Kaborno 08.10.2021.

Pani Wójt

Teresa Chrostowska

Rada Gminy Purda.

W sprawie: ponownego  wystąpienia o przyznanie działki

na świetlicę w Kabornie.

W związku z tym, że nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pismo w sprawie przekazania nieruchomości do remontu na świetlicę, a uzyskaniem wiadomości z internetu, ze strony powiatu olsztyńskiego, o wystawieniu jej na przetarg. Społeczny Komitet ds. powstania i organizacji świetlicy w Kabornie postanawia ponownie wystąpić z prośbą o rozpatrzenie i załatwienie naszego problemu poprzez przydział innej lokalizacji. Zarówno w rozmowach  indywidualnych oraz zapewnieniach uzyskanych w czasie dożynek, mieliśmy nadzieję na pozytywny skutek. W obecnej sytuacji postanawiamy ponownie wystąpić do decyzyjnych organów w naszej Gminie

Jesteśmy zdeterminowani.  Występujemy w imieniu społeczności lokalnej o działkę rzędu 2 – 3 ary celem postawienia na razie obiektu tymczasowego, typu holenderskiego. Komitet będzie działał w dalszej przyszłości o zamianę go w budynek stały. Chcemy tak zintegrować mieszkańców, aby w przyszłości zaangażowali swoje siły i środki  w rozwijanie nieruchomości.

Na dzień dzisiejszy chcemy rozwijać, rękodzieło, kulinaria, organizować warsztaty a do tego potrzebujemy przysłowiowego dachu nad głową. Zarówno Sołectwo jak i Koło Gospodyń Wiejskich, Fundacja „Łatwiej Razem” udowodniły, że potrafią i działają. Akcje przez nich organizowane tylko w tym roku zgromadziły łącznie ponad 350 osób a KGW wzięło udział w 6 zewnętrznych imprezach, otrzymując  nagrody i wyróżnienia.

Wyremontowana ostatnio droga dojazdowa do wsi pozwoli na większą jeszcze aktywność i wymianę z innymi ośrodkami. Słuchając telewizyjnych zapewnień, że mieszkańcy wsi powinni mieć podobne warunki jak w mieście, mówimy głośno, my chcemy tylko miejsca na stworzenie sobie warunków do spotkań i realizacji naszych potrzeb. Ponieważ zrozumieliśmy, że w naszej wsi  są działki Powiatu olsztyńskiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Gminy, zwracamy się do gospodarza czyli Gminy Purda, z prośbą o działanie za nami u wszystkich wymienionych.

Po sprzedanej kilkanaście lat temu za nieadekwatne pieniądze przez Gminę, remizie, wbrew woli mieszkańców, należy nam się miejsce, na zbudowanie sobie nowego siedliska.

Szanowna Pani Wójt

Szanowna Rado Gminy Purda

Mamy nadzieję, że tym razem zostaniemy poważniej potraktowani. Dziękujemy z góry Pani wójt i Radzie gminy oraz wszystkim, którzy tym razem nam pomogą i w miesiącach wiosennych będziemy mogli działać.

Społeczny Komitet ds. powstania i organizacji świetlicy
w Kabornie w składzie:

dr Teresa Cz. Malec -przewodnicząca
mgr Tadeusz Malec
Piotr Ogonowski – odp.za kontakty z Gminą.
Anna Ogonowska
mgr Andrzej Kuper
mgr Witolda Kuper.
Agnieszka Głębocka
Daniel Głębocki
Marzena Konopka-
Mirosław Konopka
Marek Mróz

Początek starań o świetlicę w Kabornie

Kaborno 30.08.21

Szanowna Pani Wójt
Gminy Purda
Teresa Chrostowska
Rada Gminy Purda

Sprawa: przekazania obiektu na świetlicę w Kabornie.

Uprzejmie informujemy Panią Wójt i Radę, że w dniu 23 sierpnia 21 roku powołaliśmy Społeczny Komitet ds. powstania i organizacji świetlicy w Kabornie. W związku z tym zwracamy się z prośbą o rozpatrzenie warunków i możliwości powstania świetlicy na bazie budynku nr 22 w centrum Kaborna /dawny właściciel p. Kamiński/.

Jesteśmy zdeterminowani do jego remontu lub odtworzenia w postaci nowej  w obrębie działki, którą zajmuje stary dom. Prosimy o przekazanie nieruchomości

Uzasadnienie:

Wieś Kaborno posiadała Remizę w której prowadzona była ożywiona działalność kulturalna. Paręnaście lat temu zostaliśmy w bardzo koniunkturalny sposób jej pozbawieni. Sprzedano ją za nieadekwatne do wartości pieniądze prywatnej osobie, bez zgody mieszkańców i nie dając w zamian nic mieszkańcom mimo, że były wyższe oferty. A była ona budowana w czynie społecznym, przez mieszkańców Kaborna. Wchodziła w grę  nawet reperacja drogi o którą walczymy po dzień dzisiejszy. Uczestnicy tych transakcji są po dzień dzisiejszy pracownikami gminy i powiatu. To przeszłość ale mieszkańcy czekają na zadośćuczynienie. Kaborno się rozwija, budują domy młodzi ludzie. Rozwija się działalność kulturalna, turystyczna, handlowa. Społeczność lokalna się mobilizuje. Powstało Koło Gospodyń Wiejskich. Od ponad 10 lat prowadzi swoją działalność oddział Fundacji „Łatwiej Razem”.

Organizowane są spotkania, imprezy. Wieś prezentuje się na zewnątrz z dużymi sukcesami. Rada sołecka i KGW starają się o to, aby mieszkańcy Kaborna czuli się w tej wsi dobrze i uważali ją za własny dom. Na spotkaniu w dniu 23 sierpnia postanowiliśmy utworzyć Społeczny Komitet ds. powstania świetlicy. Stwierdzamy ze jest ona dla naszego sołectwa niezbędna do dalszego rozwoju. Jesteśmy zdeterminowani. Rozpatrujemy już możliwości zdobycia materiałów do remontu lub ewentualnej odbudowy nieruchomości leżącej w środku wsi, naprzeciw placu sportowego i imprezowego, z których latem korzystamy dotychczas. Jesteśmy w związku z tym zainteresowani tą nieruchomością .. Prosimy bardzo o przychylne rozpatrzenie naszej prośby. Prosimy Wszystkich o wsparcie naszej inicjatywy.

Znamy pozytywny stosunek Pani Wójt do naszych dotychczasowych inicjatyw i mamy przekonanie ze i tym razem znajdziemy w Pani wsparcie i pomoc. Jednocześnie jesteśmy otwarci na inną lokalizację, jeśli ta nie byłaby naprawdę możliwa.

Będziemy prosić o pomoc w realizacji tej inicjatywy wszystkie siły społeczne i polityczne, mogące nas wesprzeć aż do jej pozytywnego załatwienia.

Z poważaniem

Za Społeczny Komitet ds. powstania świetlicy w Kabornie

dr Teresa Cz. Malec – przewodnicząca

Piotr Ogonowski –sołtys wsi Kaborno

Społeczny Komitet d/s. powstania i organizacji świetlicy w Kabornie.

21 sierpnia odbył się kolejny Festyn dla mieszkańców sołectwa Kaborno. Impreza bardzo udana ale sprowokowała ponownie mieszkańców tych najbardziej aktywnych do dyskusji – a gdzie się podziejemy jak przyjdzie zima- tak tylko od lata do lata?

Postanowiono spotkać się i porozmawiać o tym problemie już bardzo poważnie. Gdzie – to znowu – pytanie.

Szefowa Fundacji „Łatwiej Razem” dr Teresa Cz. Malec, mieszkanka Kaborna zaproponowała spotkanie na swojej ziemi –w grillowni przy lampce wina.

Atmosfera przy zapalonym ognisku była bardzo dobra do prowadzonej dysputy. Gospodyni zaproponowała, aby problem odtworzenia świetlicy w Kabornie wziąć w swoje ręce i tym razem nie odpuścić. Zaproponowała aby powołać społeczny komitet d/s powstania świetlicy. Wszyscy zebrani zaakceptowali propozycję i upoważnili panią Teresę do wystąpienia w imieniu Komitetu do pani Wójt Teresy Chrostowskiej z pismem w tej sprawie. Do rozmów bezpośrednich upoważniono sołtysa pana Piotra Ogonowskiego.

Pani Teresa zapewniła, że jeśli będą problemy prawne jej Fundacja pomoże Postanowiono ubiegać się o nieruchomość stojącą jako pustostan od pewnego czasu w centrum wsi. Rozpatrzono możliwości partycypacji w kosztach remontu lub odbudowy Postanowiono sprawdzać możliwości mieszkańcowi, materiały zbędne budowlane, możliwości zakupu materiałów po promocyjnych cenach.

Wszystkie ręce na pokład – tak mawiają ludzie chcący działać.
Naszym hasłem powinno być przejęcie – hasła Fundacji projektu który wygrała w 2010 roku—Nasza Wieś w Naszych Rękach.

Wszyscy zebrani to zaakceptowali. Ustalono następne spotkanie na koniec września. Na bieżąco wszyscy będą kontaktowali się mailowo. Ponieważ wszystko to prowadziłam i przewodniczyłam dyskusji to i opisałam. Uczestnikami byli i członkami się stali: mgr Tadeusz Malec, mgr Andrzej Kuper, mgr Witolda Kuper, Agnieszka Głębocka, Daniel Głębocki, Marzena Konopka, Mirosław Konopka, Marek Mróz, Anna Ogonowska, Piotr Ogonowski.

Będziemy informowali Państwa o naszych zabiegach i sukcesach bo mam nadzieję, że one będą naszym udziałem.

Dr Teresa Cz. Malec

Kaborno 23 sierpnia 2021

Szczepmy się, bądźmy ostrożni, bo nadchodzi.

4 fala a może 5…..

Codziennie zaczynamy słyszeć, że znowu nadchodzi. Tak naprawdę cały czas jest z nami. Nigdy na dobre nie odszedł. Złośliwy Covid.

Nasze organizacje w większości składają się z osób w tak zwanym trzecim wieku ale niekoniecznie. Są też i w tym najlepszym, najbardziej aktywnym. Ponadto są naszymi rodzinami a więc odpowiedzialni jesteśmy za siebie nawzajem.

Bardzo dobrze że w większości jesteśmy na tyle świadomi, że się zaszczepiliśmy Mówi się, że starszych trzeba słuchać bo oni wiedzą najlepiej, że trzeba o siebie i innych zadbać. Trzeba być odpowiedzialnym. Nie można zaprzeczać umierającym milionom, że nic się nie dzieje. Nie wolno zaprzeczać nauce jak mówią niektórzy   – gdy jednak nas dopadnie i będzie źle to przynajmniej będzie lżej chorować a nie daj Boże i odchodzić. To straszne, ale ostatnio stoczyłam też ostry bój z przeciwnikami szczepienia w utworzonej przez siebie organizacji. Nawet nie spodziewałabym się, że to właśnie te osoby.

Użyłam ostrego argumentu chwaląc pod tym względem miniony ustrój. Całkiem jednak nie głupie było to, że kiedyś nikt nie pytał mnie o zgodę na szczepienia, na ospę, gruźlicę, świnkę, już nie pamiętam. Dostawałam wezwanie z przychodni, żeby zaszczepić dzieci na odrę i nawet przez myśl mi nie przeszło żeby dyskutować. Pilnowałam terminu i koniec. Jak żeśmy się rodzili, też decydował o tym medyk a nie mamusia. Czy to nam zaszkodziło.

Dlatego mamy tak mało kalek, ja też wyszłam z gruźlicy w 18 roku życia. Skąd nagle to się wzięło. Komu zależy, żeby było nas mniej.

Sprawa antyszczepionkowców jest dla  mnie działaniem tragicznym, nieodpowiedzialnym bo w dobie, kiedy każdy ma dostęp do internetu nie ma usprawiedliwienia, że ktoś jest nie dokształcony, nie ma wiedzy. To nie prawda. A gdzie odpowiedzialność za drugiego człowieka. Jakim prawem ja jestem bardziej narażona, że ktoś ma jakieś ograniczone, specyficzne poglądy albo słucha złych podpowiadaczy. Ciekawe też skąd oni nagle się wzięli.

To jest epidemia, plaga dla całego świata. To nie widzi mi się tylko w naszym państwie. To co wszyscy się mylą. Trzymajcie mnie. Nic z tego nie rozumiem. Jakie ograniczanie praw. Kogo. Nas wszystkich.

Będę ciągle powtarzać o wyższości praw większości jeśli one nie krzywdzą mniejszości. W tym przypadku komu zaszkodzi szczepionka.

Jednemu na setki tysięcy i to nie bez przyczyny ogólnego stanu zdrowia. Zacznijmy rozmawiać i działać odpowiedzialnie. Poważnie. Możemy kiedyś  bardzo tego żałować. Babciu, ciociu, mamo. Oby dzieci nie śmiały się z Was po katach, bo oni idą i chcą się szczepić natychmiast. Chcą być wolni od strachu o zachorowanie. Mam nadzieję, że to bardzo szybko się zmieni. Edukacja pomoże  a politykierów namawiających do sprzeciwu już wkrótce wszystkich poznamy, chyba że się też obudzą  i zaczną myśleć koncyliacyjnie w stosunku do swych pobratymców.

Oby jak najszybciej.

Zwracam się do wszystkich moich Pań z Uniwersytetu III Wieku w Klewkach i Purdzie, do Pań z Kół Gospodyń Wiejskich w Kabornie i w Kłębach, do wszystkich wolontariuszy Fundacji „Łatwiej Razem” dajcie przykład i agitujcie wszystkich jeszcze nie zdecydowanych. Działajcie.

Z gorącą prośbą o pozytywne działanie

Dr Teresa Cz. Malec

Lipiec 2021.

Zaproszenie na Biesiadę

Bardzo nam miło, że zostaliśmy zaproszeni na „Biesiadę Kulturalno- rękodzielniczą” do Rudzisk na 31 lipca na godzinę 15.00. Współpraca i kontakty z Rudziskami trwają już ponad 10 lat. W roku 2011 został tam zorganizowany Uniwersytet III Wieku, który działał prawie 8 lat. Cała działalność jest przedstawiona na linku „UTW Rudziska” na naszej stronie www.latwiejrazem.pl

Zawiązało się wówczas bardzo wiele kontaktów, które pozostały po dzień dzisiejszy. Dlatego, kiedy dostaliśmy hasło, że w Rudziskach szykuje się impreza poczatkująca nową formę działalności, pakujemy się do samochodów i jedziemy. Zaproszenie przyjęły panie z Uniwersytetu III wieku z Klewek z przewodniczącą Grażyną Perkowską na czele. Będzie reprezentacja Koła Gospodyń Wiejskich z Kaborna z panią przewodniczącą Marzeną Konopka oraz pan sołtys Piotr Ogonowski w imieniu sołectwa. Będzie zaprzyjaźniona z naszą Fundacją od lat, artystka, specjalistka od rękodzieła pani Barbara Cały z Olsztyna. Fundację dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” będzie reprezentował mgr Remigiusz Dobkowski członek Rady Fundacji. Ta kilkunasto osobowa grupa świadczy o tym, że działanie społeczne, woluntarystyczne nie tylko wspiera poszczególne społeczności lokalne ale i łączy środowiska. Gminy Olsztyn, Biskupiec i Purda

Wszyscy przygotowali listy gratulacyjne. Będą wystąpienia a jak impreza się uda opiszemy Wam bardzo szczegółowo,

Pani Aniu trzymamy kciuki. Udanej imprezy.

Odnotowała  Alicja z Olsztyna.

Zdrowych, zdrowych i ciekawych wakacji
życzy Fundacja Dr. Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem”

Przerwa wakacyjna od 1 lipca do 30 sierpnia

Witam, czy jesteście razem……

Kochani. Pandemia ponoć się cofa. Oby. Zwracam się więc do Was z prośbą, zacznijcie już prace zdalną ale już przygotowującą wasze działania na przyszłość. Chodzi o to abyśmy były przygotowane na dzień rozpoczęcia pełnej działalności. Plany pracy na nadchodzące miesiące po zakończeniu lockdownu.
Możemy przygotowywać już poszczególne elementy. Robić kwiaty, bombki, różne figurki, potem to tylko połączymy. Już można ogłosić konkurs na serwetę, obrus, z wełny, kordonka, nici grubych lub innego materiału, najlepiej odszukanego w koszach, koszykach na strychu lub w szafach. W hurtowniach też bywają resztki. Popracujmy.
Konkurs na takie wyroby też wkrótce ogłosi Fundacja z nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi. Po zatwierdzeniu regulaminu prześlemy do Państwa wiadomości.
Można już rozpisać konkurs na logo danej organizacji. Logo powinno odzwierciedlać nasz teren, naszą działalność lub historię
Taki na koszulkę, baner lub szyld przenośny. Szyldu  takiego nie ma jeszcze żadne Koło Gospodyń Wiejskich. To jest bardzo potrzebne Chodzi oto, że na wielu imprezach, jest bardzo mile widziane przedstawianie grupy za pomocą takiego przenośnego szyldu.
Proszę pomyśleć, rozpocząć działania, żeby pandemia nie stała się potem stałym wytłumaczeniem dla nic nie robienia w ramach organizacji. Takie w/w prace możemy wykonywać oddzielnie a jednocześnie razem. Uniwersytety III Wieku też na pewno podejmą podobne akcje.
Bardzo proszę Panie przewodniczące: Marię Kordek, Grażynę Perkowską, Marzenę Konopkę, Barbarę Nowicką, Annę Ziemiańską, Iwonę Kuciewicz do wznawiania pomału Waszej działalności. Wkrótce odezwiemy się do Państwa z konkretnymi propozycjami. Dziękuję w tym miejscu wszystkim, którzy na bieżąco pomagają w działalności Fundacji .
My działamy cały czas. Kończymy sprawozdawczość, zbieraliśmy produkty żywnościowe w sklepach Szczecina, rozdaliśmy już około 60 paczek żywnościowych, około 50 z jabłkami. Cały czas zbieramy ubrania, udzieliliśmy 7 porad. Jesteśmy zadowoleni z powodu nawiązania współpracy z Bankiem żywności im. Jacka Kuronia w Szczecinie i z panią Agatą. Opracowano projekt na koszulki dla wolontariuszy Fundacji „Łatwiej Razem”.
Powstało opracowanie historii powstania obu KGW i zostało umieszczone na stronie. Wysłano własnej ”produkcji” życzenia świąteczne do władz i ponad 67 przyjaciół Fundacji. W chwili obecnej otwieramy zbiórkę zabawek dla dzieci. Zbliża się dzień szczególny, chociaż pamiętać musimy oczywiście cały rok.
Bardzo prosimy o kontakt w razie potrzeby, jesteśmy do dyspozycji. Miłych przemyśleń. pomysłów ku zadowoleniu wszystkich

Z prawie wiosennymi pozdrowieniami
Dr Teresa Cz. Malec.
Fundacja „Łatwiej Razem”
23 kwietnia 2020.

Zajączek z okazji świąt wielkanocnych 2021.

Bardzo trudny czas. Bardzo smutny czas. Nie możemy pracować jak chcemy, pełną parą. Ale chociaż troszkę. Najpierw wyjazd pełnomocnika Oddziału w Kłębach do Kołbaskowa za zezwoleniem Banku Żywności w Szczecinie po przepięknej urody jabłka. Po przywiezieniu do świetlicy w Kłębach, paczkowanie  ponad 250 kg do worków spożywczych. Rozwieźliśmy do 11 rodzin i osób starszych w 5 miejscowościach. Kilka osób starszych otrzymało jabłka w naszej rodzimej wsi. Potem sobotnie popołudnie i stanie przy koszu w Carrefourze w Szczecinie, kilka godzin zbierając składniki spożywcze do paczek dla potrzebujących, podopiecznych GOPS w Warnicy. Przygotowano w niedzielę paczki żywnościowe, wzbogacone o zakupy sponsora, bo w markecie było słabo wyjątkowo w tym roku.

W poniedziałek o godzinie 14.00 przyjechała do świetlicy w Kłębach pani Wójt Gminy Warnice i zapakowała do swojego samochodu 40 paczek ponieważ jabłka były tez dla wszystkich. Chcieliśmy aby były bogatsze ale chociaż symbolicznie, aby zapewnić, wszystkich potrzebujących, że o nich pamiętamy. Dołączone ładne życzenia będą tego poświadczeniem. Bardzo dziękujemy pani Wiolecie, panu Tadeuszowi, że stali w Markecie, panu Jarkowi, panu Arturowi. Mamy nadzieję że następnym razem będzie lepiej i bogaciej. Dziękujemy za przekazane płyty CD, będą upominkami dla zainteresowanych oraz wolontariuszy, w podziękowaniu za ich pracę. Część prześlemy do centrali do Olsztyna, a część będzie do dyspozycji w Oddziale. Szkoda, że nie możemy zrobić więcej ale pandemia nie odpuszcza, bardzo nie odpuszcza.

Wiemy, że wszystkie nasze współdziałające organizacje pozarządowe też mają swoje kłopoty ze spotykaniem się, ale każdy robi to co w jego możliwości. Najważniejsze jest zdrowie. Niech pomaga ten co może, ale z zachowaniem reżimu sanitarnego. Pomogliśmy w indywidualny sposób 7 rodzinom, a w Olsztynie zbierana jest odzież. Nad tym czuwa pani Alicja.

Bardzo dziękujemy wszystkim wolontariuszom i życzymy im dużo zdrowia, aby mogli nam  dalej pomagać .

Fundacja „Łatwiej Razem” – prosi o wsparcie,

Szanowni Państwo

 

Z dniem 1 stycznia 2021 r. Fundacja weszła w jedenasty rok działalności, której głównym celem jest pomoc biednym, wykluczonym, bezrobotnym, niepełnosprawnym, ale nie tylko. W statucie mamy wiele innych obowiązków, ale najważniejsza to pomoc innym. Z każdym rokiem przybywa potrzebujących. Zdezorientowanych i nie umiejących się poruszać  w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej. Opuszczonych i zapomnianych. Bardzo szybko starzejących się- roczniki mówią same za nich. Są nas miliony w podeszłym wieku. A nie wszystkim starcza na życie, opał. Jak odmówić pomocy.

Naszej pracy nie widzicie Państwo na co dzień, bo telewizja i radio są dla nas zbyt drogie. Ale możecie śledzić nas na naszej stronie www.

Nasza strona www.latwiejrazem.pl została obejrzana już przez ponad 1.260 000 osób.  Mimo pandemii, która mocno ograniczyła nasze działania, udało się nam zrobić i tak sporo.

Tylko w roku 2020:

ponad 25 osób otrzymało paczki żywnościowe, ponad 38 osób otrzymało paczki rzeczowe, udzieliliśmy bezpłatnie ponad 43 porady prawne w czasie pandemii, podtrzymaliśmy współpracę z 3 UTW, powołaliśmy kolejne Koło Gospodyń Wiejskich w Kabornie /warmińsko-mazurskie/, zorganizowaliśmy 2 imprezy dla środowiska  lokalnego, przez cały rok prowadziliśmy zbiórkę ubrań. Obdzielono 35 rodzin, 41 osób otrzymało wsparcie finansowe na zakup leków, rehabilitacje, zakup opału z funduszy darczyńców oraz 1%, 2 punkty biblioteki samoobsługowej są pod opieką naszych wolontariuszy, jesteśmy członkiem W-MSON w Olsztynie, działamy w woj zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim, szczególnie pomagamy dzieciom  i starszym- niepełnosprawnym.

Nasi wolontariusze działają na terenie swoich miejscowości i pomagają innym.

Jesteśmy organizacją całkowicie charytatywną. Nikt w naszej Fundacji nie otrzymuje wynagrodzenia. Za wszystkie nasze usługi nie pobieramy żadnych opłat. Wszystko co otrzymamy, przekazujemy potrzebującym po sprawdzeniu podstaw do ich wsparcia.

Chcemy pomagać dalej, ale dla Fundacji i jej przyjaciół, staje się to coraz trudniejsze. Potrzebujemy wsparcia bo potrzeby szczególnie w tym roku będą o wiele większe.

Szanowni Państwo. Nasze sprawozdanie zamieszczamy na naszej stronie każdego roku. Chcemy, abyście Państwo wiedzieli co robimy z waszymi darowiznami..

Prosimy o 1% dla naszych podopiecznych. KRS 0000367918

Prosimy również o darowizny, 20, 30, 50 zł. to kwoty, które będą już miały znaczenie.

Numer Rachunku: 69 1240 5598 1111 0010 3643 6072

Szanowni  Państwo.

Chcemy, aby 2021  rok był dla naszych podopiecznych lżejszy w ich kłopotach a starość godniejsza. Pomóżmy, żeby chociaż 2, 3 razy w roku ubodzy starsi mogli wykupić recepty w całości i nie odczuwali tak swojego ubóstwa.

O naszych działaniach informujemy na bieżąco na stronie www.latwiejrazem.pl

Skarbonka Pani Basi rozbita

Był rok 2011. Była piękna impreza świąteczna. Były prezenty. Dużo gości Wśród wszystkich obdarowanych znalazła się również Fundacja.

Tak kochani. Czy były szczególne prezenty? Tak były. Właśnie takie, czasami upominki  otrzymują długie życie. Ja pamiętam je szczególnie. To są dwa upominki.

 Jest piękne czerwone serce, poduszeczka z wyhaftowanymi przez panią Basię złotą nitką, literami składającymi się na nazwę Fundacji „Łatwiej Razem”

 Wisi na ścianie po dzień dzisiejszy w Oddziale Fundacji. Było na kilku imprezach. Ale starannie zapakowane wracało do Fundacji za każdym razem, chociaż było na niego kilku chętnych.

Drugi prezent jest bohaterem dzisiejszego eseju w sposób szczególny. Czy pamiętasz Pani Basiu jak to było?

 Powiedziałaś, niech się szczęści i pomoże przetrwać jak będzie krucho. Nigdy z tego faktu nie skorzystaliśmy na szczęście.

 Napisałaś też własna ręką na niej „Łatwiej Razem”. Ja odbierając powiedziałam, że „nie za duża, ale symbolicznie będziemy trzymali ją do X lecia.” Jak przetrwa to i Fundacja będzie trwała.

Ponieważ 7 października 2020 roku minęło X lat Fundacji stało się.

Właśnie wczoraj, pan mgr Tadeusz Malec, pełnomocnik Oddziału w zachodniopomorskim oficjalnie /utrwalono to na fotografii/otworzył skarbonkę otrzymaną 9 lat temu od Pani Barbary Cały z Olsztyna.

Pani Basiu ponieważ często mówiono, aby wrzucić chociaż tradycyjny grosik, część brała sobie do serca dosłownie ten fakt i 1 groszówek było ponad 150.

 Ale cudownie. To potwierdza fakt, jak wiele osób bywało między nami. Łącznie skarbonka pomieściła 212 złotych. Była wystawiana tylko raz w roku. W okolicach świąt.

Jutro, to znaczy w poniedziałek 18 tego 2021 roku, zostanie zebrana kwota wpłacona na konto Fundacji jako darowizna od darczyńców.

Skarbonka wczoraj opróżniona, wróciła na półkę i dalej będzie czekała. A może uda się przetrwać do 2 dziesięciolecia. Może. Oby….

Życzmy sobie i wszystkim żeby tak się stało. Każdy grosik symboliczny dalej będzie zabezpieczeniem psychicznym. …….ale będzie.

Przy okazji bardzo dziękujemy Pani Barbarze Cały z Olsztyna. Pozdrawiamy ciepło.

Wszystkim darczyńcom dziękujemy.

 Prosimy o pamiętanie o Nas nadal.

 Wszystkie zebrane kwoty od lat przeznaczamy tylko dla potrzebujących. Wszyscy w Fundacji działamy tylko społecznie.

Dr Teresa Cz. Malec

Założyciel –Fundator.

Jak minął rok 2020….

Jak każdego roku pod koniec grudnia zaczynamy podsumowanie.
Zaduma nad minionym czasem to powód do oceny wszystkich zdarzeń, które były naszym udziałem.

Z nostalgią wspominamy rzeczy dobre, które nam się udały, ze smutkiem zastanawiamy się nad tymi sprawami,
które nam nie wyszły, myślimy dlaczego, szukamy przyczyn.
Rok 2020 był obfitujący szczególnie w rzeczy nie udane lub nie z naszych przyczyn nie wykonane. Zrobiła to „pandemia”.
Nagła, straszna, nieznana w skutkach.
Z powodu konieczności izolacji, kwarantanny, wielu naszych wolontariuszy nie mogło pełnić swoich ról.
Wiele osób nie mogło też pomagać z obawy o własne zdrowie i zakazy.
Wielu naszych wolontariuszy to osoby 50-60+.
Mimo to działalność fundacji była prowadzona chociaż w większości online i za pomocą skype.
Tym bardziej sprawiało to dla nas jeszcze większą satysfakcję.
Przypomnijmy więc wszystkie zdarzenia, które miały miejsce w minionym 2020 roku:

1.Posiedzenie Zarządu i omówienie akcji „Zima 19/20 Łatwiej Razem.” Uchwalenie planu pracy Fundacji w Olsztynie
i w Oddziale w Kłębach. Wykonanie reklamówek do pozyskiwania środków finansowych oraz informacja o działalności Fundacji.
2.Przygotowanie upominków „od zajączka” dla dzieci w Fundacji i w Oddziale.
3.Posiedzenie władz Fundacji i roczne sprawozdanie z działalności za 2019 rok w Olsztynie.
4.Otwarcie akcji „jesteśmy z Tobą”. Pomoc osobom starszym poprzez Internet oraz telefon. Problemy z pandemią.
5.Przygotowanie materiałów reklamowych o KGW. Spotkanie z pierwszymi chętnymi do tego typu działalności w Kabornie.
6.Otwarcie działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Kabornie 7 października.
7.Przyznanie nagrody im. prof. zw. dr. hab. E. Malewskiej za rok 2020
8.Rozmowy z Uniwersytetami III Wieku z którymi Fundacja współpracuje w województwie warmińsko-mazurskim.
9.Spotkanie w Kole Gospodyń Wiejskich w Kłębach.
10.Prowadzenie całorocznej akcji zbiórki odzieży i agd w Olsztynie i w Oddziale w Kłębach.
Przekazywanie dla potrzebujących w Olsztynie, w Kłębach, w Barnimiu, w Kabornie, oraz do GOPS w Purdzie.
11.Rozliczanie i przekazywanie na bieżąco pomocy finansowej z akcji 1% oraz od sponsorów dla beneficjentów Fundacji.
12.Przeprowadzenie małego projektu „dziesięciolecie powstania Fundacji Łatwiej Razem” 2010-2020.
Główne obchody w 2021 roku kiedy pandemia już ustąpi.
13.Przygotowanie i przekazanie skromnych upominków dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Stargardzie.
14.Przekazanie życzeń i upominków z okazji Mikołaja dla wolontariuszy i przedstawicieli organizacji, urzędów.
15.Udzielenie wsparcia finansowego w miesiącu listopadzie-grudniu dla 15 osób.
Przekazanie 10 paczek żywnościowych w Gminie Purda oraz Warnice.

Na zakończenie dziękujemy  za ubiegły rok szczególnie: panu Marcinowi i Michałowi z Warszawy, pani Alicji z Olsztyna,
pani Teresie z Olsztyna, pani Annie i Piotrowi, pani Marzenie, pani Witoldzie z Kaborna, panu Piotrowi z Purdy,
Kancelarii Dutkowski i Jaworski z Olsztyna, panom Arturowi, Konradowi i Jarosławowi ze Stargardu, panu Janowi i Teresie ze Stargardu,
panu Tomaszowi z Olsztyna, panu Tadeuszowi z Kłęb, panu Wojciechowi z Olsztyna.

Pamiętajcie o Nas.
Na efekty naszej pracy czekają nasi podopieczni i potrzebujący, którzy nie zawsze z własnej winy mają taki los.
Podzielmy się tym co mamy a nam również przybędzie dobrego samopoczucia i zadowolenia.
Miejmy satysfakcje,że możemy to czynić, że możemy komuś pomóc.

Pandemia pokazała nam jak tragiczna jest samotność. Jak liczy się pomoc drugiego człowieka.

Bądźmy razem bo „Łatwiej Razem.”

Podsumowanie grudzień 2020

Witam.
W związku z kończącym się  X rokiem działalności Fundacji „Łatwiej Razem” w Olsztynie oraz V rokiem Oddziału w Kłębach,
pragniemy złożyć serdeczne podziękowanie wszystkim,
którzy swoją oddaną prospołeczną postawą, zaświadczają o potrzebie działania Fundacji.
Nasza wspólna praca na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego
przynosi zadowolenie dla wielu podopiecznych i organizacji dla których Fundacja jest założycielem.
Prosimy o dalsze zrozumienie i pomoc w realizacji statutu,
który ma na względzie bezinteresowną pomoc biednym, niepełnosprawnym, wykluczonym, potrzebującym.
Nie zapominajmy. Jeśli możemy pomóc, zróbmy to spontanicznie, nie czekajmy na akcje. Tu i teraz.
Jeżeli możecie pomóc swoją wiedzą, zróbcie to, bo w społeczeństwie, otwartym, obywatelskim łatwiej jest żyć wszystkim.
Dziękujemy za wszystko co otrzymaliśmy dotąd i prosimy o bieżące wspieranie Fundacji.
Naprawdę chodzi o małe kwoty .
One też czynią dobro.
Mamy nadzieje, że jeszcze w tym roku nas wesprzecie.
Przypominam o 1%, który zaraz będzie do przekazania.
Bardzo proszę pamiętajcie, dobro powraca i „Łatwiej Razem”.

 

Z poważaniem
Prezes Rady Fundacji
Dr. Wacław Domaszewicz

Z poważaniem
Pełnomocnik Oddziału
Mgr. Tadeusz Malec

Z wyrazami szacunku
Założyciel Fundacji
dr Teresa Cz. Malec

W oczekiwaniu na Wielkanoc 2020

Fundacja „Łatwiej Razem” – prosi o wsparcie,

Szanowni Państwo

Z dniem 1 stycznia 2019 r. Fundacja weszła w dziewiąty rok działalności, której głównym celem jest pomoc biednym, wykluczonym, bezrobotnym, niepełnosprawnym, ale nie tylko. Z każdym kolejnym rokiem przybywa potrzebujących, zdezorientowanych w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej, opuszczonych i zapomnianych.

Jak odmówić im pomocy?

Naszej pracy tak na co dzień nie widać bo środki masowego przekazu są dla nas zbyt drogie. Koszt każdego ogłoszenia to wsparcie dla 2, 3 osób potrzebujących.

Nasza strona www.latwiejrazem.pl została obejrzana już przez ponad 1.177.647 osób.

Nasza działalność przynosi wymierne rezultaty, ale chcielibyśmy więcej.

Tylko w roku 2018:
– ponad 200 osób otrzymało paczki żywnościowe,
– ponad 40 osób otrzymało paczki rzeczowe,
– udzieliliśmy bezpłatnie ponad 20 porad,
– podtrzymaliśmy działalność 3 UTW oraz powołaliśmy KGW,
– zorganizowaliśmy 6 imprez integracyjnych,
– zorganizowaliśmy 3 imprezy dla środowisk lokalnych,
– prowadzimy cały rok zbiórkę rzeczy AGD, ubrań – od mebli po zakrętki,
35 osób otrzymało wsparcie finansowe z funduszy darczyńców oraz 1%,
– prowadzimy 2 punkty biblioteki społecznej – samoobsługowej,
– poszukujemy nowych wolontariuszy,
– jesteśmy członkiem W-MSON w Olsztynie,
– Fundacja jest rozpoznawalna dla różnych środowisk,
– działamy poprzez swoje organizacje i wolontariuszy w woj. warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim,
– pomagamy dzieciom, młodym i starszym.

Chcemy pomagać dalej, ale dla Fundacji i jej przyjaciół, staje się to coraz trudniejsze. Potrzebujących przybywa a sponsorów trochę mniej.
Szanowni Państwo. Nasze sprawozdanie zamieszczamy na ministerialnej stronie każdego roku. Chcemy, abyście Państwo wiedzieli co robimy z waszymi darami.

Prosimy o 1% dla naszych podopiecznych. KRS 0000367918

Prosimy również o darowizny, 20, 30, 50 zł. to kwoty, które będą już miały znaczenie.

Numer Rachunku: 69 1240 5598 1111 0010 3643 6072

Szanowni Państwo. Nie prosimy dla siebie a dla potrzebujących.

Chcemy, aby 2019 rok był dla naszych podopiecznych lżejszy w ich kłopotach a starość godniejsza. Pomóżmy, żeby chociaż 2, 3 razy w roku ubodzy starsi mogli wykupić recepty w całości i nie odczuwali tak swojego ubóstwa.

O naszych działaniach na rzecz potrzebujących, informujemy na bieżąco na stronie

www.latwiejrazem.pl

Pracowity czerwiec 2018 w Fundacji: „Łatwiej Razem”

Jak w każde półrocze trzeba zakończyć wiele spraw. Najpierw Dzień Dziecka, potem zakończenie roku oświatowego, ostatnie sprawozdania, oraz cały czas pomoc bieżąca.

W tym roku Fundacja wsparła finansowo imprezę dla dzieci we wsi Kaborno. 13 letni Michał przekazał skuter dla dziecka w ramach konkursu organizowanego przez p. Annę i Piotra Ogonowskich.

Dzięki p. Alicji z Olsztyna zebrane ubrania i sprzęt AGD trafiły do potrzebujących. Również trzy rodziny otrzymały wsparcie finansowe we wsi Kłęby i Dolice w zachodniopomorskim.

Odbyły się spotkania w ramach UTW a także zakończenie roku oświatowego UTW w Klewkach oraz w Olsztynie. Dokonano przerejestrowania jednej organizacji pozarządowej i złożono dokumentację o rejestrację następnej. Rozpoczęto prace nad założeniem nowej strony Fundacji.

Odbyto 2 spotkania wolontariuszy w siedzibie Fundacji oraz w Oddziale. Podsumowano rok oświatowy, podjęto decyzje o zakończeniu działalności UTW w Olsztynie i przejściu członków do UTW Klewki. Zebrano czasopisma i książki do punktów w Olsztynie i w Warnicy w ramach bibliotek samoobsługowych. Ta idea staje się coraz popularniejsza.

Przygotowujemy się do dyżurów w czasie wakacji, problemy i potrzeby nie mają wakacji. Posiedzenie Zarządu i Rady Fundacji odbyte pod koniec miesiąca było podsumowaniem całego roku oświatowego 2017/18.

Dokonano zmian w statucie. Zrezygnowano z punktu o działalności gospodarczej. Fundacja nie prowadziła i nie będzie prowadzić działalności gospodarczej i postanowiła odnotować to również w statucie. Podziękowano wszystkim wolontariuszom, zarządowi I Radzie, tylko Pan mecenas Jarek będzie miał jeszcze trochę pracy ze statutem za co bardzo dziękujemy.

Na zakończenie przedstawiciele Fundacji brali udział w spotkaniach na UTW oraz w zakończeniach ich działalności. Do zobaczenia.