dr Teresa Cz. Malec

Fundator i założyciel Fundacji „Łatwiej Razem”

Urodzona 20.07. 1952. Stare Gonne.

Szkoła podstawowa – Stargard.
Szkoła średnia – Liceum im Stanisława Staszica w Połczynie Zdroju 1971.

Absolwentka Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 1971-1976, kierunek: historia oraz Studium Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UAM w latach 1973-1976.

Absolwentka Studiów Podyplomowych z zakresu pedagogiki oraz Studiów Podyplomowych w zakresie zarządzania w szkolnictwie wyższym.

Absolwentka Studium „Syndyk i likwidator” organizowanego przy Oddziale Związku Prawników Polskich w Warszawie 1990.

Doktor nauk humanistycznych 1998 na Wydziale Psychologii i Pedagogiki WSP w Bydgoszczy /obecnie: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego./

W latach 1977-1984 animator i kierownik placówek kulturalnych w Olsztynie. Nauczyciel historii. Bibliotekarz W latach 1984 – 1989 pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie.

W latach 1989-2008 Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego a następnie Regionalnego, Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie. Organizator Oddziału TWP w Ostrołęce oraz przedstawicielstwa TWP w Kętrzynie.

Długoletni członek ZG i Rady Naczelnej TWP w Warszawie. Założyciel i dyrektor Policealnego Studium Zawodowego im. dr. Wł. Gębika w Olsztynie 1992. Organizator Szkół Policealnych w Ostrołęce, Kętrzynie, Suszu, Lubawie i Ornecie Organizator pierwszego, Centrum Wiedzy o Unii Europejskiej TWP w Olsztynie i Kętrzynie. oraz animator i autor pierwszego w woj. warmińsko-mazurskim programu nauczania przedmiotu o UE w WSIiE TWP oraz w szkołach policealnych TWP. Redaktor pierwszego podręcznika o UE na tej uczelni.

Założyciel Oddziału Unii Europejskich Federalistów na Okręg Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Organizator wyjazdów szkoleniowych dla pracowników do Austrii, Szwajcarii, Niemiec i Włoch.

W latach 1994- 1998 organizator Instytutu Pedagogiki WSP TWP z Warszawy i animator pierwszych studiów magisterskich na Warmii i Mazurach z pedagogiki pracy wspólnie z WSP w Bydgoszczy.

Społecznik, w zasadzie od zawsze. Organizator wielu spotkań, konferencji. Organizator i szef sztabu w Olsztynie a następnie wolontariusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przez okres prawie 20 lat organizator Konkursu „Młody Przyjaciel Olsztyna” dla młodzieży szkół średnich i podstawowych ja członek Towarzystwa Miłośników Olsztyna.

W latach 1997-2011 organizator i pierwszy Kanclerz Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie.

Członek Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu.

Organizator Wydziału Zamiejscowego WSIE TWP w Kętrzynie.

Założyciel i Redaktor Naczelny Wydawnictwa Uczelnianego WSIiE TWP w ramach którego zostało wydanych ponad 95 książek oraz Czasopisma uczelnianego „Silva Rerum” którego była pomysłodawcą oraz redaktorem 25 wydań.

W latach 1998-2014 adiunkt w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii.

Autor wielu artykułów oraz uczestnik konferencji, szkoleń i staży w Polsce, Włoszech, Niemczech, Szwajcarii, na Bornholmie, Litwie, w Rosji oraz w USA.

Wydane pozycje książkowe to:
1. „Rodzina i oświata jako podstawowe czynniki procesów integracyjnych społeczeństwa Warmii i Mazur w latach 1945-1956” wyd. Olsztyn 2007.
2. „Rozmowy popołudniowe z Kanclerzem”. wyd. Olsztyn 2010.
3. Nasza wieś w naszych rękach- wydawnictwo zbiorowe ,redaktor i współautor. Wydawnictwo „Łatwiej Razem” 2012.

Pomysłodawca najwyższej nagrody w WS Ii E statuetki Copernicus 2003 oraz medalu Uczelni Copernikus 2009.

Inicjator powstania wielu Uniwersytetów III Wieku w Olsztynie oraz województwie Warmińsko-Mazurskim. Założyciel Uniwersytetu III Wieku przy Wydziale Zamiejscowym WSIiE w Kętrzynie w 2006 przekształconego w samodzielne Stowarzyszenie. .Patron i członek Rady Naukowej UTW w Działdowie oraz animator i członek Rad y UTW w Ornecie.

Organizator UTW w Rudziskach oraz Stryjewie /przekształcony w stowarzyszenie Stryjewo./
W 2011 w ramach założonej przez siebie Fundacji „Łatwiej Razem„ organizator i patron Uniwersytetu III wieku w Purdzie i Klewkach oraz Olsztynie. W latach 2011-2012 zastępca koordynatora Projektu PO FIO: Nasza wieś w naszych rękach” i redaktor wydawnictwa po jego zakończeniu,

Odznaczenia, tytuły i nagrody:
1. Złoty Krzyż Zasługi Warszawa 2002
2. Medal Komisji Edukacji Narodowej Warszawa 1994
3. Najwyższe odznaczenia ZG TWP w Warszawie 1997, 2000, 2008
4. Laureatka tytułu „Kobieta Sukcesu Warmii i Mazur 2006”
5. Laureatka tytułu „Kobieta z charakterem 2008”
6. Nagroda Copernicus 2012
7. Zasłużony Działacz Kultury, Warszawa 1987
8. Złota Odznaka Honorowa TWP Warszawa 2005
9. Medal Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy 1998
10. Medal X-lecia Uniwersytetu III Wieku w Działdowie 2015
11. Statuetka Burmistrza Kętrzyna za działalność oświatową 2002
12. Statuetka Oddziału Regionalnego TWP w Siedlcach 2009
13.Statuetka „Ludzie Ziemi Pyrzyckiej 2020”

Mężatka, mąż Tadeusz, dwoje dzieci: syn Marcin i córka Jolanta oraz pięcioro wnucząt: Michał, Jorinde, Undine, Mathilde i Heidrun.

Od 2010 roku:
Fundator Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” w Olsztynie – 2010 oraz wydawnictwa Fundacji „Łatwiej Razem.”
Założyciel Oddziału Fundacji w Kłębach, woj. zachodniopomorskie, 2014
Ławnik – Sądu Okręgowego w Olsztynie 2012- 2015.
Członek Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna 2012-2015
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych od 2013. –2017.
Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2013-2015.
Animator powstania Koła Gospodyń Wiejskich „Kłębowianki” w Kłębach, woj. Zachodniopomorskie, 2019
Animator powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Kabornie, woj. Warmińsko-Mazurskie, 2020