Sondaż chęci pomocy i wsparcia dla Fundacji w nadchodzących miesiącach.

W dniu wczorajszym odbyło się sympatyczne spotkanie chociaż online. Chodziło nam o to, aby w obecnej sytuacji zapytać kilka osób, które stale nas wspierają, co myślą o przyszłości Fundacji w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej naszego kraju.

Pytanie zasadne, bo sytuacja robi się naprawdę skomplikowana. Najczęściej pomagali nam średniacy, tacy, którzy rozumieją co to sytuacja kryzysowa, co to nagły brak funduszy, nagłe wydatki, niezaplanowane. Właśnie tacy ludzie najbardziej rozumieją innych, którzy znajdą się w nagłej potrzebie. Takich osób było już tylko w tym roku w Fundacji kilkadziesiąt. Pomagamy jak tylko możemy. Do tego wszystkiego w tym roku doszła jeszcze konieczność pomocy dla ludności ukraińskiej. Wiemy, że wszystko to jest konieczne, ale nasze możliwości są też ograniczone. Dlatego zapytaliśmy z dużym niepokojem, czy będą nas wspierać dalej, czy coś się zmieniło w ich pojmowaniu pomocniczości, czy podzielą się z potrzebującymi w danej chwili więcej. W podtekście pytanie brzmiało-czy możemy dalej na Was liczyć.(całość czytaj w Fundacja/Jak Działamy)