Spotkanie wolontariuszy, darczyńców i władz Fundacji 2 grudzień 2023

To już 13 lat jak pomaga Fundacja „Łatwiej Razem” wszystkim potrzebującym wsparcia w województwach Warmińsko-Mazurskim, Zachodniopomorskim. Działamy tak, aby wszyscy nasi beneficjenci, duzi i mali, mieli pewność, że nie są sami. Chcemy upewniać ich, że mogą liczyć na naszą pomoc, na pomoc innych. Nie byłoby i nie będzie to możliwe bez dalszego wsparcia darczyńców i wolontariuszy oraz organizacji współpracujących. Dziękując za dotychczasowe zaangażowanie Władzę Fundacji w dniu 2 grudnia 2023 przygotowały coroczną uroczystość, która odbyła się tym razem w Oddziale w Kłębach w obecności Władz Fundacji z Olsztyna. Założycielka Fundacji przekazała wszystkim zgromadzonym ogromne wyrazy podziękowania i empatii za to, że byli przez cały rok z Fundacją. Dziękując za dotychczasowe wsparcie prosiła o dalsze. Powiedziała: „Pamiętajmy, że dobro wraca a człowiek jest wielki nie przez to co posiada lecz przez to, że umie dzielić się z innymi.” Darczyńcy i wolontariusze otrzymali nagrody, wyróżnienia oraz listy z podziękowaniami. Piękne grafiki „starego Olsztyna” zostały wręczone pani Renacie Śliwka ze Szczęsnego, pani Teresie Koszykowskiej z Olsztyna, panu Zbigniewowi Lemańskiemu z Olsztyna, panu Sebastianowi Janczara z Chociwla, panu Konradowi Stelmachowi ze Stargardu, pani Aldonie Neścior z Warnicy, pani Emilii Werstak z Kłęb, pani Alicji Bartkowiak z Olsztyna. Listy z podziękowaniami otrzymali pani Barbara Nowicka, pani Beata Samson i pan Marcin Góralski z Kłęb oraz pani Elżbieta Literska z Barnima.

Najwyższa nagroda Fundacji „Łatwiej Razem”

„Bukiecik za serce”
za rok 2023

Wyróżnienia „Przyjaciel Fundacji” za rok 2023

Nagroda im. prof. zw. dr. hab. Eugenii Malewskiej
za rok 2022

Miło nam powiadomić Państwa, że nagroda im. prof dr hab. Eugenii Malewskiej za rok 2022 stała się własnością państwa  Jolanty i Edwarda Swat z Kłęb. Dziękujemy serdecznie w imieniu władz Fundacji oraz wszystkich beneficjentów Fundacji dr Teresy Cz. Malec Łatwiej Razem, Oddział w Kłębach za Waszą prace i zaangażowanie. Nagroda została ufundowana przez założycielkę Fundacji Łatwiej Razem w Olsztynie. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy.

Prezes Rady Fundacji
dr W. Domaszewicz

Przewodnicząca Rady Programowej
dr M. Truszkowska

Fundator
dr T. Cz. Malec

Spotkanie wolontariuszy – wyróżnienia i podziękowania w Fundacji
grudzień 2022

Kapituła

(zmiana)

przyznająca nagrodę

Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem”

na lata 2021–2023

BUKIECIK ZA SERCE

Przewodniczący: prof. zw. dr hab. Wiesław Mysłek

Członek mgr Teresa Koszykowska

Członek mgr Tadeusz Malec

Powyższe zmiany zostały zatwierdzone przez Radę Programową Fundacji w Olsztynie w dniu 7.11.2022 w związku ze śmiercią dr Jana Trusewicza.

Przewodnicząca Rady Programowej Fundacji
Dr. Maria Truszkowska

Nagroda im. prof. zw. dr. hab. Eugenii Malewskiej
za rok 2021

Miło nam donieść Państwu ,że nagroda im. prof dr hab. Eugenii Malewskiej za rok 2021 stała się własnością pani mgr Anety Pawelczyk -Piłat z Olsztyna. Dziękujemy serdecznie w imieniu władz Fundacji oraz wszystkich beneficjentów działalności Fundacji dr Teresy Cz. Malec Łatwiej Razem z Olsztyna za jej prace i zaangażowanie. Nagroda została ufundowana przez założycielkę Fundacji.

Za władze Fundacji
Prezes dr W. Domaszewicz
dr M. Truszkowska
dr T. Cz. Malec

Najwyższa nagroda Fundacji „Łatwiej Razem”

„Bukiecik za serce”
za rok 2021

Kapituła w składzie:
prof.zw dr hab. Wiesław Mysłek,
+dr Jan Trusewicz,
mgr Tadeusz Malec
na swoim ostatnim posiedzeniu w roku 2021 postanowiła na wniosek Rady Programowej i Zarządu przyznać najwyższą nagrodę „Bukiecik za serce”. Nagroda ta jest najwyższym wyróżnieniem dla darczyńców, sponsorów i wolontariuszy, którzy w sposób szczególny wsparli naszą Fundacje funduszami, rzeczami lub pracą wolontariacką.

Laureaci

Ewa i Bogdan Baranowie
Grabowo

Alina Werstak z rodziną
Warnice

Marcin Malec z Synem
Warszawa

Janusz Cichoń z małżonką
Tuławki

Jolanta Swat
Kłęby

Oraz

Michał Kosowski z małżonka-Kętrzyn, Marlena Jamioł Olsztyn, Joanna Matyka i Małgorzata Palińska-Olsztyn.

W imieniu władz Fundacji a szczególnie beneficjentów przekazujemy serdeczne gratulacje kapituła wyraża szczególne podziękowanie dla pp. Wioletta, Jarosława i Konrada Stelmachów, Janowi i Teresie Wojtkunom, Magdzie Wojtkun, Czesławowi Araszkiewiczowi, Elżbiecie Sobek,byłym laureatom za stałe wspieranie Fundacji.

Prosimy o wspieranie naszej Fundacji również w roku 2022.

Prezes Rady
Fundacji
dr. W. Domaszewicz

Zarząd
mec. J. Jaworski

Przew. Rady
Programowej
dr. M. Truszkowska

Nagroda im. prof. zw. dr. hab. Eugenii Malewskiej
za rok 2020

Laureat mgr. Konrad Stelmach-Stargard

Serdeczne gratulacje składa sponsor nagrody oraz władze Fundacji

Kapituły

przyznające nagrody

Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem”

na lata 2021–2023

KAPITUŁA

Najwyższego wyróżnienia Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” w Olsztynie. na lata 2021-2023

BUKIECIK ZA SERCE

Przewodniczący: prof. zw. dr hab. Wiesław Mysłek

Członek     dr Jan Trusewicz

Członek  mgr Tadeusz Malec

KAPITUŁA

Wyróżnienia Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” w Olsztynie na lata  2021-2023

„Przyjaciel Fundacji”

Przewodniczący dr Teresa Cz. Malec

Członek prof. dr hab. Aleksander Łuczak

Członek                mec. Jarosław Jaworski

Zatwierdzone na Radzie Programowej Fundacji „Łatwiej Razem” w Olsztynie

Przewodnicząca Rady Programowej Fundacji
Dr. Maria Truszkowska

Kapituły

przyznające nagrody

Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem”

na lata 2019–2020

KAPITUŁA

Najwyższego wyróżnienia Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” w Olsztynie. na lata 2019-2020

BUKIECIK ZA SERCE

Przewodniczący: prof. zw. dr hab. Wiesław Mysłek

Członek     dr Jan Trusewicz

Członek   mgr Tadeusz Malec

KAPITUŁA

Wyróżnienia Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” w Olsztynie na lata  2019-2020

„Przyjaciel Fundacji”

Przewodniczący prof. dr hab. Aleksander Łuczak

Członek         dr Teresa Cz. Malec

Członek   mec. Jarosław Jaworski

Zatwierdzone na Radzie Programowej Fundacji „Łatwiej Razem” w Olsztynie

Za Radę Programową Fundacji
dr. Maria Truszkowska

Nagroda im. prof. zw. dr. hab. Eugenii Malewskiej
za rok 2019

Laureat lic. Artur Stelmach-Stargard

Serdeczne gratulacje składa sponsor nagrody oraz władze Fundacji.

Najwyższa nagroda Fundacji „Łatwiej Razem”

„Bukiecik za serce”

Magda Wojtkun-Stargard

Serdeczne gratulacje składa Kapituła nagrody i władze Fundacji

Wyróżnienia za rok 2019

„Przyjaciel Fundacji”

SERDECZNE GRATULACJE

Czesław i Natalia Araszkiewicz
Stargard

Wioletta Stelmach
Stargard

mgr Alina Werstak
Wójt gminy Warnice

mgr Tomasz Pastuszek
Olsztyn

Radca Prawny
mgr Jarosław Jaworski
Kancelaria Dudkowski&Jaworski
Olsztyn

mgr Elżbieta Sobek
Lisowo

mgr Ewa Szymczyk-Baran
Szkolne Koło Wolontariatu
SP 3 Stargard

inż Jan Wojtkun
Stargard

Nagroda im. prof. zw. dr. hab. Eugenii Malewskiej za rok 2018

Laureatka Alicja Bartkowiak

Serdeczne gratulacje składa sponsor nagrody oraz władze Fundacji.

Wyróżnienia za rok 2018.

Z okazji V Forum przy zgromadzonych uczestnikach miało miejsce uroczyste wręczenie corocznych wyróżnień „Bukiecik za serce” autorstwa prof. Adolfa Gwozdka. Tym razem było to bardzo uroczyste bo w 5 rocznice utworzenia wyróżnienia te piękne pamiątki wręczał sam autor. Pan prof. był wzruszony a jego przyszli właściciele jeszcze bardziej.

W dniu 15 października wyróżnienia otrzymali: sołtys Sołectwa Kaborno, warmińsko –mazurskie, przewodnicząca Uniwersytetu III wieku w Purdzie, sołtys Sołectwa w Barnimiu, zachodniopomorskie, przewodnicząca stowarzyszenia Lazarus w Klebarku Wielkim.

Te osoby naprawdę zasługują na te wyróżnienia. Ze swej strony, jako Fundator jestem wdzięczna za ich pracę, którą wykonują również na rzecz mojej Fundacji. Dziękujemy i prosimy o jeszcze.

SERDECZNE GRATULACJE

„Bukiecik za serce”

mgr G. Załęska – Klebark Wlk

mgr M. Kordek – Purda

P. Ogonowski – Kaborno

Natalia Siatkowska-Barnim

Nagroda im. prof. zw. dr. hab. Eugenii Malewskiej za rok 2017

Laureatka dr Maria Truszkowska

Sponsorzy:
dr. Teresa Cz. Malec
lek. med. wet. Dariusz Malewski

Wyróżnienia za rok 2017 

„Przyjaciel Fundacji”

dr Domaszewicz Wacław

mgr Koszykowska Teresa

mgr Pawelczyk-Piłat Aneta

Wioletta Łuczak-Stelmach

Ekon. Zofia Narkowicz

Jarosław Jan Stelmach

Jan Wojtkun

Kapituły nagród Fundacji
2017-2019

W imieniu Rady Programowej Fundacji „Łatwiej Razem” w Olsztynie i na podstawie uchwały oraz akceptacji Fundatora Fundacji dr. Teresy Cz. Malec podaję do wiadomości skład osobowy Kapituł naszego najwyższego wyróżnienia „Bukiecik za serce” oraz „Przyjaciel Fundacji”

Kapituła

najwyższego wyróżnienia Fundacji „Łatwiej Razem” na lata 2017-2019

„Bukiecik za serce”

Przewodniczący: prof. zw. dr. hab. Wiesław Mysłek
dr. Jan Trusewicz-członek
mgr. Tadeusz Malec-członek

Kapituła

najwyższego wyróżnienia Fundacji „Łatwiej Razem” na lata 2017-2019

„Przyjaciel Fundacji”

Przewodniczący: prof. dr. hab. Aleksander Łuczak
dr. Maria Truszkowska-członek
ek. Zofia Narkowicz-członek

Przewodnicząca Rady Programowej
ek. Zofia Narkowicz

Nagroda im. prof. zw. dr. hab. Eugenii Malewskiej za rok 2016

mgr Janina Malinowska-Pastuszek

WYRÓŻNIENIA ZA ROK  2016

„Przyjaciel Fundacji”
Waldemar Cieślik

„Bukiecik za serce”
Iwona Kuciewicz

„Przyjaciel Fundacji”
Przewodnicząca Grażyna Perkowska
UTW w Klewkach

Nagrodzeni z okazji 5 Lecia Fundacji Łatwiej Razem w Olsztynie w dniu 8.10.2015

LAUREATKA     NAGRODY  im. PROF. EUGENII  MALEWSKIEJ

Pierwszego Prezesa Rady Fundacji

mgr pedagogiki Anna Plewka,
Nagroda  finansowa ,ufundowana  przez sponsorów.

lic. Michał Salamucha, Olsztyn
informatyk

„Bukiecik za serce”

Laureaci
Wyróżnienia Fundacji  dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem”
„Przyjaciel Fundacji”  za rok 2015
Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie
Prezes Tadeusz Milewski  i członek Zarządu Małgorzata Romaniuk
Grażyna  Niestępska Restauracja Staromiejska Olsztyn

  Prof. zw.dr hab. Regina Drabent  UWM w Olsztynie.

Dr Wiesław Poszewiecki UWM w Olsztynie.

Dr Krystyna Kuberska-Przekwas, Olsztyn

Barbara Januszewska-Klewki

+Krystyna Wawrzyniak-Klewki

Liliana Skrzypczak-Purda

Kapituły nagród Fundacji
2015-2017

W imieniu Rady Programowej Fundacji „Łatwiej Razem” w Olsztynie i na podstawie uchwały oraz akceptacji Fundatora Fundacji dr. Teresy Cz. Malec podaję do wiadomości skład osobowy Kapituł naszego najwyższego wyróżnienia „Bukiecik za serce” oraz „Przyjaciel Fundacji”

Kapituła

najwyższego wyróżnienia Fundacji „Łatwiej Razem” na lata 2015-2017

„Bukiecik za serce”

Przewodniczący: prof. zw. dr. hab. Wiesław Mysłek
dr. Jan Trusewicz-członek
mgr. Tadeusz Malec-członek

Kapituła

najwyższego wyróżnienia Fundacji „Łatwiej Razem” na lata 2015-2017

„Przyjaciel Fundacji”

Przewodniczący: prof. dr. hab. Aleksander Łuczak
dr. Maria Truszkowska-członek
mgr. Danuta Żurawska-członek

Przewodnicząca Rady Programowej
dr. Dorota Bartnicka

Wyróżnienia i nagrody 2013 roku

Laureaci najwyższego wyróżnienia „Przyjaciel Fundacji”2013:

Poseł RP mgr Urszula Pasławska, Biskupiec
prof zw dr hab. Elżbieta Kucka, UWM Olsztyn
dr Dorota Bartnicka WSIiE, Olsztyn
mgr Teresa Koszykowska, Olsztyn
mgr Teresa Skuza ,Olsztyn
Aleksandra Tabaka, Godki
Krystyna Jurewicz, Olsztyn
Anna Plewka, Olsztyn

 Laureaci wyróżnienia
„Bukiecik za serce” 2013:

prof. zw dr hab. Eugenia Malewska, UWM-Olsztyn
dr Wiesław Poszewiecki  UWM, Olsztyn
Henryk Białczak –Przedsiębiorca Olsztyn
Halina Mackiewicz, Olsztyn
Alicja Bartkowiak, Fundacja „Łatwiej Razem” Olsztyn.
mgr. inż. Leszek Krzyżanowski, Olsztyn

Serdeczne gratulacje dla wszystkich wyróżnionych
składają
władze Fundacji
„Łatwiej Razem”

Podziękowania / w postaci okolicznościowej monety/.

mgr Lucyna Strzelecka, Olsztyn
mgr Maria Kordek, Purda
mgr Janina Malinowska-Pastuszek, Olsztyn
ks. Mariusz Rybicki, Klewki

Barbara Januszewska, Klewki.
Adela Sokołowska, Klebark Wielki
Anna Ziemiańska,Rudziska

Teresa Zajączkowska, Olsztyn
Wanda Lewkowicz-Pipczyńska ,Olsztyn
Elżbieta Jankowska, Olsztyn
Alicja Bartkowiak, Olsztyn