25 lat UTW na Warmii i Mazurach.

Bardzo nam miło jako Fundacji, że nasza praca i działalność została uwieczniona w bardzo zgrabnym wydawnictwie o Uniwersytetach III wieku na Warmii i Mazurach.
Publikacja została wydana przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Miło nam, że nasze III Uniwersytety w Purdzie, Rudziskach i Klewkach zostały w tym wydawnictwie zamieszczone.
Fundacja ma w swoim statucie organizowanie, wsparcie i pomoc organizacjom pozarządowym. Mamy ich już na swoim koncie kilka, będziemy tworzyć dalej.

Mam szczególną satysfakcje kiedy oglądam takie wpisy. Jestem dumna, że moje działanie i pomoc Fundacji przynosi takie skutki.
Składam przy tej okazji najlepsze życzenia dla liderek tych organizacji za ich wytrwałość i zacięcie w prowadzeniu tych organizacji, bo zapewniam państwa to nie jest łatwa praca.
Pani Maria Kordek z Purdy, Pani Anna Ziemiańska z Rudzisk, Pani Grażyna Perkowska z Klewek, to odporne na wszystkie przeciwności kobiety, oddane społecznej pracy. Tak trzymać. Dziękuje również Pani J.Glezman i pani L.Karuzo z Samorządu Wojewódzkiego w Olsztynie, że nie zapomniały o naszych organizacjach.

Założyciel Fundacji
Dr. Teresa Cz. Malec

KGW w Kłębach już działa

Witamy w Nowym 2019 Roku.

Po dość długich i wymagających operacjach związanych z rejestracją KGW w Kłębach tuż przed świętami Bożego Narodzenia, przedstawicielka Fundacji poprosiła o zorganizowanie pierwszego spotkania założycielek i nowych chętnych w Nowym już 2019 roku Celem głównym spotkania było przekazanie całej dokumentacji założycielskiej Pani przewodniczącej i Zarządowi KGW przez panią dr Teresę Malec. Komplet 16 różnych pism i dokumentów oraz propozycje do działania jak na początek przystało. Było to wypełnienie przez Fundację jej statutowego zadania mówiącego o pomocy i organizowaniu organizacji pozarządowych

W kolejnej części spotkania, kiedy pieczątka była już w rękach przewodniczącej podpisano porozumienie o wspólnym działaniu w niektórych zbieżnych tematach z Fundacją „Łatwiej Razem”, Oddział w Kłębach /tekst porozumienia w dziale „porozumienia” /Wolę współpracy wyraziły wszystkie Panie obecne na spotkaniu. /17 osób/
Oby rok 2019 był owocny dla obu organizacji.
Następnie panie ustaliły wysokość składki członkowskiej.
W dalszej kolejności Pani Basia, przewodnicząca poprowadziła dyskusję nad planem działania na rok 2019. Pomysłów było bardzo wiele. Od propozycji dr Teresy Malec o zakupie strojów dla zespołu i powołania sekcji kulturalnej, kulinarnej, sportu i rekreacji, po zakup wyposażenia kuchni, wyjazdów na wycieczki i inne. Ostatecznie powołano przewodniczących sekcji oraz członkiń do każdej z nich i ustalono, że w ciągu dwóch tygodni spotkają się wszyscy celem ustalenia  szczegółowego planu zajęć.
Był szampan od zastępcy przewodniczącej Zarządu, pani Joli
Przyjęto propozycję Fundacji o udziale w jej imprezie 19 stycznia 2019 organizowanej dla mieszkańców wsi z okazji Nowego Roku.
A co zaproponuje Fundacja to już w następnym felietonie.

Wolontariusz  Tadeusz.

Uroczystości X-lecia Uniwersytetu III Wieku w Działdowie

10 lat UTW w Kętrzynie

W prezencie od członkini UTW w Kętrzynie