Uprzejmie informuję, że w uzgodnieniu z Radą Fundacji i Radą Programową Fundacji powołany został Komitet Honorowy obchodów X-lecia Fundacji dr. Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” , w okresie 7.10.2020 do 30.01.2021. W programie między innymi: spotkania, konferencja, wizyty i wydawnictwa.

Komitet Honorowy w składzie:
prof. zw. dr. hab. Mysłek Wiesław-przewodniczący
prof. dr. hab. Łuczak Aleksander, dr. Cichoń Janusz, dr. Trusewicz Jan, dr. Truszkowska Maria, mgr. Malec Tadeusz, mgr. Koszykowska Teresa, mgr. Pastuszek Tomasz, mgr. Dobkowski Remigiusz, mec. Jaworski Jarosław

Za organizację obchodów odpowiedzialny będzie Zarząd i Fundator.