UTW Łatwiej Razem

Plan pracy „Uniwersytet III Wieku „Łatwiej  Razem” przy Fundacji na rok 2015/2016 oraz 2016/2017.

Chcąc zrealizować właściwie cele członków należy prowadzić w gronie zainteresowanych szczere rozmowy. Planować to na co jest wśród  nich zapotrzebowanie. Musi odpowiadać miejsce, aby była właściwa atmosfera. /Restauracja – Kawiarnia Staromiejska w Olsztynie lub w miesiącach letnich i dniach ciepłych siedziba Fundacji w Kabornie/. Ponieważ większość uczestników posługuje się komputerami, lub ma ukochane wnuczki ,które im pomogą w odczytaniu wszystkich dat spotkań, będą więc uzgadniane na bieżąco drogą elektroniczną.

W programie przewidziane są spotkania:

  1. Styczeń – spotkanie karnawałowe i organizacyjne na cały rok, odp. Grażyna Dembowska.
  2. Luty – rozliczanie PIT, odp. księgowa Alicja Bartkowiak.

3 Marzec- Rola Kobiet i ich miejsce w społeczeństwie. Święto Kobiet, odp. dr Teresa Cz. Malec.

4 Kwiecień – Planowanie wyjazdu na urlop – spotkanie z Przedstawicielem Biura Turystycznego.- odp. Wojciech Dudaniec.

  1. Maj – Majówka – Kaborno -leśniczówka, odp. Alicja Bartkowiak.
  2. Lipiec – Spotkanie w siedzibie Fundacji – Kaborno 2016. Podsumowanie roku oświatowego 2015/2016,odp. mgr Tadeusz Malec.
  3. Wrzesień – Inauguracja działalności na rok oświatowy 2016/2017, wszystkich organizacji działających pod Patronatem Fundacji. odp. mgr Tomasz Pastuszek.
  4. Październik – 5 lecie Uniwersytetu III wieku w Klewkach – wspólna uroczystość odp. Grażyna Perkowska.
  5. Listopad – święto zmarłych – obyczaje i tradycja. Spotkania indywidualne.
  6. Grudzień – Mikołajki i Wigilia 2016. Odp. Halina Roznerska.

Wszystkie zajęcia sportowe, dla podtrzymania kondycji będą realizowane indywidualnie lub w małych podgrupach.

Za realizację programu odpowiedzialny jest Zarząd i jego przewodnicząca.

W skład UTW wchodzą: Grażyna Dembowska, mgr Tadeusz Malec, mgr Teresa  Koszykowska, Zofia Szok, mgr Dobkowski Remigiusz, Bartkowiak Alicja, Teresa Zajączkowska, Elżbieta Jankowska, Wojciech Dudaniec, Wanda Lewkowicz, dr Teresa Cz. Malec, dr Krystyna Kuberska-Przekwas, mgr Tomasz Pastuszek, Halina Roznerska. Pozostałe osoby uczestniczą w spotkaniach mniej systematycznie ale są również bardzo mile widziani.