W ostatnich dniach października odszedł na wieczną wachtę nasz przyjaciel i członek władz Fundacji dr. Jan Trusewicz. Członek Kapituły najwyższej nagrody w Fundacji. „Bukiecik za serce” Doktor nauk humanistycznych, Psycholog.
Były pracownik akademicki kilku szkół wyższych. Związany z Fundacją od chwili jej powstania, od 2010 roku. Wspaniały wykładowca. Człowiek wrażliwy na problemy ludzi potrzebujących. Wesoły, uśmiechnięty prawie zawsze.
Bardzo dobry kompan na dobre i na złe.
Chętny do pomocy w każdej chwili.
Właściwy ambasador naszych idei Fundacji.
Żegnamy wielkiego przyjaciela Fundacji.

 

Prywatnie- kiedy dzwoni telefon, myślę, że to Ty. Jak bardzo będzie brakowało mi tych telefonów.
Bardzo Janie, bardzo, Żegnaj.
Odpocznij, bo bardzo cierpiałeś i długo zanim przyszedł ten ostatni dzień i Cię zabrał.
Zbieraj tam naszych i opowiadaj. Jak mówiłeś, w Kabornie, drużyna musi się trzymać.

Dr. Teresa Cz. Malec