START2024-06-16T12:52:24+02:00

Fundacja dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem”

nr konta bankowego:
69124055981111001036436072

O fundacji kilka słów…

Fundacja dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” powstała w 2010 roku w Olsztynie. Działa na terenie całego kraju, ale głównie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Wspomaga ludzi i organizacje.

Od 2012 roku jest Organizacją Pożytku Publicznego. Pomaga biednym, chorym, wykluczonym, niepełnosprawnym. Potrzebującym natychmiastowego wsparcia w nagłych sytuacjach życiowych. Dzieciom i dorosłym. Pozyskuje odzież i agd. Przygotowuje paczki żywnościowe dla dzieci i dorosłych z okazji świąt.

Przekazuje środki finansowe z 1.5% na zakup leków, materiałów higienicznych, zabiegów rehabilitacyjnych, opału na zimę itp. Organizuje imprezy okolicznościowe dla środowisk lokalnych, mikołaje zajączki, teatr dla dzieci i dorosłych w świetlicach wiejskich. Fundacja jest założycielem dla 5 Uniwersytetów III wieku oraz 2 Kół Gospodyń Wiejskich Współpracuje z 14 organizacjami pozarządowymi wspierając je merytorycznie.
Działa całkowicie społecznie. Nikt z wolontariuszy, z różnych środowisk ani fundacja, jako taka, za wykonywaną pracę, nie pobiera żadnych opłat.

O Fundacji

Jak działamy

Edukacja bez granic

Nasz Oddział

Uniwersytety III wieku

Nasza historia

Wspieraj nas przy okazji zakupów w sklepach internetowych

Wspieraj nas przy okazji zakupów w sklepach internetowych razem z FaniMani.

Jesteśmy członkami Sejmiku

WMSON

„Łatwiej Razem” dr Teresa Cz. Malec Foundation was established in 2010 in Olsztyn and supports individuals and organizations in Poland, mainly in Warmian-Masurian and West Pomeranian voivodeships.

Since 2012 the Foundation has had the status of the public benefit organization and helps poor, sick, disabled and otherwise excluded – both young and elderly. We collect clothes, kitchen appliances and food that is then distributed among children and adults supported by the Foundation.

All proceeds received from 1.5% tax deductions are used for buying medicines, hygiene and personal care products as well as for sponsoring rehabilitation treatments or granting heating allowances to those in need.

Over the years the Foundation has helped to establish 5 Third Age Universities and two farmer’s wives’ associations and works as in advisory capacity to 14 other NGOs.

No Foundation officers or volunteers working for the Foundation receive any remuneration for their work.

W audycji Stacja Dobro Aneta Pawelczyk-Piłat gościła w tym tygodniu dr Teresę Czesławę Malec – prezeskę fundacji „Łatwiej Razem”. W naszym radiowym studiu opowiadała o trudnej sztuce niesienia pomocy, zwłaszcza tam, gdzie nie zawsze ona dociera. Posłuchajcie!

W kolejnym odcinku audycji Stacja Dobro rozmawialiśmy o działaniach, jakie od ponad dziesięciu lat podejmuje olsztyńska Fundacja dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem”. Gościem Anety Pawelczyk-Piłat był członek rady programowej Remigiusz Dobkowski.

W audycji Stacja Dobro Aneta Pawelczyk-Piłat gościła wolontariuszy fundacji Łatwiej RazemAdama Dudkowskiego i Jarosława Jaworskiego – którzy na co dzień pracują jako radcy prawni. Swój zawód traktują jako misję społeczną. Kto i w jaki sposób może skorzystać z ich bezpłatnego wsparcia? Posłuchajcie!

Najnowsze wieści

Z wizytą u pana Wójta po wyborach

13 czerwca 2024|

W dniu 27 maja 2024 Fundator Fundacji „Łatwiej Razem” odbyła spotkanie z nowo wybranym wójtem gminy Warnice mgr Grzegorzem Nyzio. W trakcie spotkania w imieniu Fundacji zaproponowano kilka imprez, akcji i różnych działań na rzecz [...]

POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA POTRZEBUJĄCYCH

13 czerwca 2024|

Już ponownie pomagamy. Kochani. Po naprawdę długiej przerwie niezależnej od nas, rozpoczynamy wsparcie wszystkich potrzebujących, zainteresowanych otrzymaniem produktów żywnościowych. Program - Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (całość czytaj w Oddział Fundacji/Jak działamy w Oddziale)

Co, gdzie, kiedy?

  1. Spotkania w UTW, Purda i Klewki 25.04.2024
  2. Europejski Program Żywieniowy 25-26.06.2024
  3. Przerwa Wakacyjna 01.07.2024-15.08.2024

1.5%

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO
PRZEKAŻ NAM 1.5% SWOJEGO PODATKU

Przejdź do góry