XIII lat Fundacji

Rada Fundacji dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem” w 2022-2023-2024 r.

dr Domaszewicz Wacław

Prezes Rady Fundacji

mgr Koszykowska Teresa

Wiceprezes Rady Fundacji

mgr Lemański Zbigniew

Członek

mgr Plewka Anna

Członek

mgr Dobkowski Remigiusz

Członek

XI lat Fundacji

Rada Fundacji dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem” w 2020-2021 r.

dr Domaszewicz Wacław

Prezes Rady Fundacji

mgr Koszykowska Teresa

Wiceprezes Rady Fundacji

mgr Lemański Zbigniew

Członek

mgr Plewka Anna

Członek

mgr Dobkowski Remigiusz

Członek

X lat Fundacji

Rada Fundacji dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem”  2015-2019

dr Domaszewicz Wacław

Prezes Rady Fundacji

mgr Koszykowska Teresa

Wiceprezes Rady Fundacji

mgr Lemański Zbigniew

Członek

mgr Plewka Anna

Członek

mgr Dobkowski Remigiusz

Członek

Rada Fundacji dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem” w 2014 r.

prof. dr. hab. Eugenia Malewska

Prezes Rady Fundacji

prof. dr. hab. Elżbieta Kucka

Wiceprezes Rady Fundacji

mgr Lemański Zbigniew

Członek

dr Domaszewicz Wacław

Członek

mgr Dobkowski Remigiusz

Członek  24.09.2014

Rada Fundacji dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem” w 2013 r.

prof. dr. hab. Eugenia Malewska

Prezes Rady Fundacji

prof. dr. hab. Elżbieta Kucka

Wiceprezes Rady Fundacji od 23.08.2013 r.

Ks dr Artur Oględzki

Wiceprezes Rady Fundacji do 24.06.2013 r.

mgr Lemański Zbigniew

Członek

dr Domaszewicz Wacław

Członek

Rada Fundacji dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem” w 2012 r.

prof. dr. hab. Eugenia Malewska

Prezes Rady Fundacji

Ks dr Artur
Oględzki

Wiceprezes Rady Fundacji

mgr Lemański Zbigniew

Członek 11.10.2012

dr Domaszewicz Wacław

Członek 11.10.2012

mgr Dobkowski Remigiusz

Członek

Rada Fundacji dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem” w 2011 r.

prof. dr. hab. Eugenia Malewska

Prezes Rady Fundacji

Ks dr Artur
Oględzki

Wiceprezes Rady Fundacji

dr. Janusz Cichoń

Członek

mgr Dobkowski Remigiusz

Członek

mgr Tadeusz Malec

Członek

Rada Fundacji dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem” w 2010 r.

prof. dr. hab. Eugenia Malewska

Prezes Rady Fundacji

mgr Dobkowski Remigiusz

Wiceprezes Rady Fundacji

dr. Janusz Cichoń

Członek

Ks dr Artur Oględzki

członek

mgr Tadeusz Malec

Członek