ONI BYLI Z NAMI

Prof.  zw. dr hab. Elżbieta  Kucka

Wolontariusz-sponsor 2010-2014

Profesor Akademii Rolniczo Technicznej w Olsztynie a po powstaniu Uniwersytetu Warmińsko -.Mazurskiego w Olsztynie.  Wydział Zarzadzania.-aż  do emerytury. Członek Rady Fundacji. W okresie 2013-2014 wiceprezes  Rady Fundacji.  Autorka wielu prac ,artykułów naukowych. Opiekun wielu prac magisterskich z zakresu ubezpieczeń i ekonomiki   rolnictwa. Osoba bardzo pracowita i odpowiedzialna. Zapisała bardzo  dobrą  kartę w działalności Fundacji. Przekazała na rzecz potrzebujących wiele zabawek ,książek i rzeczy  domowego użytku  oraz innych ,ludziom w trudnej  sytuacji życiowej. Laureatka najwyższego wyróżnienia Fundacji ‘Bukiecik za serce” 2013.Serdeczna i lojalna w stosunku do tych ,którzy na to zasługują Mama ukochanej córki i bardzo zakochana i szczęśliwa babcia swojego wnuczka-jedynaka. Szkoda ,że nie możemy już pracować razem chociaż wiemy ,że gdyby to było możliwe byłabyś Pani profesor z nami. A  myślami to jesteś na pewno. Dziękujemy.

Prof. zw.dr  hab. Elżbieta Kaczyńska

SPONSOR 2010-2017

Profesor .  socjolog.  Nauczyciel  akademicki. Promotor prac magisterskich. Promotor i recenzent wielu prac doktorskich. Bardzo dobry wykładowca. Lubiana i szanowana przez studentów .Bardzo wymagająca od siebie i  tych z którymi w danym momencie pracuje. Autorka wielu prac naukowych oraz artykułów.  Syn informatyk – matematyk również  wykładowca w Kanadzie. Pani profesor .od 2017 roku w Kanadzie na stałe.  Sponsor naszej Fundacji, darczyńca wielu książek do biblioteki samoobsługowej Fundacji  oraz wielu rzeczy pożytku codziennego. Miła i sympatyczna a jednocześnie krytyczna i bardzo walcząca z głupotą i  zaściankowością.

*Prof. zw. dr hab. Eugenia Malewska

Sponsor i wolontariusz 2010-2015

Profesor  emerytowany  Uniwersytetu Warmińsko –Mazurskiego w Olsztynie Jak mawiała o sobie; Warnianka z urodzenia, wyboru i serca. Synowa zasłużonego dla Warmii Juliusza Malewskiego, matka ukochanego jedynaka Dariusza Malewskiego. Babcia 4 wnuczek. Pedagog. Nauczyciel akademicki wielu pokoleń nauczycieli oraz promotor pracowników naukowych. Działacz  i sponsor wielu zdarzeń kulturalnych na Warmii i w Polsce. Wielki orędownik powstania mojej Fundacji i wielki przyjaciel w trakcie jej organizacji. Wolontariusz  w pierwszym 5 letnim okresie działalności Fundacji i pierwszy Prezes Rady Fundacji w latach 2010 – 2015. Zmarła 13.01.2015r.

*mgr Zdzisław Pałac

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Prawa i Administracji Studium Administracji. Prace magisterską pisał o samorządzie i w nim całe życie prawie przepracował Szczególnie bliski mu był przez lata samorząd oświatowy Pełnił wiele Funkcji. Kochał bardzo uczyć innych ale sam dokształcał się również przez całe życie. Lubił czytać i dyskutować. Od 1966 roku był członkiem Towarzystwa Wiedzy powszechnej w Olsztynie, jego bardzo aktywnym działaczem aż do końca. Zjeździł całe województwo warmińsko-mazurskie prowadząc wykłady i ucząc znajomości prawa administracyjnego, pisania pism do władz. Od początku powstania WSIiE TWP prowadził ćwiczenia z prawa i był za to wysoko ceniony przez studentów. Wiele roczników na pewno wspomina zajęcia z Nim. Był wymagający ale i pomocny kiedy tylko była potrzeba. Kiedy powstała w 2010 Fundacja dr Teresy.Cz. Malec „Łatwiej Razem” brał w jej pracach bardzo aktywny udział. Szczególnie dużo pracy włożył w realizowany przez Fundację Projekt FIO, „Nasza wieś w naszych rękach”. Zawsze przygotowany na nowe wyzwania. Odszedł. Na pewno teraz ma dużo czasu do czytania ale nas też wspomina a my Jego.

*Zofia Narkowicz

Dyplomowany ekonomista wolontariusz 2010-2019

Księgowy. Główny księgowy. Kwestor. Księgowy z pazurem i zębami.. Oj  aby nie podpaść. Ale jak uczciwie i z pokorą  to do  rany przyłóż. Pomoże. Ale jeśli jest przekonana że to coś da. Były długoletni kwestor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. ART.,WSP  oraz  WSIiE  TWP  w Olsztynie  i  Kętrzynie. Działacz społeczny .Księgowy rozliczający i zbierający fundusze na budowę kilku kościołów w Olsztynie. Babcia i mama. Albo mama i kochana babcia. Zawsze  uśmiechnięta .Nawet wtedy, kiedy bardzo cierpi. Nie lubi obnosić się ze swoimi smutkami czy kłopotami. Pomaga innym. Uczestniczka wielu pielgrzymek oraz wycieczek do miejsc wartych obejrzenia. Kocha przyrodę. Dobry duch każdego spotkania towarzyskiego. Wymagająca .Czasami wręcz  egzaltowana na tym tle. Ale uwielbia pracę dobrze wykonywaną, kompetencje u ludzi  i wiedzę w swojej dziedzinie.  Nauczy jak zechce bardzo dobrze zawodu i wiele  osób zawdzięcza jej swoje umiejętności. Członek Rady Programowej Fundacji od 2013 roku. Od 17 lutego 2017 do 23 marca 2019 jej Przewodnicząca. Zmarła 24 marca 2019.