REFERENCJE

Olsztyn 12.10.2012 r.

 Centrum Ochotników Cierpienia
Archidiecezji Warmińskiej
Ul. Jana Boenigka 20/12
10-686 Olsztyn

List referencyjny
Dla Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem”
w Olsztynie

Organizacja nasza współpracuje z Fundacją dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem”  w zakresie podejmowania wspólnych działań określonych w statutach obu organizacji.
Działania nasze skupiają się szczególnie w obszarze charytatywno-opiekuńczym wobec osób niepełnosprawnych. Działania nasze prowadzone były poprzez:
– pomoc osobom indywidualnym w zakresie wsparcia w rozwiazywaniu ich osobistych problemów
– przekazywanie osobom potrzebującym żywności, odzieży  i innych niezbędnych rzeczy,
– pozyskiwanie urządzeń i wózków inwalidzkich dla osób potrzebujących,
– spotkania propagujące ochronę zdrowia i prawa osób niepełnosprawnych.
Obie organizacji podpisały również stosowne „Porozumienie” o podejmowaniu wspólnych działań i współpracy.

                                                                     Przewodnicząca
                       mgr Teresa K. Skuza

Olsztyn 25.10.2012

Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej
Św. Łazarza
Stacja Pomocy Humanitarnej „Lazarus”
z siedzibą w Klebarku Wielkim

W imieniu władz Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej Lazarus w Klebarku Wielkim zaświadczamy, że wspólnie z Fundacją dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” podejmujemy wiele zadań w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi, biednymi, bezdomnymi. Poprzez Fundacje docieramy do osób wymagających opieki, którym poprzez Fundację przekazujemy:
– wózki inwalidzkie
– odzież
– różne urządzenia medyczne
Nasze działanie jest wspólnym statutowym zadaniem obu organizacji. Współpraca obejmuje teren Gminy Purda i nie tylko.
Dla osób samotnych, chcących uczestniczyć w rożnego rodzaju zajęciach podtrzymujących ich aktywność życiową, obie organizacje prowadzą społecznie Uniwersytet III Wieku w Klewkach. Ponadto również w okresach świątecznych prowadzone są wspólne działania w środowiskach osób niepełnosprawnych szczególnie osób samotnych w celu zapewnienia im opieki i pomocy.
Ponadto 20 stycznia 2011 r. obydwie organizacje podpisały „Porozumienie o współpracy”

mgr Grażyna Załęska

Stryjewo 24.10.2012 r.

„Stowarzyszenie Stryjewo”
w Stryjewie


List referencyjny
Dla Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” w Olsztynie

Stowarzyszenie nasze współpracuje z Fundacją dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” od chwili jego powstania. Współpraca ta obejmuje wsparcie i pomoc dla osób wymagających wsparcia. Fundacja przekazywała naszemu stowarzyszeniu żywność oraz odzież, które były przekazywane do mieszkańców naszej wsi, tym którzy wymagają takiego wsparcia, osobom pozostającym bez pracy, niepełnosprawnym, wielodzietnym rodzinom. Dzięki spotkaniom organizowanym w naszej wsi w które prowadzili wykładowcy Fundacji – p. B. Cały. Prof. A Gwozdek, mgr A. Pawelczyk-Piłat, dr K. Kuberska-Przekwas – społeczność naszej wsi stała się bardziej aktywna i bardziej zintegrowana. Mieszkańcy chętniej angażują się do wspólnych przedsięwzięć. Wyraźniej widać troskę naszej społeczności lokalnej o swoich współmieszkańców.

 Jolanta Tomczak – Przewodnicząca

Purda 28.08.2012

Gminna Biblioteka Publiczna
W Purdzie

List referencyjny
Dla Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem”
w Olsztynie

Od początku roku 2011 Biblioteka nasza współpracuje z Fundacją dr Teresy Cz. Malec, prowadząc szeroką akcję pomocy osobom starszym, upowszechniania wiedzy wśród dzieci i młodzieży oraz organizując szereg działań rozwijających życie kulturalne mieszkańców Gminy Purda.
Wyrazem wspólnych działań jest przede wszystkim funkcjonujący od początku 2011 r. Uniwersytet III Wieku w Purdzie, który skupia około 25 osób. Zorganizowane zostały spotkania: z lekarzem, zajęcia z rękodzieła, podstawy krawiectwa i przeróbek, wykład z filozofii i socjologii, zajęcia z grafiki i malarstwa, a także kiermasze, pokazy majówki.
W okresie przed wielkanocnym 2011 w ramach zajęć rękodzieła, członkinie UTW robiły „wielkanocne gadżety” które następnie sprzedawały w Niedzielę Palmową przed kościołem w Purdzie.
W zajęciach UTW brał udział prof. dr heb. A. Gwozdek pokazując tajniki rożnych sztuk artystycznych a przede wszystkim w zakresie plastyki, malarstwa i grafiki. Spotkania te zaowocowały powstanie licznych prac, które były wystawiane na plenerze zorganizowanym 15 maja 2011 r.  „I Wiosenny Plener Malarski Purda 2011” pod patronatem Fundacji. Członkowie UTW pod okiem prof. dr hab. Adolfa Gwozdka malowali obrazy. Impreza zgromadziła licznych mieszkańców Purdy. Uczestniczyli w niej również artyści amatorzy z Olsztyna Pani dr T. Kosman i P. Maja Pastuszek.
Szczególnym uznaniem cieszyły się spotkanie z art. P. Barbarą Cały, która pokazała tajniki w zakresie rękodzieła. W spotkaniach uczestniczyły również osoby spoza UTW.
Poprzez osoby związane z UTW w roku 2011 i 2012 rozprowadzane były dla osób, niepełnosprawnych, samotnych i potrzebujących dostarczone przez Fundację ze zbiórek, odzież i żywność. Biblioteka nasza udzielała wszystkim tym działaniom wszechstronnego wsparcia i pomieszczeń lokalowych co czyni do chwili obecnej.

Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej w Purdzie
mgr Maria Kordek

Olsztyn 12.10.2012 r.

Wójt Gminy Purda

List referencyjny
Dla Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem”
w Olsztynie

Fundacja dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” prowadzi szereg akcji i działań na terenie naszej Gminy od dwóch lat. Działania te, w znacznym stopniu aktywizują społeczność Gminy wokół takich spraw jak: pomoc ludności najuboższej, rodzinom wielodzietnym, rozwijanie edukacji obywatelskiej, promowania powstawania na wsiach rożnych organizacji społecznych, wspólnych działań na rzecz rozwoju i popularyzacji różnych zdarzeń, patriotycznych i kulturalnych, propagowanie różnych elementów kultury regionalnej, edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży.
Pragnę wymienić tylko niektóre, konkretne działania prowadzone lub zorganizowane przez Fundacje w okresie dwóch lat:
– prowadzenie od prawie dwóch lat dwóch Uniwersytetów III Wieku – w Purdzie  i Klewkach:
– kiermasze, pokazy, majówki a w tym szczególnie: w okresie przed wielkanocnym 2011 r w ramach zajęć rękodzieła, członkinie UTW robiły „wielkanocne gadżety” które następnie sprzedawały na kiermaszu w Niedzielę Palmową przed kościołem w Purdzie; 15 maja 2011 r. Pod patronatem i siłami Fundacji zorganizowany został „I Wiosenny Plener Malarski Purda 2011”. Członkowie UTW pod okiem prof. dr hab. Adolfa Gwozdka malowali obrazy. Impreza zgromadziła licznych mieszkańców Purdy. Uczestniczyli w niej również artyści amatorzy z Olsztyna. Była to pierwsza taka impreza w Purdzie.
– Fundacja opiekuje się ubogimi, wielodzietnymi rodzinami oraz dziećmi niepełnosprawnymi przekazując im zebrane od ofiarodawców rzeczy. W marcu i kwietniu 2011 r. Fundacja zorganizowała „Akcję Wiosna 2011” a potem również i w 2012 r. „od zajączka” – zbiórka rzeczy – które następnie zostały przekazane potrzebującym rodzinom w Kabornie Trękusku, Klewkach, Klebarku Wlk. oraz podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie.
– szczególnie pragnę podkreślić olbrzymi wkład Fundacji w organizowanie w 2012 r. w czerwcu, 660 rocznicy powstania wsi Klewki. Fundacja zorganizowała wieczornicę w formie przedstawienia teatralnego złożonego z tekstów autorów Warmińskich propagujących piękno Warmii a zarazem jej problemy społeczne. Na imprezie zaś zorganizowanej przez Radę Sołecką Klewek również z okazji 660 rocznicy Klewek, dzięki staraniom Fundacji, historię wsi przedstawił prof. dr hab. S. Achremczyk.
Poprzez współpracę z Fundacją i jej działania, możemy o wiele łatwiej docierać z pomocą do osób naprawdę potrzebujących. Poprzez wolontariuszy Fundacji może łatwiej rozpoznawać środowisko aby dotrzeć do osób, które na dzień dzisiejszy pozostawione są same sobie ze swoimi problemami społecznym i ekonomicznymi. Poprzez pomoc ze strony Fundacji, mamy większe możliwości w organizacji rożnego typu akcji charytatywnych, zbiórek, imprez masowych, których celem jest pozyskiwania rzeczy materialnych oraz funduszy dla instytucji bezpośredniej opieki nad bezdomnymi i ubogimi a szczególnie wielodzietnymi rodzinami i niepełnosprawnymi.

Wójt Gminy Purda
mgr Jerzy Laskowski

Olsztyn 25.10.2012

Stowarzyszenie Absolwentów
Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP
W Olsztynie

W imieniu władz Stowarzyszenia zaświadczamy, że wspólnie z Fundacją dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” podejmujemy wiele zadań w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi, biednymi i potrzebującymi pomocy w środowisku studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie oraz pozostałych uczelni. Fundacja pomaga nam dotrzeć do osób wymagających opieki, którym przekazujemy:
– odzież i żywność,
– różne urządzenia medyczne,
W środowisku studenckim poprzez działania wspólne z fundacją pozyskujemy wolontariuszy do różnych działań społecznych, a szczególnie poprzez wspólne niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, które pragną studiować.

Przewodniczący Stowarzyszenia
mgr Zbigniew Lemański

Polski Związek Emerytów i Rencistów
Koło nr 5 w Klewkach

List referencyjny
Dla Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem”
w Olsztynie
Organizacja nasza współpracuje z Fundacją dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem

szczególnie na rzecz emerytów i rencistów oraz osób wymagających wsparcia i indywidualnego zainteresowania się ich problemami. Nasi członkowie – emeryci i renciści – uczestniczą w akcjach i imprezach organizowanych przez Fundację z których można wymienić: zajęcia w Uniwersytecie III Wieku w Klewkach, wspólny udział w imprezach organizowanych dla mieszkańców Klewek w tym emerytów i rencistów, wspólna pomoc osobom potrzebującym ze środowiska emerytów i rencistów poprzez przekazywanie im żywności i odzieży uzyskiwanych poprzez zbiorki.

Obydwie organizacje podpisały porozumienie w celu wspólnego działania na rzecz emerytów i rencistów.

Przewodnicząca Koła
Wanda Rutkowska

Purda 25.10.2012

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
W Purdzie

W imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie zaświadczamy, że wspólnie z Fundacją dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” podejmujemy wiele zadań w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi, biednymi, bezdomnymi. Fundacja przekazuje systematycznie do naszego Ośrodka odzież i różne inne rzeczy pochodzące od ofiarodawców i ze zbiórek.

Są one następnie przekazywane osobom samotnym, niepełnosprawnym i biednym na terenie Gminy Purda.

Ponadto również w okresach świątecznych prowadzone są wspólne działania w środowiskach osób niepełnosprawnych szczególnie osób samotnych w celu zapewnienia im opieki i pomocy.

Kierownik GOPS
mgr Piotr Duda

Olsztyn 25.10.2012

Fundacja dr Teresy Cz. Malec

„Łatwiej Razem” w Olsztynie

List referencyjny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie, zaświadcza, że wspólnie z Fundacją dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” podejmujemy wiele zadań w zakresie opieki nad osobami bezdomnymi, niepełnosprawnymi, biednymi. Fundacja przekazuje systematycznie do naszego Ośrodka odzież i różne inne rzeczy pochodzące od ofiarodawców i ze zbiórek. Fundacja opiekuje się ubogimi, wielodzietnymi rodzinami oraz dziećmi niepełnosprawnymi przekazując im zebrane od ofiarodawców rzeczy. Poprzez Fundacje docieramy do osób wymagających opieki,

Ponadto również w okresach świątecznych prowadzone są wspólne działania w środowiskach osób niepełnosprawnych szczególnie osób samotnych w celu zapewnienia im opieki i pomocy.

Klewki 24.10.2012 r.

Stowarzyszenie
Uniwersytet III Wieku
Klewki 15
Numer w rejestrze
Starosty Olsztyńskiego 19/2012.

List referencyjny
Dla Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” w Olsztynie

Niniejszym zaświadczamy, że Stowarzyszenie nasze współpracuje
z Fundacją dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” od chwili jego powstania.
Fundacja zaprasza i pomaga w organizowaniu spotkań dla członków naszej organizacji i wszystkich chętnych w Klewkach, których celem jest propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywności życiowej, co pomaga ludziom w podeszłym wieku, nie zawsze mogących liczyć na wsparcie rodzin.

Oprócz kultury, rekreacji dla swoich członków organizujemy w ten sposób wspólnie pomoc społeczną osobom potrzebującym lub wykluczonym społecznie.

Współpraca obejmuje wsparcie i pomoc dla osób wymagających zainteresowania i opieki. Od Fundacji nasze Stowarzyszenie otrzymuje żywność, odzież, które są przekazywane dla mieszkańców naszej wsi, tym którzy wymagają takiego wsparcia, osobom pozostającym bez pracy, niepełnosprawnym, wielodzietnym rodzinom.

Za UTW w Klewkach
Grażyna Perkowska