Uniwersytet III wieku w Olsztynie 2014-2017

Historia powstania i działania tej grupy sympatyków jest stosunkowo krótka, bo zaledwie trwała niepełna 3 lata.
Ale była bardzo ważna i świadczyła o reakcji Fundacji na każde zapotrzebowanie, bo pod jej auspicjami powstała i korzystała z jej lokalu.
A wszystko przez to, że w Biurze Fundacji już od 2013 roku spotykało się bardzo zgrane grono społeczników.
W pewnym momencie stwierdzili, że może trzeba by organizować te swoje spotkania bardziej systematycznie i robić na nich coś więcej.
Wszyscy pomagali w przygotowywaniu i rozprowadzaniu paczek żywnościowych, pomagali jako wolontariusze w zbiórce żywności
dla Banku Żywności w Olsztynie, organizowali zbiórkę i pilnowali porządku na półkach biblioteki samoobsługowej przy ulicy Gałczyńskiego 1.
Byli aktywni cały czas.
Teraz pomyśleli o sobie
Spotkania z przewodnikiem panem Wojciechem Dudańcem, opowieści o dawnych historiach, spotkanie z psychologiem panią dr Kuberską –Przekwas,
historia Warmii i Mazur w wydaniu pani dr Teresy Cz. Malec, spacery po parku miejskim w Olsztynie.
Spotkania okazjonalne: walentynki, zajączek, Mikołaj. Pomoc biedniejszym sąsiadom.
Przewodniczącą była pani Grażyna Dembowska, zastępcą pani mgr Teresa Koszykowska, sekretarzem pani Iwona Kuciewicz.
Ponadto członkami byli miedzy innymi: pani prof. E. Malewska, pan Tadeusz Malec, pan mgr Zdzisław Pałac, pani Zofia Szot, pani Teresa Zajączkowska
pani Alicja Bartkowiak, pani Zofia Kornatowska, pan Wojciech Dudaniec, pan Jan Dzikowski, pani Bożena Jankowska.
Wiele osób odwiedzało ich spotkania jako goście.
Było miło i pozostały na pewno miłe wspomnienia ponieważ Uniwersytet zakończył swoje działanie na początku 2017 roku.
Główną przyczyną był brak lokalu od 2015 roku przy ulicy Gałczyńskiego bowiem został zlikwidowany.
Spotkania w Restauracji Staromiejska nie zbyt odpowiadały wszystkim członkom.
Ponadto powstał podobny UTW w niedalekiej odległości, w Domu Kultury.
Ponieważ kilka osób było związanych z innymi formami działalności Fundacji, podjęto decyzję o likwidacji „Łatwiej Razem”,
4 osoby przeszły do UTW w Klewkach, 2 do Kaborna, utrzymywanie grupy okazało się bezcelowe.
Ale doświadczenia z tej działalności przydały się a kontakty pozostały po dzień dzisiejszy.
Oglądając fotografie z tamtych spotkań postanowiłam utrwalić fakt działania grupy „Łatwiej razem” w Olsztynie,
będącej  pod patronatem Fundacji dr Teresy Cz. Malec ”Łatwiej Razem” w Olsztynie.
Wszystko co nie zapisane nie istnieje, jak twierdzi nasza noblistka Olga Tokarczuk.
Więc dlatego zapisałam.
Ku wspomnieniom.

dr Teresa Cz. Malec

Grażyna Dębowska, Zofia Szot, Teresa Koszykowska, Alicja Bartkowiak, Dorota Bartnicka, Iwona Kuciewicz, prof. Eugenia Malewska

Plan pracy
„Uniwersytet III Wieku „Łatwiej  Razem” przy Fundacji

Chcąc zrealizować właściwie cele członków należy prowadzić w gronie zainteresowanych szczere rozmowy. Planować to na co jest wśród  nich zapotrzebowanie. Musi odpowiadać miejsce, aby była właściwa atmosfera. /Restauracja – Kawiarnia Staromiejska w Olsztynie lub w miesiącach letnich i dniach ciepłych siedziba Fundacji w Kabornie/. Ponieważ większość uczestników posługuje się komputerami, lub ma ukochane wnuczki ,które im pomogą w odczytaniu wszystkich dat spotkań, będą więc uzgadniane na bieżąco drogą elektroniczną.

W programie przewidziane są spotkania:

1 .Styczeń – spotkanie karnawałowe i organizacyjne na cały rok, odp. Grażyna Dembowska.

2. Luty – rozliczanie PIT, odp. księgowa Alicja Bartkowiak.

3. Marzec – Rola Kobiet i ich miejsce w społeczeństwie. Święto Kobiet, odp. dr Teresa Cz. Malec.

4. Kwiecień – Planowanie wyjazdu na urlop – spotkanie z Przedstawicielem Biura Turystycznego.- odp. Wojciech Dudaniec.

5. Maj – Majówka – Kaborno -leśniczówka, odp. Alicja Bartkowiak.

6. Lipiec – Spotkanie w siedzibie Fundacji – Kaborno 2016. Podsumowanie roku oświatowego 2015/2016,odp. mgr Tadeusz Malec.

7. Wrzesień – Inauguracja działalności na rok oświatowy 2016/2017, wszystkich organizacji działających pod Patronatem Fundacji. odp. mgr Tomasz Pastuszek.

8. Październik – 5 lecie Uniwersytetu III wieku w Klewkach – wspólna uroczystość odp. Grażyna Perkowska.

9. Listopad – święto zmarłych – obyczaje i tradycja. Spotkania indywidualne.

10. Grudzień – Mikołajki i Wigilia 2016. Odp. Halina Roznerska.

Wszystkie zajęcia sportowe, dla podtrzymania kondycji będą realizowane indywidualnie lub w małych podgrupach.

Za realizację programu odpowiedzialny jest Zarząd i jego przewodnicząca.

W skład UTW wchodzą: Grażyna Dembowska, mgr Tadeusz Malec, mgr Teresa  Koszykowska, Zofia Szok, mgr Dobkowski Remigiusz, Bartkowiak Alicja, Teresa Zajączkowska, Elżbieta Jankowska, Wojciech Dudaniec, Wanda Lewkowicz, dr Teresa Cz. Malec, dr Krystyna Kuberska-Przekwas, mgr Tomasz Pastuszek, Halina Roznerska. Pozostałe osoby uczestniczą w spotkaniach mniej systematycznie ale są również bardzo mile widziani.

Powołania i początki