Imprezy i spotkania

Święto wolontariuszy i sponsorów w Oddziale w Kłębach 2 grudnia 2023

Wizyta władz z Olsztyna

Dożynki w Gminie

Miło nam donieść, że w roku bieżącym na imprezie dożynkowej w Gminie Warnice. Uczestniczyli w niej przedstawiciele naszego Oddziału sympatyczne również było to, że pani wójt Gminy Alina Werstak w swoim wystąpieniu podziękowała za działalność również dla naszej Fundacji. Przyznajemy również, że współpraca z władzami Gminy zawsze układała się jak dotychczas bardzo pozytywnienie, w tym miejscu należy nadmienić, że najczęstsze nasze kontakty to współpraca z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warnicy, organami Gminy. Również dobrze układa się współpraca z panią Sołtys w Kłębach. 

Jak minął rok 2022

Wydawało by się, że będzie bardzo trudno i długo będzie trwało to wychodzenie z pandemii ale udało się. Mieliśmy to szczęście, że nikt z naszych wolontariuszy nie odszedł i mało tego wszyscy pozostali w bardzo dobrej kondycji w dalszym ciągu owocna była współpraca z Bankiem Żywności im. Jacka Kuronia w Szczecinie i sześciokrotnie obdarowaliśmy dzięki temu ponad 450 osób w naszej gminie przez cały rok również kontynuowane były spotkania i imprezy w Oddziale i Kabornie. Bardzo dobrze sprawowali się szczególnie członkowie Kół Gospodyń Wiejskich w Kabornie i Kłębach oraz wolontariusze zgromadzeni w Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Purdzie i w Klewkach. Przyszli również nowi wolontariusze którzy zapowiedzieli swoją aktywną działalność dzięki pracy młodych wolontariuszy czterokrotnie przekazano dary do przedszkoli, i placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatów Pyrzyckiego i Stargardzkiego. Miesiące marzec i kwiecień to okres szczególnej aktywności na rzecz zbierania i przekazywania żywności i wszelkiej pomocy dla ludności ukraińskiej, zapotrzebowanie było ogromne ponad 100 rodzin tylko w naszej gminie potrzebowało pomocy, szczególną pomoc otrzymaliśmy od sklepów netto w Pyrzycach. Na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego kontynuowana była praca przez siedmiu wolontariuszy również poprzez zbiórkę odzieży, rzeczy oraz książek. Organizowano imprezy Mikołajowe i indywidualną pomoc dla poszczególnych rodzin, zorganizowano 5 imprez integracyjnych i okolicznościowych. Na terenie zachodniopomorskiego przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Warnicach, pani Sołtys z Kłęb i KGW zorganizowano trzy imprezy i zbiórki na rzecz potrzebujących dopisali darczyńcy. To był mimo wszelkich problemów dobry rok. Mamy nadzieję, że następne będą podobne a nawet lepsze.

Ratujmy siebie i innych. Jak minął rok 2021.

Kolejny rok pandemii. Tak należałoby zacząć. Było wszystko na pół gwizdka. Tak naprawdę nic do końca. Wszystko w połowie i nie do końca.
Bardzo trudno. To zaraz będzie pełne 2 lata. Być może to mało dla młodego człowieka, ale bardzo dużo dla emeryta. To zabranie 2 lat, które można by wykorzystać jeszcze na długie wojaże, wizyty, odwiedziny. Na oglądanie świata, którego nie mogliśmy oglądać dotychczas. Mieliśmy wielkie plany i najgorsze w tym jest to, że nigdy nikt tych 2 lat nam nie odda.
Ojej, jak to bardzo smutno zabrzmiało. Bardzo smutno, ale tak niestety jest. Ostatnio bardzo mądra starsza pani powiedziała mi takie słowa: ja już niczego nie oczekuję, dla mnie już wszystko się skończyło, tylko nie wiem kiedy.
To nie jest odosobnione stanowisko. To bardzo blisko do depresji, zamknięcia się i cichego niebytu. Rozglądajmy się bardzo mocno czy nie mamy obok gdzieś takich osób. W każdej chwili pomagajmy im w każdy dostępny sposób. Przede wszystkim przekonujmy, że zawsze jeszcze mamy wiele nieznanego przed sobą, że zawsze jeszcze jest coś do zrobienia, że zawsze się opłaci, dla siebie, dla innych.
Ratujmy się wspólnie, bo nam też czyniąc to będzie łatwiej. Będziemy wolontariuszami przy tym dla siebie.
Pamiętajmy „Łatwiej Razem”.
U nas w Fundacji mimo wszystko było dużo pracy. Działo się bardzo dużo mimo, tych wszystkich kłopotów o których pisałam wyżej.
Nawet dzisiaj. Ostatnie paczki na pocztę. Karty z życzeniami dla sponsorów i wolontariuszy, odebranie opraw obrazków do nagrody „Bukiecik za serce”, pisanie ostatnich przelewów, trzy telefony o porady, robienie nowej świątecznej gabloty Oddziału, przygotowanie materiału na stronę. Tak wygląda tylko jeden dzień w Fundacji.
Jaki był cały rok 2021 dla Fundacji, mimo pandemii?
Uboższy ze względu na kontakty osobiste, ale nie taki slaby ze względu na działalność. Nawet wręcz bardzo pracowity. Przecież było kilka kiermaszy, kilka rozdziałów żywności, ponad 450 osób je otrzymało. Były imprezy z naszym współudziałem w Kołach Gospodyń Wiejskich, w Kabornie, w Kłębach, w UTW w Stargardzie, w Olsztynie, w kilkunastu miejscowościach województwa zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Były rozmowy telefoniczne, porady, była pomoc finansowa z zebranego 1%. Były zebrania obowiązkowe władz Fundacji, rozpoczęliśmy starania o budowę świetlicy w Kabornie. Czasy trudne, ale nie możemy się poddawać.
Trzeba iść dalej i odpowiadać na potrzeby życia i ludzi. Zaraz akcja sprawozdawcza Starania o 1% od wszystkich ludzi dobrej woli. Czyli pracy i problemów nam nie zabraknie byle tylko zdrowie było.
Wszystkiego najlepszego, dystansu i właściwej ochrony a jak wrócimy do działania po Nowym Roku to damy z siebie jeszcze więcej.

Z zimowym przedświątecznym pozdrowieniem
dr   Teresa Cz. Malec

Jak minął rok 2020….

Jak każdego roku pod koniec grudnia zaczynamy podsumowanie.
Zaduma nad minionym czasem to powód do oceny wszystkich zdarzeń, które były naszym udziałem.

Z nostalgią wspominamy rzeczy dobre, które nam się udały, ze smutkiem zastanawiamy się nad tymi sprawami,
które nam nie wyszły, myślimy dlaczego, szukamy przyczyn.
Rok 2020 był obfitujący szczególnie w rzeczy nie udane lub nie z naszych przyczyn nie wykonane. Zrobiła to „pandemia”.
Nagła, straszna, nieznana w skutkach.
Z powodu konieczności izolacji, kwarantanny, wielu naszych wolontariuszy nie mogło pełnić swoich ról.
Wiele osób nie mogło też pomagać z obawy o własne zdrowie i zakazy.
Wielu naszych wolontariuszy to osoby 50-60+.
Mimo to działalność fundacji była prowadzona chociaż w większości online i za pomocą skype.
Tym bardziej sprawiało to dla nas jeszcze większą satysfakcję.
Przypomnijmy więc wszystkie zdarzenia, które miały miejsce w minionym 2020 roku:

1.Posiedzenie Zarządu i omówienie akcji „Zima 19/20 Łatwiej Razem.” Uchwalenie planu pracy Fundacji w Olsztynie
i w Oddziale w Kłębach. Wykonanie reklamówek do pozyskiwania środków finansowych oraz informacja o działalności Fundacji.
2.Przygotowanie upominków „od zajączka” dla dzieci w Fundacji i w Oddziale.
3.Posiedzenie władz Fundacji i roczne sprawozdanie z działalności za 2019 rok w Olsztynie.
4.Otwarcie akcji „jesteśmy z Tobą”. Pomoc osobom starszym poprzez Internet oraz telefon. Problemy z pandemią.
5.Przygotowanie materiałów reklamowych o KGW. Spotkanie z pierwszymi chętnymi do tego typu działalności w Kabornie.
6.Otwarcie działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Kabornie 7 października.
7.Przyznanie nagrody im. prof. zw. dr. hab. E. Malewskiej za rok 2020
8.Rozmowy z Uniwersytetami III Wieku z którymi Fundacja współpracuje w województwie warmińsko-mazurskim.
9.Spotkanie w Kole Gospodyń Wiejskich w Kłębach.
10.Prowadzenie całorocznej akcji zbiórki odzieży i agd w Olsztynie i w Oddziale w Kłębach.
Przekazywanie dla potrzebujących w Olsztynie, w Kłębach, w Barnimiu, w Kabornie, oraz do GOPS w Purdzie.
11.Rozliczanie i przekazywanie na bieżąco pomocy finansowej z akcji 1% oraz od sponsorów dla beneficjentów Fundacji.
12.Przeprowadzenie małego projektu „dziesięciolecie powstania Fundacji Łatwiej Razem” 2010-2020.
Główne obchody w 2021 roku kiedy pandemia już ustąpi.
13.Przygotowanie i przekazanie skromnych upominków dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Stargardzie.
14.Przekazanie życzeń i upominków z okazji Mikołaja dla wolontariuszy i przedstawicieli organizacji, urzędów.
15.Udzielenie wsparcia finansowego w miesiącu listopadzie-grudniu dla 15 osób.
Przekazanie 10 paczek żywnościowych w Gminie Purda oraz Warnice.

Na zakończenie dziękujemy  za ubiegły rok szczególnie: panu Marcinowi i Michałowi z Warszawy, pani Alicji z Olsztyna,
pani Teresie z Olsztyna, pani Annie i Piotrowi, pani Marzenie, pani Witoldzie z Kaborna, panu Piotrowi z Purdy,
Kancelarii Dutkowski i Jaworski z Olsztyna, panom Arturowi, Konradowi i Jarosławowi ze Stargardu, panu Janowi i Teresie ze Stargardu,
panu Tomaszowi z Olsztyna, panu Tadeuszowi z Kłęb, panu Wojciechowi z Olsztyna.

Pamiętajcie o Nas.
Na efekty naszej pracy czekają nasi podopieczni i potrzebujący, którzy nie zawsze z własnej winy mają taki los.
Podzielmy się tym co mamy a nam również przybędzie dobrego samopoczucia i zadowolenia.
Miejmy satysfakcje,że możemy to czynić, że możemy komuś pomóc.

Pandemia pokazała nam jak tragiczna jest samotność. Jak liczy się pomoc drugiego człowieka.

Bądźmy razem bo „Łatwiej Razem.”

Jak minął rok 2019…

Jak każdego roku, pod koniec grudnia zaczynamy podsumowania roku. Chwilami robi się nam smutno, że kolejny rok mija, że znowu jesteśmy starsi, że pewne chwile już nie wrócą, że nie zrobiliśmy tego i tego, a na koniec, że chcielibyśmy więcej, więcej.

Odwróćmy sprawy, zastanówmy się, co było dobre, to że byliśmy zdrowi, że zrobiliśmy dużo, nie straciliśmy nikogo bliskiego, mamy przy sobie dalej naszych przyjaciół, powiększyliśmy tak czy inaczej nasze dobra, jesteśmy tu i teraz gotowi do przeżywania następnego roku. I oto chodzi. Cieszmy się wszystkim tu i teraz.

Tak jak radzi nam tegoroczna Noblistka pani Olga Tokarczuk „wydarzenia nieopisane przestają istnieć……” Tak bardzo mi się spodobało to jej stwierdzenie, takie proste i  mądre.

Utrwalajmy więc to wszystko co robimy, aby inni pamiętali, że tu i teraz tworzyliśmy pewne byty i one zostają przez nas tak a nie inaczej zapamiętane. Tym razem fotografie i krótkie tytuły.

1.Przywitanie Nowego Roku wystawieniem sztuki „Szeherezada” w wykonaniu teatru Uniwersytetu III wieku w Stargardzie w świetlicy w Kłębach.

2.Otwarcie działalności założonego przez Fundację ”Łatwiej Razem Oddział w Kłębach, Koła Gospodyń Wiejskich „Kłębowianki” w Kłębach.

3.Walentynki – wszystkie dzieci są nasze-w Lisowie Wiersze Jana Brzechwy i Tuwima w wykonaniu Teatru „A To My” ze Stargardu.

4.Posiedzenie władz Fundacji i roczne sprawozdanie. „Łączymy pokolenia” Olsztyn 2019.

5.Pracowite lato 2019 w warmińsko-mazurskim – Kaborno, Klewki, Olsztyn.

6.Nowi wolontariusze i nowe inicjatywy, przygotowania do akcji „ zima – łatwiej razem”2019/20.

7.Klewki – Kaborno – Popołudnie z Mikołajem. /warmińsko- mazurskie /.

8.Spotkanie u Pani Wójt – Warnice – 6 grudnia 2019.

9.Pożegnanie 2019-roku – podziękowania dla wolontariuszy i działaczy Fundacji

Jeśli państwo rozpoznaliście się w naszych fotografiach to bardzo miło. Naszym zamysłem było właśnie utrwalenie waszej pracy, poświęcenia swego wolnego czasu i funduszy dla innych, którzy potrzebują pomocy.

A jest komu dziękować ……… .

Szczególne podziękowanie dla: Pana Józefa i Teresy Malców z Golczewa, Państwa Jerzego i Anny Malców z Kołobrzegu, Państwa Jana i Teresy  Wojtkunów ze Stargardu, Państwa Jarosława i Wiolety Stelmachów ze Stargardu, Państwa Zbigniewa i Alicji Bartkowiaków z Olsztyna, Państwa Elżbiety i Sylwestra Sobków z Lisowa, Państwa Reginy i Jana Kitlów z Lubania, Pana Wojciecha Dudańca z Olsztyna, Pana Waldemara Cieślika z Rudzisk, Pani Koszykowskiej Teresy z Olsztyna, Pani Karoliny Fabisiak z Warszawy,  Pani Krystyny Fogiel z Warszawy, Pana Marcina Malca i jego syna Michała Gawrońskiego – Malca z Warszawy, Państwa Krystyny i Wiesława Mysłków z Warszawy, Państwa Anny i Piotra Ogonowskich z Kaborna, Pani Grażyny Perkowskiej z Klewek, Pana Jarosława Jaworskiego i jego syna Szymona z Olsztyna, Pani Wiesławy Dominik z Chodzieży, Pani Bożeny Sekuła-Donorowicz i Henryka Donorowicz ze Stargardu, Pani Renaty Śliwka ze Szczęsna, Pani Magdy Wojtkun ze Stargardu, Pana Czesława Araszkiewicza ze Stargardu,Pana Tomasza i Janiny Pastuszków z Olsztyna,Ks.Proboszcza Piotra Sas Ilnickiego z Warnicy, Pani Anieli z Warnicy.
Pani Ewie Szymczyk-Baran z Grabowa, opiekunowi i Patrykowi Dalke przedstawicielowi Szkolnego Koła Wolontariuszy SP 3 , Uniwersytetowi III Wieku w Klewkach, Członkom Rady Soleckiej w Kabornie, Uniwersytetowi III wieku w Purdzie, Kołu Gospodyń Wiejskich w Kłębach, za to ze byliśmy razem w 2019. Pani Dorocie z Olsztyna za opiekę nad punktem bibliotecznym.
Panu Arturowi Stelmachowi za utrwalanie cały rok wszystkiego co czynimy na naszej stronie www.latwiejrazem.pl i Panu Grzegorzowi Krzysztofik,Firma „Mediastar”  ze Stargardu za całoroczną opiekę informatyczną nad naszą stroną.

Wszystkim darczyńcom bezimiennym dziękujemy gorąco. Dzięki wszystkim Państwu kolejny rok działalności Fundacji Dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” 2019 możemy uważać za okres dobrej i pożytecznej pracy.

Dla wszystkich Państwa i dla beneficjentów Fundacji — SZCZESLIWEGO NOWEGO ROKU 2020.

Spotkanie władz i wolontariuszy Fundacji.

 

11 października 2019 w Olsztynie spotkały się władze Fundacji oraz wolontariusze.

Na kolejnym posiedzeniu Rady Fundacji oraz Rady Programowej omówiono bieżące sprawy, podniesiono kilka problemów najpilniejszych do rozwiązania w najbliższym okresie

Radzie Fundacji przewodniczyła wiceprezes mgr Teresa Koszykowska a Radzie Programowej obecna przewodnicząca dr Maria Truszkowska.

Obecni na spotkaniach wysłuchali informacji od pełnomocnika Oddziału Fundacji w Kłębach, wiadomości od Fundatora o zmianach formalnych w Fundacji. Zapoznali się z sytuacją finansową, problemami dotyczącymi zbiórek rzeczy oraz planem imprez rozpoczynających działalność w nowym roku oświatowym w zaprzyjaźnionych organizacjach między innymi w Klewkach, w Olsztynie, w Kabornie, w Oddziale w Kłębach. Poruszono kwestię wyróżnień i nagród za 2019 rok oraz przygotowań do obchodów 10 lecia Fundacji w przyszłym roku.

Ustalono plan zakończenia udzielania wsparcia finansowego dla potrzebujących  w ramach 1% oraz paczek z okazji Świąt Bożego narodzenia dla osób samotnych potrzebujących wsparcia oraz osadzonych posiadających rodziny i dzieci. Padło wiele propozycji do realizacji jeszcze w tym roku.

W dyskusjach brali udział między innymi: mgr Remigiusz Dobkowski, dr Maria Truszkowska, Grażyna Perkowska, Halina Cesarska, mgr Renata Śliwka, dr Teresa Cz. Malec, mgr Aneta Pawelczyk – Piłat, mgr Zbigniew Lemański, mgr Grażyna Załęska, mgr Teresa Koszykowska, Alicja Bartkowiak, mgr Tadeusz Malec. Rozmowom przysłuchiwała się lek. Grażyna Soćko-Wojciechowska, mgr Wioletta Rudecka. Fundator dr Teresa Cz. Malec podziękowała za spotkanie i aktywny udział wszystkich w spotkaniu. Przekazała pozdrowienia od Prezesa Rady Fundacji dr Wacława Domaszewicza, któremu ważne sprawy rodzinne uniemożliwiły obecność na posiedzeniu. Z członkiem Zarządu wiceprezes i  Fundator spotkały się w godzinach przedpołudniowych, w siedzibie Fundacji.

Po oficjalnej części spotkania trwały rozmowy wolontariuszy. Jeszcze tego dnia przeprowadzono również  rozmowę z sołtysem p. Ogonowskim na temat pomocy potrzebującym w jego sołectwie na koniec roku.

Na zakończenie ustalono termin ostatniego posiedzenia władz w roku 2019 na listopad.

Protokolant: Wolontariusz B. A.

Andrzejki w Uniwersytecie III wieku w Klewkach 2018

W UTW w Klewkach tradycyjne spotkanie ale tym razem inne bo „andrzejkowe” Miłe rozmowy. Dobre ciasto. Jest pani Adela a więc na pewno będzie drożdżowe. Chleb Pani Krystyny. Tym razem również rozmowa o zbliżającej się imprezie dla dzieci z Sołectwa Kaborno. To nasze Forum „łączymy pokolenia” sprawdza się w praktyce. Będzie młoda Pani socjolog Aneta, prowadząca warsztaty dla dzieci ”moja choinka”, będzie czterdziestolatek pan sołtys Piotr i bardzo młode duchem Panie z UTW dla  dzieci z trzech wiosek. Będzie Mikołaj, niespodzianki, mikołaje z czekolady i nowe formy zajęcia. A potem już przygotowania do świąt, bo piękne bombki i różne ozdoby świąteczne panie wykonały już na poprzednich spotkaniach. Ale trochę innych przyjemności, jak kino, koncert też było. Nie tylko tak odpowiedzialne wszystkie zajęcia. Mikołaj dla Pań od Fundacji „Łatwiej Razem”, tym razem z zachodniopomorskiego, też pojechał. Oby się podobał.

Korzystając z okazji w imieniu Fundacji składam najlepsze życzenia, udanych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia a potem szczęśliwego Nowego roku 2019. Nowych przyjaciół i udanych spotkań.

Wolontariusz Konrad.

Kolejne spotkania z Mają Malinowską…

13 października 2018 rozpoczyna się prawie miesięczne święto pani Janiny Malinowskiej, bo otwarcie wystawy indywidualnej swoich prac, to dla artysty przeżycie wielkie.

Autorka swoje spotkanie ze sztuką malarstwa rozpoczęła w roku 2003.Technika – malarstwo olejne oraz akrylowe. Potwierdzała swoje umiejętności poprzez udział w 16 wystawach zbiorowych. Na przestrzeni 12 lat /2006-2018/ Autorka informuje, że stworzyła 700 prac. Liczba godna podkreślenia. Główny temat ostatnich prac „w ogrodach drogi mlecznej”.

Twierdzi, że „przedstawianie obrazów Kosmosu” otwiera drogę do nieograniczonej wyobraźni”. Będziemy na wernisażu nie tylko z powodów osobistych, żądni estetycznych przeżyć, ale i z racji, że autorka od paru lat związana jest z naszą Fundacją. W latach poprzednich była autorka laureatką nagrody „Przyjaciel Fundacji”/ na małych deseczkach malowała piękne w większości polne kwiaty/.

Życzymy autorce udanego wystąpienia na wernisażu, bardzo dobrego odbioru prze zwiedzających wystawę. Wielu, wielu udanych, miłych spotkań w czasie trwania wystawy i dobrych ocen krytyków, fachowców, bo oni mają zawsze ostatnie słowo. Ale nam będzie na pewno przyjemnie, że możemy brać udział w tak pięknym zdarzeniu artystycznym. Powodzenia.

W oczekiwaniu na spotkania.

Wolontariusze z Fundacji „Łatwiej Razem” Kaborno 2018.

A to już tylko wakacyjne wspomnienia

Przedświąteczne spotkanie władz i wolontariuszy
Fundacji dr. Teresy Cz. Malec ”Łatwiej Razem”

2017

6 grudnia 2017 roku w Kawiarni Staromiejska w Olsztynie odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie władz Fundacji „Łatwiej Razem”, wolontariuszy oraz przedstawicieli UTW z Klewek, Olsztyna oraz Purdy, zaproszonych gości z innych współpracujących organizacji.

W spotkaniu uczestniczyli miedzy innymi, Prezes Rady Fundacji dr Wacław Domaszewicz, wiceprezes   Rady Fundacji mgr Teresa Koszykowska, członek Rady Programowej, dr Maria Truszkowska, Iwona Kuciewicz, księgowy Fundacji Alicja Bartkowiak, członek Zarządu mgr Tomasz Pastuszek, przewodnicząca Uniwersytetu III Wieku z Klewek Grażyna Perkowska z grupą członków, Halina Cesarska ZEIR w Klewkach, przedstawiciele Uniwersytetu III Wieku z Purdy, Przewodnicząca Stowarzyszenia Lazarus z Klebarka Wielkiego mgr Grażyna Załęzka, mgr Aneta Pawelczyk Piłat, oraz inni zaproszeni. W programie spotkania między innymi: relacja z przygotowań koordynatora Forum” Łączymy pokolenia”, informacja księgowego o stanie finansów oraz działalności, Mikołaj.

Przywitał wszystkich zebranych prezes Rady Fundacji dr Wacław Domaszewicz. Fundacja w okresie od 7 października 2017 przeprowadziła zbiórki  odzieży, urządzeń kuchennych oraz AGD, ubrań, odzieży, zabawek .Wszystkie te zbiórki były prowadzone w ramach akcji ”Zima-łatwiej razem 2017”.Zebrane rzeczy zostały rozprowadzone dzięki pracy społecznej Alicji Bartkowiak z Olsztyna, Piotra Ogonowskiego  i Edyty Makowskiej z Kaborna, którym Fundacja jest bardzo wdzięczna. Udzielono 5 starszym rodzinom wsparcie finansowe oraz 5 osobom niepełnosprawnym. Trwały przygotowania do Forum, które odbędzie się 9 marca 2018 roku. Udzielono 4 porad prawnych, oraz psychologicznych. Wszystkie porady zostały udzielone prze radcę prawnego i psychologa, wolontariuszy Fundacji.

Szczególną aktywnością wykazał się Oddział Fundacji w zachodniopomorskim. Dokonano także zbiórki odzieży, wyposażenia kuchennego, zabawek, pościeli. Część rzeczy przywieziono od wolontariuszki Jolanty z Berlina. Udzielono 7 porad. Przygotowano imprezę Mikołajkową dla dzieci z Kłęb i Wójcina. Przygotowano 80 paczek dla potrzebujących i przekazano do 4 GOPS. Udzielono wsparcia finansowego dla 7 niepełnosprawnych oraz 7 rodzin będących w potrzebie. Rozprowadzano prasę oraz zbiórkę książek.

Łącznie w spotkaniu uczestniczyło 18 osób, zaocznie przesłał życzenia poseł dr J. Cichoń /posiedzenie Sejmu/ oraz prof. Wiesław Mysłek z Warszawy. Nieobecny z powodu choroby był Pan Krzyżanowski, któremu przyznano za rok 2017 nagrodę najbardziej aktywnemu wolontariuszowi „Przyjaciel Fundacji”. Nagroda zostanie wręczona na następnym posiedzeniu.

Życzenia szczęśliwego Nowego Roku z powodu wyjazdu do wcześniej zaplanowanego wyjazdu do Poznania przesłał przedstawiciel UTW „Łatwiej Razem „w Olsztynie p.Wojciech Dudaniec. Pan mgr Remigiusz Dobkowski był na wykładach w Warszawie. Ważne, że myślami byli z nami.

Symboliczny bo czekoladowy Mikołaj niech przyniesie wszystkim wolontariuszom Fundacji wiele szczęścia i powodzenia a także dobrych finansów aby mogli wspierać podopiecznych Fundacji. Wszystkiego dobrego.

Protokołowała

Iwona Kuciewicz

Zakończenie roku oświatowego 2014

Projekt 'Gramy o zdrowie’

Gramy o zdrowie naszych milusińskich.

W ramach „Edukacji bez granic”, Fundacja dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” prowadzi różne formy edukacji: warsztaty, fora, konferencje.

Tym razem rozpoczynamy cykl spotkań edukacyjnych dla najmłodszych. Uważamy i podpisujemy się pod powiedzeniem że czego Jaś się nie nauczy to Jan nie będzie umiał” .Przyszła wiosna  a kwiecień jest miesiącem, w którym przyroda budzi się do życia dlatego jest to również wspaniała okazja do zadbania o zdrowie naszych przedszkolaków.

Obudzić w nich nową chęć do jedzenia produktów zdrowych, świeżych owoców i warzyw przede wszystkim. To właśnie z myślą o najmłodszych powstał projekt „GRAMY O ZDROWIE”, którego głównym celem jest edukacja o zdrowym żywieniu  dzieci poprzez zabawę. Pierwsze zajęcia odbyły się w Przedszkolu Miejskim nr 14 w Olsztynie. Grupa Misiaków pod opieką pani Joanny Serowskiej uczestniczyła z wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem w warsztatach przygotowanych przez naszą wolontariuszkę mgr Anetę Pawelczyk-Piłat. Podczas  wspólnego grania w specjalne gry dzieci poznawały nazwy owoców i warzyw, śpiewano piosenkę fasolek pt. „witaminki” jak również wspólnie przygotowano i upieczono  ciasteczka z kleiku ryżowego.

Były przepyszne i na pewno mamy będą proszone o nie w domach. Dzieciom smakowały a pani Aneta bardzo zgrabnie pokazywała i wykonywała wszystkie czynności tak, aby dzieci jak najwięcej zapamiętały. Były bardzo zaangażowane czego dowodem są roześmiane buzie dzieci na załączonych fotografiach poniżej, wykonanych przez Panią Joannę. Bardzo dziękujemy.

Na zakończenie każde dziecko dostało pomarańczę, które zostały zakupione przez Fundację „Łatwiej Razem”. Dziękujemy bardzo pani Joannie Serowskiej za pomoc i umożliwienie realizacji tych warsztatów. Mamy nadzieję również, że Pani Aneta jako członek Rady Programowej Fundacji ma w zanadrzu kolejne warsztaty, które będą realizowane w ramach cyklu „Edukacja bez granic”.

 

Odnotowała to wydarzenie

Wololontariusz Iwona z Olsztyna

 

To już    5 lat

Jubileusz w Fundacji „Łatwiej Razem” dr Teresy Cz. Malec

              7 października 2010 roku w Restauracji „Staromiejska” w  Olsztynie  na zaproszenie dr Teresy Cz. Malec ,zebrała się grupa wolontariuszy ,ludzi dobrej woli. Była to grupa wspaniałych ludzi ,którzy zadeklarowali pracę na rzecz powoływanej przez  Fundatorkę Fundacji „ Łatwiej  Razem ”.Niektórzy byli bardzo przekonani, niektórzy troszkę mniej ale ufający ,że jak Teresa Malec coś proponuje, to nie można odmówić. Byli zapewne i tacy, którzy myśleli co zależy spróbować, najwyżej sobie pójdę. I tak też było. Wytrwali i są  z nami  Ci którym  idee naszej Fundacji są bardzo bliskie przez całe życie.

            Byli to: prof. dr hab. Eugenia Malewska jako prezes Rady  Fundacji ale przede wszystkim jako społecznik i wolontariusz a także sponsor. Następni członkowie to: dr Janusz Cichoń, prof. dr hab. Aleksander Łuczak. mgr Remigiusz  Dobkowski, mgr Tadeusz Malec, radca prawny Jarosław Jaworski, mgr Irena  Petryna, Mgr Tomasz Pastuszek ,dr Maria Truszkowsk, mgr Teresa  Koszykowska, mgr Mirosława Dąbrowska, mgr Marek Książek, prof. ,dr hab. Elżbieta Kucka, Zofia  Narkowicz, mgr Danuta Żurawska, Alicja Biała ,dr Maria Mydlak.

            Pan prof. Łuczak powiedział  wówczas, że jak pani Teresa bierze się za cos, to musi się udać. I tym razem się nie pomylił. Udało się.

    Udało się wszystkim, którzy wytrwali i  pracują na rzecz Fundacji do dziś, Odeszło mało, więcej przyszło. Fundacja już 5 lat pomaga innym.

Zrobiliśmy i robimy kawał dobrej roboty. Dorobek jest ogromny jak na taki krótki w końcu okres. Stronę naszej Fundacji odwiedziło ponad 400  tyś. osób.

Bez żadnej dodatkowej reklamy to chyba bardzo dużo. Dziękujemy za to zainteresowanie  wszystkim i to ono również spowodowało ,że w tym roku zebraliśmy ponad 34 tysiące złotych z 1 % oraz  około 3000 zł,  od indywidualnych sponsorów. Wszystko to świadczy również, że cos przyciągało naszych ofiarodawców i przekonywało do wsparcia właśnie Nas.

Było tego naprawdę dużo. Szczegółowo piszemy o wszystkich działaniach w naszych sprawozdaniach zamieszczonych na stronie internetowej dlatego wspomnę tylko o niektórych. Fora społeczne. konferencje naukowe, projekt FIO,5 wigilii, i tyleż samo inauguracji roku oświatowego,

Uniwersytety III wieku w Purdzie, Klewkach, Rudziskach Stryjewie, Olsztynie, .Podpisane porozumienia  z  12 różnymi organizacjami o wspólnym działaniu. Członkostwo w Wojewódzkim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych..

A wszystko po to aby jeszcze lepiej realizować statut Fundacji. Pomoc konkretna dla potrzebujących mierzona jest w setkach i tysiącach – ponad 1600 paczek żywnościowych, 540 paczek rzeczowych, 144 paczek dla penitencjariuszy,

Udział Fundacji ze wsparciem organizacyjnym lub finansowym w 82 imprezach, spotkaniach, różnych wydarzeniach kulturalnych .Prowadzona przez 3 lata biblioteka samoobsługowa dla mieszkańców Olsztyna przy ul Gałczyńskiego 1, przez ręce naszych wolontariuszy przeszło ponad 8000 książek. Zebranych ponad 10 tyś, zł, dla WOŚP oraz prawie 50 tyś, łącznie dla potrzebujących. A wszystko to dzięki pracy naszych wolontariuszy ,władz Fundacji oraz sponsorów,  Szanowni Państwo, na naszych dokumentach  i różnego rodzaju pokwitowaniach widnieje ponad 2 tysiące nazwisk, co przekłada się na tyle trudnych chwil w życiu ludzi, którzy zasługiwali na pomoc.

Cieszyliśmy się z każdej załatwionej sprawy: w sądzie wygranej dzięki pracy nieodżałowanego  Pana Zdzisława Pałaca czy Pana Jarosława Jaworskiego czy porad  socjalnych Pani Anny.

                 Dzisiaj jesteśmy bogatsi o nasze doświadczenia. Czujemy się potrzebni i prosimy  o dalszą pracę w imieniu wszystkich, którym  chcemy jeszcze pomóc oraz tym którym pomoc jest potrzebna ciągle.

    Mamy na Jubileusz  5 lecia  jedno życzenie – dalszej wspólnej działalności i przekonania ,że   „ŁATWIEJ RAZEM”

   Był jeszcze jeden sponsor 7 października 2015 – Pan Zbigniew Kucharzewski, właściciel Restauracji Staromiejska, który zasponsorował  nam piękny tort.

W A R T O   B Y L O

Zapraszamy do oglądania naszej strony i wspomagania nas.

Z wyrazami szacunku

dr Teresa Cz. Malec

Fundator – założyciel

 

Walentynki w Fundacji 2014

Serdecznie
zapraszam na uroczyste zakończenie roku oświatowego Fundacji,
i innych placówek oraz organizacji z nią współpracujących.
Na pewno ten 2012/2013 rok będzie jeszcze lepszy ale z szacunkiem należy zakończyć to co było w 2011/2012.
To uroczyste spotkanie odbędzie się 27 czerwca. Początek godz. 17.00bwe wsi Kaborno 14.

W programie:
– wystąpienie Prezes Fundacji dr Teresy Cz. Malec
– wystąpienie Przewodniczącej UTW w Purdzie mgr Marii Kordek
– wystąpienie Przewodniczącej Stow. UTW w Klewkach mgr Grażyny Załęskiej
– wystąpienie koordynatora projektu „Nasza wieś w naszych rękach” mgr R. Dobkowski
– wystąpienie p. Haliny Rutkowskiej, Prezes Koła nr 5 Emerytów i Recistów w Klewkach
– nagrody, wyróżnienia, podziękowania – Rada Fundacji
– przyjecie nowych członków do działających UTW i podpisanie porozumień
– głosy zaproszonych gości

Czekamy z kiełbaskami i lampką wina. Wszystkim, którzy wzbogacą nasz wspólny stół, z góry serdecznie dziękujemy. Część oficjalna imprezy jest przewidziana do godz. 19.00. Wszyscy chcący bawić się dalej, będą to mogli czynić według uznania.

Z gorącymi pozdrowieniami
Prezes Fundacji dr Teresa Cz. Malec
Proszę o potwierdzenie udziału telefonicznie lub mailem.

Dnia 27 czerwca 2012 r. w KABORNIE odbyło się uroczyste zakończenie roku oświatowego 2011/2012 Fundacji, i innych placówek oraz organizacji z nią współpracujących.

W programie m.inn.:
– wystąpienie Prezes Fundacji dr Teresy Cz. Malec
– wystąpienia gości w tym Pana Wójta mgr J. Laskowskiego
– nagrody, wyróżnienia, podziękowania – Rada Fundacji
– przyjecie nowych członków do działających UTW i podpisanie porozumień w tym z
Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Warmińskiej reprezentowanym przez p. Teresę Skuza.
Przed imprezą, ks. Rybicki odprawił mszę w kaplicy w intencji wszystkich uczestników i tych na rzecz, których pracują jako wolontariusze.
A następnie było pieczenie kiełbasek, konsumpcja wyśmienitych sałatek przyrządzonych przez Panie z Klewek, Purdy i Kaborna. (takiej ilości „koni mechanicznych” czyli samochodów rosnący w centrum wsi wspaniały dąb nie widział od niepamiętnych czasów”. Nie obyło się oczywiście bez wspólnych śpiewów, które mogło wprawić w pozytywne zdziwienie kaborniackie ptactwo.