Plan pracy Centrum Wsparcia na rok 2024

 1.  Centrum Wsparcia „Łatwiej Razem”  w roku 2024 będzie prowadzić:
  • porady prawne według zapotrzebowania dla środowiska lokalnego
  • zbiórkę żywności, agd, odzieży,
  • stałą współpracę z Ośrodkami Pomocy Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim
  • organizację paczek rzeczowych dla dzieci i dorosłych
  • pomoc dla innych organizacji pozarządowych wymagających wsparcia,
  • współpracę z Bankiem Żywności w Olsztynie
 2. Jako zadania całoroczne Centrum w dalszym ciągu przyjmuje:
 • poszukiwanie różnych form pomocy dla potrzebujących, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
 • dbałość o wolontariat i jego rozwój,
 • współpracę ze wszystkimi organizacjami dla których Fundacja jest założycielem lub ma nad nimi Patronat i podpisane porozumienia,

Za realizacje powyższego planu odpowiedzialna jest pani Alicja Bartkowiak

Plan pracy centrum został zatwierdzony uchwałą Rady Programowej z dnia 15 stycznia 2024

Przewodnicząca dr Maria Truszkowska

„Biblioteczka samoobsługowa”

W 2012 roku w podziemiach domu handlowo-usługowego przy ulicy Gałczyńskiego w Olsztynie ustawiliśmy dwa regały na wymianę książek i prasy przez mieszkańców. Początkowo opiekowała się tym punktem pani Alicja Bartkowiak, następnie pani Teresa Koszykowska. Od dłuższego czasu jest to domena pani Doroty. Pilnuje żeby na tych półkach było zawsze czysto i schludnie wszystko poukładane. Okazuje się, że punkt jest potrzebny i mieszkańcy sobie przynoszą, zabierają, wymieniają. Czasami takie powstałe punkty bez specjalnego planowania okazują się trwałe i potrzebne, ostatnio poprosiliśmy jeszcze o dalsze wsparcie panią Dorotkę i pana Tomasza miejmy to na uwadze jeśli mamy już prasę przeczytaną lub książki które nie będą nam przydatne proszę zanieść tam i położyć, na pewno ktoś jeszcze z nich skorzysta.

Realizacja Programu

Zarząd Fundacji i Fundator oraz Pełnomocnik Oddziału serdecznie dziękują wszystkim wolontariuszom którzy umożliwili dystrybucję artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus współfinansowanego z Europejskiego Funduszu pomocy najbardziej potrzebującym.

Sport to zdrowie. Nowe tenisówki na pewno się przydadzą.

Dziękujemy panu darczyńcy Józefowi z Klewek za przekazane obuwie. Zostało ono rozdysponowane zarówno w Fundacji jak i w Oddziale.

Dobre dni w Centrum Wsparcia

Pomagajmy się zrozumieć i zrozumieć innych,
aby nasza pomoc była skuteczna.
Czym jest pomaganie?

Ostatnie czasy przynoszą nam bardzo wiele problemów do zrozumienia i rozwiązania.
Nawet sobie często nie zdajemy sprawy, że powstają one obok nas, rozwijają się, nawarstwiają się i nie wiadomo, kiedy zaczną nam bardzo mocno przeszkadzać.
Wiadomo, w tym wszystkim jest w chwili obecnej, polityka. Taka natrętna mowa, ciągłe ogłaszanie nowych obiecanek dla wszystkich co tylko przyjdzie władzy na myśl. Mam tego już dosyć. Często nie słucham. Wyłączam odbiorniki. Jednocześnie odpowiednie służby ogłaszają, że zwiększa się grupa ludzi żyjących w ubóstwie.
Czy to znaczy, że nie chce, aby ludzie otrzymywali pomoc..?
NIE.NIE NIE. Wprost przeciwnie. Pomagam na co dzień. Mam Fundację i od 13 lat jestem zaangażowana w pomoc różnego rodzaju.  Pomoc prawną, żywnościową, różną. Organizuję i pomagam działać różnym organizacjom społecznym. Z sukcesem.
Ale czy ta systemowa pomoc wystarczy i jest sprawiedliwie dawana.
W związku z powyższym wiem o czym chcę napisać. O problemie jak i komu pomagać. Jak kwalifikować i kogo do tej pomocy.
Na pewno osoby podobne do mnie wiedzą, że nie może być inaczej, jeśli pomaganie, takie od serca, prawdziwe nie okazjonalne i pokazowe jest dla nich stałym obowiązkiem, zadaniem, misją.
Mamy lub lepiej będzie brzmiało miewamy coraz częstsze dylematy, zwłaszcza kiedy tych możliwości pomocy jest mniej lub staje się ona zajęciem dla wielkich organizacji prawie zawodowym.
Modne stały się akcje. Telewizyjne. Wielkie zbieranie i wielkie rozdawanie. Jeszcze fajniej, kiedy grzeją się przy tym jeszcze gwiazdy, vipy, celebryci. Wszyscy kochają biednych i chcą im pomóc. Raz do roku, teraz coraz częściej 2 razy do roku. Imprezy idą i mijają.
A co potem. Pomijam tutaj oczywiście rożnego rodzaju jadłodajnie, szafy z zupami, które działają przez cały rok i w większości w dużych ośrodkach. Często mają pod opieką wręcz tych samych potrzebujących od lat lub przychodzących jeszcze z przybytkiem. Są też nowi każdego roku, ale to już inny złożony problem socjologiczny i na inne rozważanie.
Ja wrócę do moich wątpliwości. Jak docierać do naprawdę potrzebujących. Sytuacje są bardzo skomplikowane. Uważam, że sam dochód finansowy to trochę za mało a czasami wręcz mylnie wskazujący czy osobie należy lub rodzinie pomóc czy nie. Problem ten będzie narastał w najbliższym czasie w związku z nietypową sytuacja gospodarcza. /podwyżka cen opału, wody i żywności, wojna na Ukrainie. /
Stąd właśnie nowy wielki problem jak i komu pomagać biorąc pod uwagę te nowe sytuacje. Jak mówi mój sąsiad— „jeść można mniej, ale ogrzać się trzeba codziennie.”. Czy fakt posiadania wyższego dochodu świadczy o tym, że już inna pomoc się nie należy. To, dlaczego pytam coraz więcej nieszczęśliwych wypadków samobójstw, nagłych odejść od rodziny, wyjazdów jedne z rodziców w nieznane.
A potem dowiadujemy się, że po prostu nie dali rady, zabrakło sił, empatii, stchórzyli przed problemami, wstydzili się przyznać, nie chcieli być na ustach ludzi.
Jak teraz się czujemy. Wskaźniki nie wskazywały, że tej rodzinie należało pomóc. Wesprzeć. Chociaż pogadać.
Nie zawsze chodzi o duże pieniądze Czasami chwilowo jest bardzo ciężko, ale dla danej rodziny to już było zbyt dużo.
Dlatego tutaj wskaźniki nie pomogą. Pomaga natomiast empatia i wsparcie takie zwyczajne, ludzkie.
Nasza Fundacja nie posiada zbyt dużo zasobów finansowych, przede wszystkim od fundatora i z 1% dotychczas. Ale posiada natomiast sporą grupkę ludzi o dobrych sercach, którzy wiedzą i potrafią często pomóc zwykłym odruchem, poradą, listem, kartką, odwiedzinami. Co i w czym jest ktoś dobry.
Wiecie kochani, dlaczego mamy tyle przypadkowych nieszczęść, bo nie znamy się już wcale.
Zamykamy się. Jak przychodzą służby lub policja, to zawsze mówicie—– spokojni ludzie, nic nie było słychać, czasami płakało dziecko—.
Czyli wszystko jest w porządku jak pozamykane drzwi. Nikt o nic nie pyta Nawet soli nie przychodzi pożyczyć.
Mamy święty spokój jak nas nikt o nic nie pyta.
Wiem, wiem powiecie państwo „co komu do domu jak chałupa nie jego.” Oczywiście. Mamy prawo do intymności, spokoju.
I ja nie mówię o wścibstwie i zakłócaniu sobie nawzajem spokoju, miru domowego. Ale są takie metody inne, że możemy się zaniepokoić Zaobserwować coś charakterystycznego, przeanalizować.
Jeśli sami nie chcemy zająć się sprawą, przekażcie sprawę, dajcie komunikat do organizacji pozarządowej.
Zawsze jest ktoś pod ręką. W końcu stare powiedzenie jest cały czas aktualne—wiedzą sąsiedzi jak kto siedzi-coś w tym jest, ale w dobrym celu.
Bardzo często mówimy, jakbyśmy wiedzieli ,,,,,,to?.
Co byśmy zrobili. To, dlaczego nie było nas prędzej.
Dlaczego nie widzieliśmy problemów wcześniej Odpowiadając sobie na te pytania postanówcie o zmianie swojej postawie, jeśli ona jest do tej pory inna.
Pomagać trzeba umieć.
To prawda.
Przede wszystkim trzeba chcieć.
Idą czasy trudne, nie każdy się w nich odnajdzie, nie każdy da radę. Pamiętajmy.
Łatwiej Razem a dobro wraca do darczyńcy.
dr Teresa Czesława Malec
cdn…

Plan pracy Centrum Wsparcia Fundacji

na rok 2023

 1.  Centrum Wsparcia „Łatwiej Razem” w Olsztynie w roku 2023 prowadzić będzie:
  • porady prawne i socjalne,
  • zbiórki żywności, agd, odzieży i innych,
  • wspierać inne organizacje pozarządowe,
  • współpraca z GOPS w Purdzie,
  • stała współpraca z Oddziałem Fundacji w Kłębach
 2. Jako zadania całoroczne Centrum w dalszym ciągu uznaje dbałość o wolontariat i jego rozwój, poszukiwanie możliwości pomocy dla potrzebujących i wykluczonych, współpracę ze wszystkimi organizacjami prowadzącymi podobną działalność jak Fundacja, organizowanie różnego rodzaju form pomocy na rzecz podopiecznych Fundacji.

Za nadzór nad realizacją przez wolontariuszy powyższego planu zatwierdzonego przez Radę Programową, odpowiedzialny jest wolontariusz wyznaczany każdorazowo przez Zarząd Fundacji w roku 2023 Alicja Bartkowiak.

Kontakt i adres na stronie Fundacji

Zatwierdzony uchwałą Rady Programowej 10 styczeń 2023

Przewodnicząca
dr Maria Truszkowska

Upominki do paczek dla dzieci
Listopad 2022

Nowi wolontariusze w Fundacji

Listopadowy chłodny dzień wolontariusze przygotowują paczki żywnościowe dla potrzebujących z gminy Warnice. Od 1 października 2022 dołączyli do naszego grona w charakterze wolontariuszy Sebastian i jego syn Filip. Już w listopadzie zaczęły się pracę na rzecz Fundacji. Witamy w naszych szeregach, chociaż uprzedzamy, czasami będzie trochę pracy ale na pewno razem damy radę. Szczególnie Filip będzie miał możliwość poznawania od podstaw pracy wolontariackiej. Na pewno w przyszłości mu się przydadzą nabyte w ten sposób umiejętności. Jeszcze raz witamy i dziękujemy za wsparcie.

Pomagamy i zachęcamy innych
do pomagania

Iza i Antoś to podopieczni Fundacji Mam Serce.

10 maja 2022.

Ponownie jesteśmy w Pyrzycach na ulicy Zabytkowej 1. Kolejny Market, kolejni pracownicy i mieszkańcy, którzy chcą pomoc poszkodowanym przez wojnę mieszkańcom Ukrainy. Jesteśmy bardzo kontentni z powodu zebranej i przekazanej nam żywności. Jedziemy na Warnice. Zastępca wójta gminy Warnice i pani sekretarz pomagają rozładować i zadowoleni dziękują. Wszyscy ludzie dobrej woli tym razem, jeszcze raz stają w gotowości, bo tak trzeba.

Jako Fundacja bardzo dziękujemy za dobrą współpracę My będziemy na posterunku tak długo jak się da.

Centrum Pomocy Łatwiej Razem działa w obu województwach. Na Warmii i Mazurach oraz w zachodniopomorskim. Tym razem Oddział w Kłębach.

Wolontariusz Teresa M.

30 kwietnia 2022.

Kolejna wizyta w Pyrzycach. To miasto jest bardzo przyjazne dla nas pod wieloma względami.

Tam zakładaliśmy Koło Gospodyń Wiejskich w Kłębach, tam otrzymałam nagrodę, tam od kilku miesięcy przywozimy zbiory żywności dla ludności ukraińskiej, która przybyła do nas uciekając przed wojną.
Udane 2 imprezy organizowane wspólnie ze szkołami z Pyrzyc. Wszystko to przekonuje mnie, że musimy odpowiedzieć też na zaproszenie pyrzyckiej prasy lokalnej i opisywać szczegółowo nasze działania na terenie miasta Pyrzyc. Ostatnio wole pisania do prasy pyrzyckiej wyraziła wolontariuszka Fundacji, pani mgr Aneta Pawelczyk -Piłat, młoda dziennikarka, socjolog.
W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy koleją porcje żywności, którą dostarczymy uchodźcom, którzy przybyli i zostali zaopiekowani w gminie Warnice. Jesteśmy bardzo zdeterminowani, aby pomagać, ale pomału bardzo się niepokoimy, czy aby i na jak długo starczy nam ofiarności naszych obywateli. To już trochę trwa. Mamy nadzieje, że wytrzymamy a wojna na Ukrainie się skończy. Wszystko wróci do normalności.
Fundacja dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” od ponad 12 lat pomaga i wspiera wszystkich potrzebujących, obojętnie jakiej narodowości. Od ponad 11 lat jest organizacją pożytku publicznego. Staramy się pomagać jak tylko możemy, dlatego tak bardzo jesteśmy wdzięczni Tym wszystkim, którzy nam w tym pomagają. Zawsze dziękujemy za wszystkie dary tak jak dziś kierownictwu marketu Netto przy ulicy Szczecińskiej w Pyrzycach i prosimy o pamięć o Nas jak tylko będzie następna sposobność.

Wolontariusz Teresa M.

Plan pracy Centrum Wsparcia na rok 2022

 1.  Centrum Wsparcia „Łatwiej Razem” w Olsztynie w roku 2022 prowadzić będzie:
  • porady prawne i socjalne,
  • zbiórki żywności, agd, odzieży i innych.
  • wspierać inne organizacje pozarządowe.
 2. Jako zadania całoroczne Centrum w dalszym ciągu uznaje dbałość o wolontariat i jego rozwój, poszukiwanie możliwości pomocy dla potrzebujących i wykluczonych, współpracę ze wszystkimi organizacjami prowadzącymi podobną działalność jak Fundacja, organizowanie różnego rodzaju form pomocy na rzecz podopiecznych Fundacji.

Za nadzór nad realizacją przez wolontariuszy powyższego planu zatwierdzonego przez Radę Programową, odpowiedzialny jest wolontariusz wyznaczany każdorazowo przez Zarząd Fundacji.

Kontakt i adres na stronie Fundacji

Zatwierdzony uchwałą Rady Programowej 10 styczeń 2022      

Przewodnicząca
dr Maria Truszkowska

Prośba o 1% lub darowiznę

Szanowni Państwo.

Minął kolejny rok działania Fundacji „Łatwiej Razem” w Olsztynie i Oddziale w Kłębach. Kolejny rok bardzo trudny bo szaleje pandemia. Uniemożliwia ona spotkania i możliwość osobistego podziękowania dla wolontariuszy i wszystkim którzy cały rok nas wspierają. Działają na odległość, drogą pocztową. Różnymi sposobami. Przysyłają pieniążki, pomagają w zbiórkach, organizują je, rozwożą paczki, wspomagają potrzebujących. bezpośrednio.

PROŚBA

Mimo wielu trudności Fundacja dała wsparcie w 2021 roku dla prawie 1000 osób.

Jestem bardzo szczęśliwa, że moja inicjatywa podjęta 11 lat temu rozwija się, okazała się tak potrzebna .

Dziękując Wam bardzo, proszę nie zapominajcie o Nas, bądźcie z Nami bo „Łatwiej Razem”.

W związku ze zmianami w PIT, sytuacja w tym roku będzie szczególna. 1% od podatku i inne wpłaty i darowizny są nam bardzo potrzebne.

Dziękujemy jeszcze raz i prosimy o dalsze wspólne działanie. Dobro wraca a miarą bogactwa każdego człowieka jest tyle, ile może dać drugiemu człowiekowi. Pamiętajmy o tym i podzielmy się nawet najmniejszą kwotą. Wszystko małe razem wzięte, daje wiele.

1%

Z wyrazami  szacunku                       Prezes Rady Fundacji

dr Teresa Cz. Malec – Założyciel       dr W. Domaszewicz.

www.latwiejrazem.pl      KRS 0000367918
konto
69124055981111001036436072

Nowy informator PFRON, ZUS, 2021

Informator opracował ZUS I PFRON i jest on bezpłatny dla każdej zainteresowanej osoby do pobrania na stronach internetowych tych podmiotów. My rozpowszechniamy tę informację, aby trafiła do jak największej grupy organizacji i osób z niepełnosprawnością.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opracował nową wersję Informatora dla osób z niepełnosprawnością. Znalazły się w nim przydatne informacje m.in. na temat rent i dostępnych dofinansowań. Poniżej link do informatora: 

Plan pracy Centrum Wsparcia na rok 2021

 1. W ramach Centrum Wsparcia „Łatwiej Razem” w Olsztynie w roku 2021 prowadzone będą:

  • porady prawne i socjalne,
  • zbiórki żywności, agd, odzieży,
  • przygotowywania paczek żywnościowych i rzeczowych,
  • wspieranie innych organizacji pozarządowych.
 2. Jako zadanie całoroczne Centrum w dalszym ciągu przyjmuje dbałość o wolontariat i jego rozwój,
  oraz:
 • poszukiwanie możliwości pomocy dla potrzebujących i wykluczonych.
 • współpracę ze wszystkimi organizacjami prowadzącymi podobną działalność jak Fundacja.
 • organizowanie zbiórek na rzecz podopiecznych Fundacji.

Za nadzór nad realizacją przez wolontariuszy powyższego planu zatwierdzonego przez Radę Programową, odpowiedzialny jest wolontariusz wyznaczany każdorazowo przez Zarząd Fundacji na dany rok.

Kontakt
tel. 604075105

Zatwierdzony uchwałą Rady Programowej marzec 2021      

Przewodnicząca
dr Maria Truszkowska

FUNDACJA ponownie obdarowana

Już po raz trzeci do Fundacji przyszła paczuszka z podarowanymi gadżetami. Przysłała je pani Wiesława z Chodzieży. Serwetki trzy w różnych wzorach, kolorach i wielkości ,czapeczki dwie, różowa i niebieska, kubek ,piękna świeca. One mają wartość szczególną, bo są wykonane własnoręcznie przez panią Wiesławę. Zawsze przychodzi też piękna karta .Dziękujemy.

Wszystkie te dary  zostaną ,jak każdego roku, wylicytowane wśród naszych wolontariuszy i znajomych Fundacji. Zachęcamy.

 Bardzo będziemy zadowoleni ,kiedy wszystkie produkty znajdą właścicieli. Cena wywoławcza 10 zł za sztukę. Uwaga: są już pierwsi chętni .. Czekamy dalej .W celu zakupu prosimy o  kontakt na pocztę Fundacji .Cała akcja trwać będzie do 20 grudnia.

Serdecznie dziękujemy Pani Wiesławie i życzymy zdrowych i spokojnych świąt i prosimy nie zapominać o nas. .  …….!Nasza akcja dalej trwa.

 Z tej jednej i drugiej akcji Pani Wiesławy powstał pomysł, aby uczynić z tego zwyczaj .I tak dalej trwa .Nasze wielkanocne jajka były piękne. Koszyczki też. Prosimy więc nadal.

.Jeśli, umiesz coś  samemu: wydziergać serwetkę, zrobić bombkę ,jajko wielkanocne, zabawkę ,palemkę.  Zrób i .prześlij do nas.

 Szanowni Państwo -pieniążki za wasze prace idą na rzecz naprawdę potrzebujących. Zachęcamy Szczególnie teraz kiedy tak długo jednak się izolujemy i nadchodzą zimowe wieczory. Mamy nadzieję, że fajne gadżety  pojawią się na naszej aukcji.

Z góry dziękujemy i czekamy na wyniki waszej pracy do 25 marca 2021 roku. Uwaga wszystkie prace, wykonane przez wolontariuszy ,zaprezentujemy jak zwykle na naszej stronie Fundacji.. Będą pokazem Państwa zdolności i oczywiście dobrej woli działania na rzecz innych.

Wolontariusz T. K.

Mikołaj i Święta 2020

Szanowni Państwo.

Pandemia wyjątkowo w tym roku uniemożliwia nam zorganizowanie imprez, spełnienie marzeń o wyjątkowych niespodziankach, jak każdego roku, jest trudno.

Musimy przede wszystkim dbać o zdrowie. Nasze i naszych bliskich, a przede wszystkim tych najstarszych i najmłodszych. Najmłodszych, żeby nie było im smutno bo niekoniecznie wszystko rozumieją czym jest pandemia. Starszych, żeby byli przekonani że o nich pamiętamy i jesteśmy im wdzięczni za wszystko co od nich dostaliśmy.

Kochani, mimo tych trudności postarajmy się, żeby sam fakt nadejścia Świąt Bożego Narodzenia napawał nas już dobrymi myślami, ciepłotą pozytywnym myśleniem.

6 grudnia przed świętami, przychodzący Mikołaj to symboliczne myślenie, pamiętanie o wszystkich ale szczególnie opuszczonych, zapomnianych, samotnych. Jeśli są wokół Was pamiętajcie o Nich i sprawcie, żeby chociaż symboliczny czekoladowy Mikołaj zaświadczył, że są przez nas zauważani i szanowani. Będzie im miło. Prezent to nie wszystko. Powinna się liczyć przede wszystkim pamięć.

Sytuacja w tym roku jest bardzo trudna dla Fundacji, bo za bardzo nie mamy możliwości wymagać od naszych wolontariuszy, aby przemieszczali się z miejsca na miejsce. Musimy ich chronić, aby mogli nam pomagać w następnych latach. Mimo to postaramy się podzielić tym co dostaniemy. Co zbierzemy na ciągle działającej zbiórce i przekażemy według naszych możliwości.

Przepraszamy, Mikołaj w następnym roku na pewno będzie łaskawszy i bardziej wszechstronny.

Teraz przypominamy się jeszcze, że czekamy na darczyńców. Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę na konto, i każdą rzecz przekazaną na rzecz podopiecznych naszej Fundacji.

W oczekiwaniu na Państwa dobroduszność i szczodrość.
Z prośbą do naszych darczyńców
dr Teresa Cz. Malec założyciel Fundacji.
Olsztyn/Kłęby 2020.

Życzymy udanego Mikołaja i Świąt

Słowo, które jest
wspaniałym darem Bożym,
ma być słoneczne
i lecznicze.

Dobre słowo leczy smutek


Zbliżające się Święta Wielkanocne niech przyniosą nam nadzieje na nadchodzące dni i miesiące.
Siłę i chęć niesienia wzajemnego dobra .
Optymizm , że następne będą znowu normalne.

W nadziei, aby życzenia się spełniły
Założyciel Fundacji „Łatwiej Razem”
dr Teresa Cz. Malec

„Myśli wg.Optymistom łatwiej.Edycja Świętego Pawła 2009.”

Plan pracy Centrum Wsparcia na rok 2020

 1. W ramach Centrum Wsparcia „Łatwiej Razem” w Olsztynie w roku 2020 kontynuować będziemy:
  • porady prawne i socjalne według zapotrzebowania,
  • zbiórkę żywności, agd, odzieży,
  • poradnictwo w ramach zorganizowanych form dla środowiska lokalnego,
  • przygotowywanie paczek żywnościowych i rzeczowych,
  • wspieranie innych organizacji pozarządowych w akcjach dla wymagających wsparcia
 2. Jako zadanie całoroczne Centrum w dalszym ciągu przyjmuje dbałość o wolontariat i jego rozwój.
 • poszukiwanie możliwości na różne formy pomocy dla potrzebujących i wykluczonych.
 • współpracę ze wszystkimi organizacjami dla których Fundacja jest założycielem lub ma nad nimi Patronat i podpisane porozumienia,
 • organizowanie spotkań na rzecz podopiecznych Fundacji.
 • szkolenie i przygotowywanie materiałów dla wolontariuszy dla Olsztyna i Kłęb,
 • ścisła współpraca oraz działalność na rzecz Oddziału Fundacji w zachodniopomorskim.

Za nadzór nad realizacją przez wolontariuszy powyższego planu zatwierdzonego przez Radę Programową, odpowiedzialny jest Zarząd Fundacji.

Kontakt:                                                                                             Zatwierdzony uchwałą Rady Programowej z dnia 31.03.2020
prezes@latwiejrazem.pl

W oczekiwaniu na dary i wsparcie dla naszych podopiecznych

Mamy wspaniałych przyjaciół.

Kochani, życie jednak jest piękne a sytuacje wręcz zaskakujące. Poprosiliśmy o wsparcie, przekazywanie zabawek i innych produktów potrzebnych do sporządzenia paczek przedświątecznych lub normalnej pomocy dla potrzebujących. Mamy już duże zadowolenie. Odpowiedziało kilkanaście osób. Jesteśmy pewni, że dalsza akcja przyniesie pełny sukces. Nie mamy za sobą mediów które przekazywałyby nasze prośby ale tym bardziej jesteśmy zadowoleni, że odpowiadają osoby, które doceniają naszą cichą i stosunkowo skromną pracę. Ważny jest gest dobrego serca w każdych warunkach. Przygotowujemy 3 imprezy dla dzieci, chcemy dotrzeć z pomocą i upominkami w tym roku do ponad 120 osób. Przekazaliśmy w tym tygodniu wsparcie finansowe dla 17 osób. 12 wolontariuszy przygotowuje indywidualne paczki żywnościowe, które zostaną przekazane dla najbardziej potrzebujących w naszej gminie.

Staramy się o następne. Jeśli chcecie bądźcie z nami. www.latwiejrazem.pl

Małe gesty a święta mogą być dla wielu dzieci i dorosłych o wiele przyjemniejsze. Jesteśmy pod telefonem. Czekamy.

Dziękujemy za wszystko dotąd, prosimy o jeszcze.

Wolontariusz Artur

    Pracowite lato w warmińsko- mazurskim.

Po zakończeniu zbiórek dla Centrum Wsparcia w Fundacji działo się bardzo dużo spraw formalnych. Dokonano zmian w Statucie ,księgowość otrzymała podpis zaufania, przeprowadzono zmiany w Zarządzie i Radzie Programowej Fundacji, odbyło się coroczne spotkanie władz, przygotowano kilka spotkań dla działaczy celem omówienia spraw na przyszłość. Dokonano zmiany siedziby Fundacji, przenosząc ją do Olsztyna, na ul. Partyzantów. Podpisano umowę na wynajem pomieszczenia do spotkań władz Fundacji na czas nieokreślony. Przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w imprezach corocznych w Uniwersytecie III Wieku w Klewkach, Olsztynie .Zorganizowano spotkanie wolontariuszy w Staromiejskiej w Olsztynie Podsumowano akcję zbierania funduszy w ramach 1%. Przyjęto 3 nowych wolontariuszy .W lipcu zorganizowano w Kabornie spotkanie integracyjne – Kaborno 2019.

W ramach Centrum Wsparcia zebrano odzież i przekazano dla pana Sołtysa celem rozdysponowania. Wolontariusz M.G. – M. przekazał dla  dzieci z sołectwa Kaborno – rozkładany basen, zabawki, piłki, układane domy z klocków dla maluchów i drobny sprzęt sportowy  i różne. Przekazano donice z kwiatami, będące na wyposażeniu byłej siedziby Fundacji w Kabornie do wystroju miejsca na imprezę doroczną w sołectwie. 3 mieszkańców otrzymało wsparcie finansowe. 2 osoby otrzymały zakupioną żywność.

Łącznie we wszystkich akcjach wzięło aktywny udział ponad 45 osób. Oby kondycja wszystkim dopisywała nadal. Pierwsze po wakacjach spotkanie merytoryczne członków oraz wolontariuszy i gości zaproszonych ustalono na dzień 11 X.2019 w Olsztynie.

Do zobaczenia.

Wolontariusz M.J.

Wrzesień 2019.

PODZIĘKOWANIE ZA SERCE I PRACE NA RZECZ FUNDACJI

W imieniu wszystkich beneficjentów naszej Fundacji, obdarowanych i wspomaganych serdecznie dziękuje za darowizny finansowe, rzeczowe oraz działalność na rzecz Fundacji „Łatwiej Razem”.

Podziękowania niech płyną do: pp. Janiny i Tomasza Pastuszków z Olsztyna, p. Wojciecha Dudańca, pp. Alicji i Zbigniewa Bartkowiak, p. Marii Truszkowskiej z Olsztyna, p. Wiesława Mysłka z Warszawy, jego małżonki Krystyny, p. Marcina Malca z Warszawy, p. Aleksandra Łuczaka z Legionowa, pp. Teresy i Jana Wojtkunów ze Stargardu, p. Renaty Śliwki ze Szczęsna, p. Grażyny Perkowskiej z Klewek, p. Piotra Ogonowskiego z Kaborna, p. Anety Pawelczyk-Piłat z Olsztyna, p. Grażyny Załęskiej z Klebarka Wielkiego, Michała Gawrońskiego-Malec z Warszawy, Szymona Jaworskiego z Olsztyna, p. Jarosława Stelmacha ze Stargardu, p. Tadeusza Malca z Kłęb, p. Iwony Kusiewicz z Korsz, p. Zbigniewa Lemańskiego z Olsztyna, p. Teresy Koszykowskiej z Olsztyna, p. Edyty Makowskiej z Kaborna, p. Remigiusza Dobkowskiego i Wacława Domaszewicza z Olsztyna.

Serdeczne podziękowania za pracę społeczną na rzecz Fundacji dla p. Jarosława Jaworskiego z Olsztyna, p. Artura Stelmacha ze Stargardu i p. Alicji Bartkowiak z Olsztyna.

Szczególne podziękowania za współpracę i pomoc prawną dla Kancelarii Radców Prawnych „Dudkowski & Jaworski” z Olsztyna.

Podziękowania pani Marzenie Konopka z Kaborna za pomoc w sprawach ważnych dla Fundacji. Podziękowania dla ks. Proboszcza Piotra Sas Ilnickiego z Warnicy. Pani Ewie Szymczyk-Baran z Grabowa za szerzenie idei wolontariatu i Fundacji wśród uczniów.

Na koniec bardzo dziękuje wszystkim za wszystkie gesty dobrej woli. Były one bardzo pomocne i ważne w naszej działalności. Mam bardzo dużą nadzieję, że pozostaniecie Państwo z nami kolejny rok i będziemy mogli razem, już za kilka miesięcy, świętować 10-lecie naszej Fundacji. Będziemy mogli opowiedzieć wszystkim o naszym wolontariacie.

Z wyrazami szacunku i poważania
Dr Teresa Cz. Malec
Kłęby 15.08.2019

PODZIĘKOWANIA

Akcja „Zima 2018/19” zakończona

Zima 2018/19 polegała na zbiórce rzeczy dla dzieci i dorosłych  w 2 punktach głównych – w Olsztynie i w Kłębach. Następnie były one rozdysponowywane do następujących miejscowości: Klewki, Kaborno, Olsztyn, Warnice, Kłęby, Stary Przylep,  Nowy Przylep, Stargard, Lisowo, Barnim, Warnice, Trękusek, Biskupiec ,Kluczewo, Nowe Worowo ,Wygoda, Rykowiec, Stryjewo oraz indywidualnie w kilku miastach w Polsce. Wolontariusze Fundacji bardzo często sami docierali do osób potrzebujących. Ogłaszane były apele przez cały rok na stronie internetowej Fundacji . Wysyłane prośby do sponsorów i ludzi dobrej woli, aby przekazywali rzeczy, odzież, art. gospodarstwa domowego. Zebrano ubrania oraz rzeczy gospodarstwa domowego na łączną kwotę po wycenie ponad 8198 zł na terenie Oddziału w Kłębach i w siedzibie w Kaborno. Bardzo duże wsparcie otrzymaliśmy dzięki pracy wolontariusza Jolanty 3 krotnie z Berlina. Zbiórka była możliwa dzięki udostępnieniu na krótkie okresy przez wolontariuszy pomieszczeń we własnych domostwach, księgowego Fundacji w Olsztynie oraz Fundatora w Kabornie i Pełnomocnika  w Kłębach. Otrzymane dary starano się rozprowadzić do potrzebujących rodzin w terminach bardzo krótkich Kilkakrotnie wysłano za pośrednictwem Firmy Star Kurier w Stargardzie bezpośrednio do zainteresowanych.. Wbrew wyrażaniu często  opinii że teraz już nie ma potrzeby zbierać podobnych rzeczy to stwierdzamy że są tak biedne rodziny i to duże z bardzo małymi rentami lub zasiłkami, że potrzebne im jest wszystko. Pomogliśmy w inny sposób ponad  15 rodzinom poprzez przygotowanie pism urzędowych, organizowanie rozmowy z psychologiem, terapeutą rodzinnym, mediatorem, pisanie listów  do osadzonych od rodzin, składanie zażalenia. Zebrane rzeczy Fundacja przekazała  dla rodzin z województwa  zachodnio pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego. Akcja „Wiosna 2019” rozpoczęta.

Pełnomocnik Oddziału.

Warsztaty

Warsztaty – dzieci przygotowują ozdoby choinkowe „moja choinka”. Prowadzi pani Aneta. Spotkanie z Mikołajem. Organizatorzy: Uniwersytet III Wieku w Klewkach, Fundacja „Łatwiej Razem” w Kabornie i pan sołtys Kaborna. Miejsce – świetlica Gminnego Domu Kultury w Klewkach 6 grudnia godz. 17.30.

Prośba o wsparcie finansowe
1 % za 2018
na rzecz Fundacji dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem”

Szanowni Państwo

Już od 8 lat organizujemy pomoc i wsparcie wspólnie z wolontariuszami dla potrzebujących, niepełnosprawnych, wykluczonych oraz osób, które nagle znalazły się w trudnej sytuacji losowej Podajemy rękę zawsze wtedy, gdy w danej chwili nie mogą otrzymać wsparcia. od rodziny lub państwa.

Zawsze staramy się  uczciwie dysponować wszystkimi darowiznami, które otrzymujemy od darczyńców. Wszystkie pieniądze otrzymywane jako 1% od podatku przekazywane są potrzebującym. Pomaga dzielić je nam komisja społeczna złożona z wolontariuszy Fundacji.

Prosimy o 1 %. na nr. KRS 0000367918

Przekazując nam 1% możecie Państwo  zaznaczyć, że chcecie ,abyśmy zostali powiadomieni o Państwa darowiźnie, wówczas  prosimy o wpisanie w PIT  tego faktu w stosownej linijce.

Jeśli macie Państwo już inne zobowiązania co do 1%, wyślijcie na druku, który jest na pierwszej stronie fundacji www.latwiejrazem.pl chociaż najmniejszą kwotę – 10, 20, 30 zł. z dopiskiem „na pomoc dla potrzebujących”. Każda kwota  z tym dopiskiem będzie przekazana na pomoc dla potrzebujących a nie na cele statutowe.

Numer Rachunku: 69 1240 5598 1111 0010 3643 6072

Różnorodna pomoc z  naszej Fundacji została przekazana już do ponad 9500 osób, dzieci ,młodzieży i dorosłych .Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z naszą dokumentacją sprawozdawczą na naszej stronie Fundacji.

Z wyrazami szacunku i podziękowania

 

Fundator Fundacji
dr Teresa Cz Malec

Zarząd
mgr J. Jaworski ,mgr T .Pastuszek

Prezes Rady Fundacji
dr Wacław Domaszewicz

Aukcja 2018 na rzecz Fundacji „Łatwiej Razem”

Sympatyczna pani na wczasach w Mielnie we wrześniu 2018 wykonała piękne czapeczki które można kupić dla wnucząt a środki za nie zostaną przekazane na rzecz Fundacji. Szczegóły możliwości zakupu pod telefonem 604075106 lub 914669053 zapraszamy.

Plany na najbliższe tygodnie w oczekiwaniu na święta.

Okres listopad – grudzień to bardzo pracowity czas. Już ruszają przygotowania do takich świąt jak Mikołaj, Gwiazdka, Nowy Rok, bo z każdej tej okazji przygotowujemy coś ciekawego lub pożytecznego dla dzieci, bezdomnych, biednych lub opuszczonych. Dla tych, o których nie wolno zapomnieć, którym trzeba zrobić niespodziankę aby poczuli że są potrzebni, że ktoś o nich myśli, że mają przed sobą jeszcze dobrą przyszłość i szanse, że los się odwróci i będzie dobrze. To nasza rola. Dawać nadzieję, to też dużo a czasami  właśnie brak tej nadziei powoduje załamanie i utratę wiary, że warto jeszcze żyć.

W tym roku przygotujemy paczki ze słodyczami dla dzieci, paczki żywnościowe dla dorosłych, spotkania z Mikołajem, zbiórkę AGD, paczki dla skazanych oraz listy do samotnych. W chwili obecnej zwracamy się indywidualnie do wolontariuszy i znajomych o zbieranie materiałów biurowych, drobnych upominków, długopisów do paczek. Zamówiliśmy kartoniki na poczcie, worki w zaprzyjaźnionych placówkach handlowych. Prowadzimy rozmowy z kandydatem na Mikołaja, tego w stroju czerwonym i tego, który rozwiezie upominki do beneficjentów. Zbieramy również deklaracje od osób chętnych do przygotowania indywidualnych paczek dla potrzebujących.

Bardzo pracowity okres ale i nadchodzące święta każdego roku są specyficzne. Bo czeka na nie każdy, młody, starszy, dzieci. Tak naprawdę wszyscy. Będziemy pełni nadziei, że dla każdego znajdzie się coś co sprawi przyjemność i będzie dowodem na to, że jest zauważany, potrzebny. To tak mało kosztuje a sprawić może dużo radości. Pamiętajmy o tym.

Wszystkich chętnych do pomocy prosimy o kontakt z Fundacją lub Oddziałem.

Z pozdrowieniem

dr Teresa Cz. Malec

Pracowity czerwiec 2018 w Fundacji

Kaborno 2018

PIOTR OGONOWSKI|
KABORNO
SOŁTYS

 W imieniu Władz Fundacji i Fundatora, składamy serdeczne podziękowanie za woluntarystyczną pracę na rzecz potrzebujących na terenie Gminy Purda.
Jesteśmy zobowiązani w imieniu beneficjentów i prosimy o dalszą współpracę.

Prezes Rady Fundacji
dr Wacław Domaszewicz

FUNDATOR
dr Teresa Cz. Malec

Szanowni Państwo

W imieniu Fundatora i Zarządu Fundacji, a przede wszystkim potrzebujących, do których dotrze pomoc organizowana przez naszą Fundację, składamy podziękowanie za przekazane fundusze. Ta pomoc jest możliwa, dzięki Państwa darowiźnie a wielu z nich nie zawsze będzie mogło nawet poznać swoich sponsorów i im podziękować.

Serdecznie dziękujemy za wpłatę na konto Fundacji

1% za rok 2017.

Będziemy starali się bardzo wnikliwie oceniać przypadki starań i próśb osób zainteresowanych, tak aby nasze wsparcie zostało przekazane dla osób naprawdę potrzebujących.

Polecamy w dalszym ciągu Państwa uwadze i pamięci naszą Fundację, bo każda kwota przekazana w ciągu roku, również ma znaczenie dla naszej działalności. Nr rachunku: 69 1240 5598 1111 0010 3643 6072

O rozliczeniach będziemy informowali jak dotychczas w sprawozdaniach na

stronie naszej Fundacji.

Dziękujemy i prosimy o polecanie naszej działalności innym darczyńcom. www.latwiejrazem.pl

Z najlepszymi pozdrowieniami i życzeniami pomyślności.

Fundator i członkowie Zarządu Fundacji

Radca Prawny Jarosław Jaworski                                                    Prezes Rady Fundacji

mgr Tomasz Pastuszek                                                                     dr Wacław Domaszewicz

dr Teresa Cz. Malec

NIP 7393813257; KRS 0000367918;

Adres do korespondencji: KŁĘBY 1B 74-201 WARNICE

Pierwsza połowa 2017 już za Nami.

Co dalej?

 

Nawet nie zdołaliśmy się zbyt mocno rozejrzeć, a już minęło pierwsze półrocze 2017 roku. Bardzo szybko przyszła do Nas druga połowa. Bardzo.

Już niedługo minie siedem lat od powstania Fundacji to też bardzo szybko. Czy wszystkim Państwu tak szybko biegnie czas?

 Niepostrzeżenie mija czas, zwłaszcza kiedy tak dużo się dzieje.

Od początku stycznia trwały prace na rzecz poszukiwania ofiarodawców co do 1%. Pisano listy, prośby oraz pisma informujące o naszej działalności.

Miesiąc luty, posiedzenia władz i przygotowywanie sprawozdań, zatwierdzanie  planów pracy na rok 2017 z małymi poprawkami co do ustaleń poczynionych  pod koniec 2016 roku, dla organizacji, którym patronuje Fundacja lub z którymi współpracuje, lub które o to się zwracały.

Organizacje mają różne zwyczaje. Jedni plany piszą na cały rok, drudzy  na pół roku, jedni szczegółowo, drudzy ogólnie. Ważne, że pracujemy i pomagamy sobie wzajemnie tam, gdzie jest taka potrzeba. A każdego dnia

przyjmujemy podania, rozmawiamy i udzielamy wsparcia telefonicznie.

Państwo: Ala, Iwona, Teresa, Edyta, Tomasz, Jarek, Zosia są cały czas na dyżurze w Olsztynie i innych miejscowościach, gdzie zamieszkują nasi wolontariusze.

Państwo: Jarek, Wioletta, Artur, Konrad, Teresa, Tadeusz, Marcin, biorą na siebie główne prace na terenie Oddziału w Kłębach a szczególnie Stary Przylep, Warnice, Koszewo, Lisowo. W okolicach Świąt Wielkiej Nocy to przygotowywane paczki żywnościowe dla potrzebujących. Zbiórka rzeczy AGD, ubrań i rzeczy dla dzieci, w Oddziale i siedzibie Fundacji. W Kabornie i Olsztynie, w Kłębach i Stargardzie. Rozdano je w 8 rożnych miejscowościach.

Ponadto udział w konferencjach w Olsztynie, dotyczących tematyki, którą zajmuje się Fundacja, w ze szczególnym uwzględnieniem tych dotyczących i organizowanych prze Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, którego nadal Fundacja jest członkiem. Udział w zebraniach społeczności lokalnej Monitorowanie potrzeb społecznych zgłaszanych przez mieszkańców.

Pisanie dokumentów i odpowiadanie na listy potrzebujących wsparcia prawnego i społecznego, finansowego. Współpraca ze społeczną komisją rozpatrującą pomoc w ramach 1%.

Pełnomocnik Oddziału prowadzi zbiórkę prasy i przekazuje zainteresowanym. W Olsztynie pani Alicja i Pani Teresa czuwają nad bytem samoobsługowego bibliotecznego punktu w pawilonie na Podgrodziu. Wizyty w Uniwersytetach III wieku w Klewkach, Purdzie i Olsztynie.

To tylko pierwsze półrocze-Kaborno 2017.

W miesiącu czerwcu przygotowano tradycyjnie już po raz 7 zakończenie roku oświatowego dla wszystkich współpracujących organizacji i wolontariuszy. Było to spotkanie wszystkich, którzy działają w ciągu roku i dla których działalność w takiej organizacji jak Fundacja „ Łatwiej Razem „ jest nie tylko spełnieniem swojej misji ale i formą sprawdzenia swoich możliwości, wrażliwości na cudze nieszczęście lub chwilowe trudności, których sam nie może pokonać bez pomocy osób trzecich. Pomocy w cichości i skrytości, jeśli to możliwe aby zachować godność i anonimowość  potrzebującego.

Na początku przekazano, przesłane pozdrowienia od osób, które nie mogły wsiąść udziału tego dnia ale pamiętają i wspierają działalność  Fundacji. Nie wiem  czy wszystkich zapamiętałam ale było gości i wolontariuszy bardzo dużo. Jeśli kogoś przeoczę to bardzo przepraszam.

Jednak spróbuję. Olsztyn-mgr Remigiusz Dobkowski, mgr Tomasz Pastuszek, mgr Janina Malinowska –Pastuszek, dr Maria Truszkowska, dr Krystyna Kuberska–Przekwas, Maria Śliwińska,. dr Wacław Domaszewicz ,dr Teresa Cz. Malec, mgr Teresa Koszykowska, mgr Krzysztof Wolny, Alicja Bartkowiak, Wojciech Dudaniec, mgr Aneta Piłat z małżonkiem i 4 córkami, dr Zofia Fijałkowska, mgr Zenon Bury, Teresa Zajączkowska, mgr Grande Krzysztof, Małgorzata Chrzanowska. Klebark  Wielki: Adela Sokołowska, mgr Grażyna Załęska, Dorota Skrzypska. Purda: Maria Nosek z trzema przedstawicielkami UTW Purda. Szefowa mgr Maria Kordek przesłała życzenia

Klewki: Grażyna Perkowska, Krystyna Wawrzyniak, Halina Cesarska, Sabina Rychter, Józef Perkowski. Kętrzyn:- mgr Anna Drażba, mgr Józef Drażba. Korsze-Iwona Kuciewicz. Kaborno- mgr Tadeusz Malec, Gertruda Maliszewska.

Ponadto do Kaborna w innym terminie dotarli: przewodnicząca Rady  Programowej Fundacji Zofia Narkowicz /w dniu głównego spotkania była w Portugalii/, mgr Zbigniew Lemański /delegacja w Warszawie/ oraz prof. Wiesław Mysłek/ zajęcia na uczelni/. Jarosław Stelmach i Wioleta Łuczak- Stelmach ze Stargardu jako przedstawiciele Oddziału, Dziękujemy. Rozumiemy.

Pozdrowienia przesłał i życzenia dalszej działalności dr Jan Trusewicz z Warszawy oraz mgr Zbigniew Ciechomski z Olsztyna, pani Grażyna Dembowska z olsztyńskiego UTW „Łatwiej Razem” oraz dr Dorota Bartnicka.

Specjalne wyrazy wspólnoty przesłał Przewodniczący pan Waldemar Cieślik z Rudzisk – Dzieło Pomocy św. O. Pio. Wolontariat. Dziękujemy.

W trakcie spotkania Prezes Rady Fundacji dr Wacław Domaszewicz podziękował wszystkim zebranym za prace w ciągu roku.

Docenił i podziękował za wszystkie zadeklarowane i wpłacone kwoty na działalność Fundacji a następnie poprosił o jeszcze. Następnie prosił o propozycje dalszej współpracy. Z zadowoleniem przyjmował wszystkie oferty rozwijające lub rozszerzające działalność Fundacji. Szczególnie odniósł się z zainteresowaniem do propozycji mgr Anety Pawelczyk –Piłat, wyrażając chęć pomocy i współpracy.

Przedstawiciele Uniwersytetu III wieku w Klewkach przekazali serdeczne podziękowanie dla Fundatora dr Teresy Cz. Malec za współpracę w upływającym roku oświatowym. Podobna przyjemność i piękny upominek był jej udziałem ze strony delegacji Uniwersytetu z Purdy. Była bardzo szczęśliwa i bardzo dziękowała za współpracę. Wszystkim.

A potem wspólna fotografia i spotkanie towarzyskie.

Było bardzo miło, tradycyjna lipka też została odśpiewana a Pan Wojciech raczył wszystkich opowieściami.

To dobrze, że chcemy się spotykać i trzymamy się taką grupą. Kiedy trzeba nikt nie odmówi pomocy. Wszyscy wiedzą, że mogą na siebie liczyć.

Dzięki takiej postawie wielu naprawdę potrzebujących ma w nich oparcie.

Oby tych dobrych, pogodnych ludzi chętnych do działania nam tylko przybywało.

Do zobaczenia w przyszłym roku na spotkaniu Kaborno 2018.

 

Wszystko to obserwowała i spisała

Wolontariusz Teresa

 

Paczki dla potrzebujących – grudzień 2017

Tradycyjnie już w związku z nadchodzącymi świętami, myślimy o samotnych, w trudnej sytuacji życiowej, opuszczonych przez los, oczekujących na wsparcie. Wyrażamy swoją troskę w postaci sporządzenia paczek, które nie zastąpią pomocy na długo ale będą pomagały przygotować święta w lepszych warunkach psychicznych, będą przeświadczeni, ze ktoś o Nich pamięta a ich los nie jest komuś obojętny.

Fundacja nie posiada zbyt dużych możliwości ale każdego roku przed świętami, wiosną i zimą odwiedza potrzebujących i dzieli się tym co ma.

Przekazujemy również w ramach współpracy paczki do zaprzyjaźnionych GOPS-ów, sołtysów oraz Parafii. Szczególnie wdzięczni jesteśmy wolontariuszom, którzy przekazują nam wiadomości o osobach, którym należy pomóc w ich środowisku. Pamiętajmy o tym, że nie wszyscy umieją prosić, uważają, że sami muszą znosić swój los, który nie jest dla nich nazbyt łaskawy. Pomóżcie i Wy.

Na przestrzeni 7 lat moja Fundacja przekazała ponad 2400 paczek

Szanowni Państwo

Prosimy o 1% dla naszej Fundacji za rok 2017 a wówczas będziemy mogli pomagać więcej.

Z poważaniem

Fundator
dr Teresa Cz. Malec

Wszystkie dzieci są nasze – 2012

ZAPROSZENIE

 

Spełniając obietnice złożone w momencie
powstawania Fundacji,  serdecznie zapraszam na oficjalne otwarcie BIURA FUNDACJI „Łatwiej Razem”,
które odbędzie się 20 stycznia 2012 r. (piątek) o godz. 18.00.
Adres: ul. Gałczyńskiego 1 lokal 12 (wejście od lewego szczytu)
Samodzielne biuro miało zacząć funkcjonować w momencie pełnych szans na rozwój Fundacji.
Państwo swoim wsparciem i zaangażowaniem przekonaliście mnie do tego, że ten moment już nastąpił. Myślę, że Państwo mnie nie zawiedziecie nadal.

W programie spotkania –  przedstawienie sponsorów
i  darczyńców oraz integracyjna kawa, herbata i szampan.

 Serdecznie zapraszam
Prezes i Fundator
dr Teresa Cz. Malec

Półkolonie dla dzieci z rodzin zastępczych 2012

FUNDACJA dr Teresy Czesławy Malec „ŁATWIEJ RAZEM”

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Olsztyn 15 listopada 2010 r.

Szanowni Państwo – członkowie Fundacji, przyjaciele.

W ramach swoich przyjętych zadań pragniemy jeszcze w tym roku doprowadzić do zbiórki na rzecz osób wykluczonych, bezdomnych, bezrobotnych i dzieci w domach dziecka, tych bardzo biednych i zaniedbanych.

Przeprowadzilibyśmy zbiórkę rzeczy różnych: dla dzieci i dorosłych: książeczki, zabawki, ubranka, ubrania, czapki, szaliki, rękawice, prześcieradła, ręczniki, koce, kocyki, kurtki, bieliznę, torby, buty, oraz środki higieny (mydło, szampony i płyny do kąpieli).

Szanowni Państwo. Wystarczy, aby rzeczy były tylko czyste. Włożone do worków foliowych. Fundacja zorganizuje sama odbiór. Przyjedziemy do Państwa i odbierzemy, zostawiając pokwitowanie. Godziny odbioru ustalimy telefonicznie.

Po zebraniu wszystkich rzeczy, dokonamy ich odpowiedniego posegregowania i spakowania a następnie rozwieziemy do – Caritasu, Domów Dziecka i innych instytucji – które opiekują się osobami potrzebującymi pomocy i wsparcia. Porządki z okazji nadchodzących świąt dobrze służą takim akcjom. Bardzo proszę. Termin zbiórki to 8-9 grudnia. W przypadku chęci zakupu produktów spożywczych – najchętniej słodyczy – należy zwrócić uwagę na ich datę ważności i trwałość opakowania. Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za wzięcie udziału w pierwszej naszej akcji.

Hasło – Łatwiej Razem – Zima 2010.

Z wyrazami szacunku i podziękowania za udział w akcji.
Prezes Fundacji

FUNDACJA dr Teresy Czesławy Malec „ŁATWIEJ RAZEM”

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Zbiórka rzeczy dla osób potrzebujących „od zajączka”.

Szanowni Państwo.

Już starym zwyczajem, uprzejmie przypominamy i bardzo prosimy o wzięcie udziału w zbiórce rzeczy takich jak: ubrania, pościel, obrusy kołdry, rzeczy dziecięce, zabawki, żywność w puszkach, słodycze zamknięte w kartoniki i inne.

W przypadku Państwa, którzy już przekazywali rzeczy, proszeni są o przekazanie wiadomości o naszej akcji swoim znajomym i sąsiadom.

Zbiórka będzie polegała, podobnie jak poprzednio, na spakowaniu rzeczy w worki foliowe lub torby papierowe i wykonanie telefonu, celem umówienia daty odbioru.

Przyjedziemy, odbierzemy.

Zbiórka będzie prowadzona w dniach: 14. 15, 16 kwietnia w godz. 16.00-21.00

Można i wcześniej.

Polecamy się i z góry dziękujemy za Państwa hojność i życzliwość dla naszej akcji.

Potrzebujących jest wielu. „Łatwiej Razem”.