Fundacja dr Teresy Cz. Malec w dalszym ciągu działa na rzecz pozyskiwania żywności i różnych produktów pierwszej potrzeby dla przyjeżdzających gości z Ukrainy. Spotkałem właśnie w prasie takie określenia chyba naszego głównego polityka. Nie nazywać uchodźcami a gośćmi. Trochę się z tym nie zgadzam, ładnie brzmi, ale w gości to jedziemy z dobrej woli a nie pod kulami wroga. Ale niech będzie umownie, aby brzmiało miłej. W tej tak tragicznej sytuacji. Ucieczki od wojny.

W ubiegły wtorek ponownie samochód prowadzony przez pełnomocnika Oddziału Fundacji w Kłębach jechał do Pyrzyc. Wiadomo. Pozyskano hasło, coś będzie do odebrania...(całość czytaj w Oddział Fundacji/jak działamy w Oddziale)