Artykuły, eseje, listy

Zaburzenia w relacjach międzypokoleniowych

dr Maria Truszkowska
Fundacja „Łatwiej Razem”
Olsztyn

kliknij, aby przeczytać

Wolontariat – Tradycja

dr Teresa Cz. Malec
Fundacja „Łatwiej Razem”
Olsztyn

kliknij, aby przeczytać

Przeciw kulturze odrzucenia

Starość w katolickiej myśli i praktyce społecznej

Prof. zw. dr hab. WIESŁAW MYSŁEK

kliknij, aby przeczytać

Uniwersytety Trzeciego Wieku jako jedna z form budowania społeczeństwa obywatelskiego

– na przykładzie wybranych UTW w Gminie Purda i Biskupiec

Dr Teresa Czesława Malec

kliknij, aby przeczytać

Łatwiej razem

– działania na rzecz integracji międzypokoleniowej

Dr Teresa Czesława Malec

kliknij, aby przeczytać

Społeczne organizowanie się w teorii i w praktyce

prof. zw. dr hab. Elżbieta Kaczyńska

kliknij, aby przeczytać

List o trwałej przyjaźni z Olsztyna

 Księga Pamiątkowa wydana z okazji 60 – lecia pracy nauczycielskiej i 40 – lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Zygmunta Wiatrowskiego

 

kliknij, aby przeczytać

kliknij, aby przeczytać

kliknij, aby przeczytać