ONI BYLI Z NAMI

Prof.  zw. dr hab. Elżbieta  Kucka

Wolontariusz-sponsor 2010-2014

Profesor Akademii Rolniczo Technicznej w Olsztynie a po powstaniu Uniwersytetu Warmińsko -.Mazurskiego w Olsztynie.  Wydział Zarzadzania.-aż  do emerytury. Członek Rady Fundacji. W okresie 2013-2014 wiceprezes  Rady Fundacji.  Autorka wielu prac ,artykułów naukowych. Opiekun wielu prac magisterskich z zakresu ubezpieczeń i ekonomiki   rolnictwa. Osoba bardzo pracowita i odpowiedzialna. Zapisała bardzo  dobrą  kartę w działalności Fundacji. Przekazała na rzecz potrzebujących wiele zabawek ,książek i rzeczy  domowego użytku  oraz innych ,ludziom w trudnej  sytuacji życiowej. Laureatka najwyższego wyróżnienia Fundacji ‘Bukiecik za serce” 2013.Serdeczna i lojalna w stosunku do tych ,którzy na to zasługują Mama ukochanej córki i bardzo zakochana i szczęśliwa babcia swojego wnuczka-jedynaka. Szkoda ,że nie możemy już pracować razem chociaż wiemy ,że gdyby to było możliwe byłabyś Pani profesor z nami. A  myślami to jesteś na pewno. Dziękujemy.

Prof. zw.dr  hab. Elzbieta Kaczyńska

SPONSOR 2010-2017

Profesor .  socjolog.  Nauczyciel  akademicki. Promotor prac magisterskich. Promotor i recenzent wielu prac doktorskich. Bardzo dobry wykładowca. Lubiana i szanowana przez studentów .Bardzo wymagająca od siebie i  tych z którymi w danym momencie pracuje. Autorka wielu prac naukowych oraz artykułów.  Syn informatyk – matematyk również  wykładowca w Kanadzie. Pani profesor .od 2017 roku w Kanadzie na stałe.  Sponsor naszej Fundacji, darczyńca wielu książek do biblioteki samoobsługowej Fundacji  oraz wielu rzeczy pożytku codziennego. Miła i sympatyczna a jednocześnie krytyczna i bardzo walcząca z głupotą i  zaściankowością.

*Prof. zw. dr hab. Eugenia Malewska

Sponsor i wolontariusz 2010-2015

Profesor  emerytowany  Uniwersytetu Warmińsko –Mazurskiego w Olsztynie Jak mawiała o sobie; Warnianka z urodzenia, wyboru i serca. Synowa zasłużonego dla Warmii Juliusza Malewskiego, matka ukochanego jedynaka Dariusza Malewskiego. Babcia 4 wnuczek. Pedagog. Nauczyciel akademicki wielu pokoleń nauczycieli oraz promotor pracowników naukowych. Działacz  i sponsor wielu zdarzeń kulturalnych na Warmii i w Polsce. Wielki orędownik powstania mojej Fundacji i wielki przyjaciel w trakcie jej organizacji. Wolontariusz  w pierwszym 5 letnim okresie działalności Fundacji i pierwszy Prezes Rady Fundacji w latach 2010 – 2015. Zmarła 13.01.2015r.