PODZIEKOWANIE ZA SERCE

W imieniu wszystkich beneficjentów naszej Fundacji, obdarowanych, wspomaganych i oczekujących na pomoc serdecznie dziękuję za wsparcie finansowe w postaci darowizny dla p. Zofii Narkowicz, pp. Janiny i Tomasza Pastuszków, p. Wojciecha Dudańca, p. Alicji Bartkowiak, p. Marii Truszkowskiej z Olsztyna, p. Wiesława Mysłka z Warszawy, p. Teresy Koszykowskiej z Olsztyna, p. Marcina Malca z Warszawy, pp. Jana i Teresy Wojtkun ze Stargardu, p Tadeusza Malca z Kłęb.

Bardzo dziękuję, to wsparcie będzie bardzo pomocne w dalszej działalności. Mam również nadzieję, że będziecie mieli Państwo następców, będziecie wzorem dla innych, o co bardzo prosimy.

Z wyrazami szacunku

dr Teresa Cz. Malec