Tradycyjnie już zapewniamy o naszej pamięci i składamy życzenia wszystkim wolontariuszom sponsorom, przyjaciołom ,sympatykom, którzy działają na rzecz Fundacji. :Łatwiej Razem”.

Miesiące marzec i kwiecień są bardzo bogate w popularne imieniny. Składamy życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, samych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. Wszystkiego najlepszego dla naszych Krystyn – pani Krystynie Samson z Kłęb, pani Krystynie Wawrzyniak z Klewek, pani Krystynie Kuberskiej-Przekwas z Olsztyna.

Sympatyczne życzenia dla pani Bożeny Sekuły z zaprzyjaźnionego z Fundacją Teatru „A To My„ ze Stargardu oraz dla pani Bożeny Wilczyńskiej z Kłęb.

Wszystkiego dobrego dla pana Zbigniewa Ciechomskiego – członka Rady Programowej z Olsztyna, dla pana Zbigniewa Lemańskiego – członka Rady Fundacji z Olsztyna, dla pana Zbigniewa Bartkowiaka z Olsztyna, cierpliwego naszego sympatyka, akceptującego pracę w Fundacji swojej żony Alicji.

Jeszcze raz wszystkim życzymy wielu lat w pomyślności i zadowoleniu oraz we współpracy z Fundacją „Łatwiej Razem”.

Zarząd Fundacji