  5. Prowadzenie akcji na rzecz rozwoju wolontariatu, budowanie tej formy wśród dzieci .
  6. Budowanie różnymi metodami społeczeństwa obywatelskiego.
  7. Świadczenie pomocy socjalnej dla mieszkańców wsi Kłęby. i okolicznych.
  8. Prowadzenie akcji i nauki wzajemnej samopomocy szczególnie dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.
  9. Prowadzenie i organizowanie zbiórek, rzeczy, ubrań dla osób potrzebujących.

Swoje plany Oddział realizował będzie poprzez pracę wolontariuszy w ramach Centrum Wsparcia.

Za realizację powyższego planu zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji w dniu 10.01.2019 odpowiedzialny jest Pełnomocnik Oddziału.

Pełnomocnik Oddziału
mgr Tadeusz Malec

Jak założono klomb w Kłębach

Gdzieś tam późną jesienią 2017 zagadnęłam w domku P. Krystyny i Łukasza, że przed kościołem jest trochę kamienia. Można by go trochę za zgodą księdza proboszcza zabrać i ułożyć klomb na środku przed kościołem a z reszty ułożyć ładne pryzmy i podpisać, że pochodzą z rozbiórki starego kościoła. A potem była zima…. i czekaliśmy do wiosny. Zaczęły się porządki i pewnego dnia pan Łukasz Samson, porządkując społecznie drogę przy przystanku przywiózł z niej pierwszą łyżkę ziemi i wysypał na środku wsi. Następnego dnia przywiózł drugą. Ziemia poleżała troszkę i jednego dnia zeszłyśmy się na miejscu, aby coś z tym zrobić. Nadjechał pan Edward Swat, wsiadłam do samochodu i pojechałam do Castoramy do Stargardu. Kupiłam 4 worki ziemi, 4 worki kory, 10 pelargonii, 6 aksamitek, 6 pelargonii płożących. Zakup ten został zasponsorowany przez Fundację. Kiedy wróciliśmy ziemia przedtem nawieziona była już rozplantowana. Pani Krystyna Samson, pani Jola Swat i pan Łukasz Samson już pracowali. Wprawdzie po środku ustawiono duży kamień, jednak wyglądał pomnikowo więc go usunięto a wkrótce kwiaty zrobiły swoje. Aksamitki przyniesione przez panią Cioch do obsadzenia na około i pomalowane na biało kamienie dopełniły dzieła. Piękny. A było takie biedne miejsce, błoto i redliny.

Dzisiaj zwraca uwagę każdego przejeżdżającego lub przechodzącego. Podlewany i pilnowany przez p. Krystynę Samson oparł się nawet tegorocznym upałom. Pięknie też prezentuje się wazon przy przystanku oraz przy tablicy Fundacji przed świetlicą wiejską, która wkrótce 1 września 2018 zostanie oddana po kapitalnym remoncie.

Następnym razem zrobimy porządki z kamieniami przy kościele. Ważne aby nam się chciało chcieć. Bo to dla siebie. Mam nadzieje, że kolejne pomysły też zostaną zrealizowane. Ostatnio kilku mieszkańców też zaczęło porządkować posesje ,to chyba się udziela…. .

Tak nie dużo zachodu a tak cieszy. To był kolejny wkład Fundacji „Łatwiej Razem” na rzecz środowiska lokalnego, tym razem Oddziału Fundacji.Zrelacjonowała ten fakt wolontariusz Teresa .

Kłęby. 13 lipca 2018.