Kochani………..

Pamiętajcie , aby jutro w Waszym otoczeniu nie było smutnych i zapomnianych osób. Przekazujcie wszystkim  najlepsze życzenia

–jak pisał Adam Mickiewicz w „Panu Tadeuszu -KOCHAJMY SIĘ”.

Zawsze,a jutro szczególnie.

WALENTYNKI 2021.

życzy Fundacja  dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem”.