Przekaż 1.5% podatku

Pomóż nam pomagać ludziom w potrzebie!

Kto może przekazać 1.5% podatku organizacjom?

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku,
  • 1.5% mogą przekazać emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 ponieważ nie mogą już korzystać z pomocy ZUS bo są zwolnieni w większości z podatku.
    Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

W przypadku jakichkolwiek trudności prosimy o bezpośredni kontakt z Fundacją.
Telefon: 604-075-106
e-mail: fundacja@latwiejrazem.pl

Co wpisać w formularzu PIT?

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1.5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) należy wpisać:

Fundacja dr. Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” – KRS nr: 0000367918

Pieniądze – 1.5% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Dla ułatwienia podajemy link do strony, na której można dokonać rozliczenia PITu i jednocześnie przekazać 1.5% podatku na konto Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem”.

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP.

Wolontariusze, darczyńcy i sponsorzy Fundacji 2023:

Alicja Bartkowiak, Jolanta Daniewska, Alina Werstak, Dariusz Werstak, Zbigniew Poznański, Jarosław Stelmach, Artur Węgielnik, Grażyna Soćko-Elwert, Piotr Lemański, Zbigniew Lemański, Wojciech Cesarz, Andrzej Margiel, Jan Wojtkun, Wojciech Dudaniec, Teresa Koszykowska, Teresa Wojtkun, Małgorzata Golau, Grażyna Perkowska, Grażyna Petrykowska, Anna Ogonowska, Bogusława Poznańska, Piotr Ogonowski, Jarosław Lasek, Beata Lasek, Teresa Kościelniak, Teresa Zajączkowska, Michał Kosowski, Bogdan Kościelniak, Dominika Wiśniewska, Marianna Semczyszyn, Leszek Bławatek, Grzegorz Ruczyński, Marcin Malec, Michał Gawroński-Malec, Bożena Zielińska, Adam Alancewicz, Zbigniew Bartkowiak, Janusz Perkowski, Zofia Golat, Waldemar Leśkiewicz, Remigiusz Dobkowski, Iwona Lemańska, Magdalena Wojtkun, Wioletta Stelmach, Konrad Stelmach, Czesław Araszkiewicz, Ewa Szymczyk-Baran, Adam Dudkowski, Wacław Domaszewicz, Tadeusz Malec, Iwona Kuciewicz, Grażyna Załęska, Renata Śliwka, Aneta Pawelczyk-Piłat, Maria Truszkowska, Wiesław Mysłek, Krystyna Mysłek, Maria Truszkowska, Artur Stelmach, Jarosław Jaworski, Jolanta Swat, Edward Swat, Janusz Cichoń, Tomasz Pastuszek, Halina Cesarska, Grzegorz Krzysztofik, Marzena Konopka, Zbigniew Ciechomski, Krystyna Samson, Waldemar Cieślik, Jolanta Gorzitza, Bogdan Baran, Sebastian Janczara, Małgorzata Janczara, Beata Samson, Gertruda Maliszewski, Adela Sokołowska, Zofia Gut, Emilia Werstak, Teresa Malec, Mariusz Piekarski, Marcin Góralski, Dariusz Golmontowicz, Władysław Nowicki, Mariusz Zajączkowski, Alicja Szymańska, Jadwiga Kwaśniewska, Waldemar Kwaśniewski, Stanisław Dziatkowski, Grażyna Kochańska, Mateusz Golau, Maria Skowrońska, Grażyna Ruczyńska, Danuta Piechnik, Wojciech Sobolewski, Patryk Kościelniak.

Władze Fundacji wszystkim serdecznie dziękują w imieniu beneficjentów

Nasza grupa darczyńców i sponsorów 2022:

Alicja Bartkowiak, Jolanta Daniewska, Regina Drabent, Alina Werstak, Zbigniew Poznański, Jarosław Stelmach, Artur Węgielnik, Grażyna Soćko-Wojciechowska, Piotr Lemański, Zbigniew Lemański, Wojciech Cesarz, Andrzej Margieło, Jan Wojtkun, Wojciech Dudaniec, Teresa Koszykowska, Teresa Wojtkun, Małgorzata Golau, Grażyna Perkowska, Grażyna Petrykowska, Anna Ogonowska, Bogusława Poznańska, Piotr Ogonowski, Jarosław Lasek, Beata Lasek, Teresa Kościelniak, Teresa Zajączkowska, Michał Kosowski, Bogdan Kościelniak, Dominika Wiśniewska, Marianna Semczyszyn, Leszek Bławatek, Grzegorz Ruczyński, Marcin Malec, Michał Gawroński-Malec, Bożena Zielińska, Adam Alancewicz, Zbigniew Bartkowiak, Janusz Perkowski, Zofia Golat, Waldemar Leśkiewicz, Remigiusz Dobkowski, Iwona Lemańska, Magdalena Wojtkun, Wioletta Stelmach, Konrad Stelmach, Czesław Araszkiewicz, Ewa Szymczyk-Baran, Adam Dudkowski, Wacław Domaszewicz, Tadeusz Malec, Iwona Kuciewicz, Grażyna Załęska, Renata Śliwka, Aneta Pawelczyk-Piłat, Maria Truszkowska, Wiesław Mysłek, Krystyna Mysłek, Maria Truszkowska, Aleksander Łuczak, Artur Stelmach, Jarosław Jaworski, Jolanta Swat, Edward Swat, Janusz Cichoń, Tomasz Pastuszek, Halina Cesarska, Grzegorz Krzysztofik, Marzena Konopka, Zbigniew Ciechomski, Krystyna Samson, Waldemar Cieślik, Jolanta Gorzitza, Bogdan Baran, Sebastian Janczara, Małgorzata Janczara, Beata Samson, Gertruda Maliszewski, Adela Sokołowska, Zofia Gut, Emilia Werstak, Teresa Malec.

Wszystkim, bardzo serdecznie dziękujemy.

Nasza grupa darczyńców 2021:

Alicja Bartkowiak, Katarzyna Forysiak, Jolanta Zaniewska, Mariusz Piekarski, Andżelika Piekarska, Grażyna Kijowska, Andrzej Alancewicz, Piotr Bartkowiak, Piotr Arapinowicz, Jarosław Lasek, Regina Drabent, Alina Werstak, Jakub Werstak, Ewa Szymczyk-Baran, Bogdan Baran, Małgorzata Janczara, Zbigniew Poznański, Bożena Zielińska, Zbigniew Golau, Mateusz Golau, Marcin Malec, Sebastian Janczara, Janusz Cichoń, Grzegorz Ruczyński, Danuta Piechnik, Artur Węgielnik, Stanisław Wudarczyk, Janusz Perkowski, Waldemar Leśkiewicz, Dariusz Golmontowicz, Grzegorz Kądzielewski, Marianna Margiel-Mikołajczak, Aleksandra Zdanowicz, Tadeusz Malec, Dominika Wiśniewska, Jan Stelmach, Marianna Semczyszyn, Leszek Bławicki, Wioletta Stelmach, Jarosław Stelmach, Piotr Lemański, Iwona Lemańska, Remigiusz Dobkowski, Alicja Szymańska, Jan Wojtkun, Andrzej Margiel, Zbigniew Lemański, Wojciech Cesarski, Robert Wiegman, Mariusz Zajączkowski, Michał Kosowski, Marcin Góralski, Wojciech Dudaniec, Teresa Wojtkun, Dariusz Werstak, Małgorzata Golau, Teresa Malec, Dawid Zdanowicz, Grażyna Perkowska, Bogusława Poznańska, Agnieszka Arapinowicz, Beata Lasek, Anna Cichoń, Regina Kosowska, Elżbieta Sobek, Bogdan Kościelniak, Teresa Kościelniak, Patryk Kościelniak, Teresa Zajączkowska.

Wszystkim naszym darczyńcom z całego serca dziękujemy za pomoc!

PODZIĘKOWANIE ZA SERCE I PRACE NA RZECZ FUNDACJI

W imieniu wszystkich beneficjentów naszej Fundacji, obdarowanych i wspomaganych serdecznie dziękuje za darowizny finansowe, rzeczowe oraz działalność na rzecz Fundacji „Łatwiej Razem”.

Podziękowania niech płyną do: pp. Janiny i Tomasza Pastuszków z Olsztyna, p. Wojciecha Dudańca, pp. Alicji i Zbigniewa Bartkowiak, p. Marii Truszkowskiej z Olsztyna, p. Wiesława Mysłka z Warszawy, jego małżonki Krystyny, p. Marcina Malca z Warszawy, p. Aleksandra Łuczaka z Legionowa, pp. Teresy i Jana Wojtkunów ze Stargardu, p. Renaty Śliwki ze Szczęsna, p. Grażyny Perkowskiej z Klewek, p. Piotra Ogonowskiego z Kaborna, p. Anety Pawelczyk-Piłat z Olsztyna, p. Grażyny Załęskiej z Klebarka Wielkiego, Michała Gawrońskiego-Malec z Warszawy, Szymona Jaworskiego z Olsztyna, p. Jarosława Stelmacha ze Stargardu, p. Tadeusza Malca z Kłęb, p. Iwony Kusiewicz z Korsz, p. Zbigniewa Lemańskiego z Olsztyna, p. Teresy Koszykowskiej z Olsztyna, p. Edyty Makowskiej z Kaborna, p. Remigiusza Dobkowskiego i Wacława Domaszewicza z Olsztyna.

Serdeczne podziękowania za pracę społeczną na rzecz Fundacji dla p. Jarosława Jaworskiego z Olsztyna, p. Artura Stelmacha ze Stargardu i p. Alicji Bartkowiak z Olsztyna.

Szczególne podziękowania za współpracę i pomoc prawną dla Kancelarii Radców Prawnych „Dudkowski & Jaworski” z Olsztyna.

Podziękowania pani Marzenie Konopka z Kaborna za pomoc w sprawach ważnych dla Fundacji. Podziękowania dla ks. Proboszcza Piotra Sas Ilnickiego z Warnicy. Pani Ewie Szymczyk-Baran z Grabowa za szerzenie idei wolontariatu i Fundacji wśród uczniów.

Na koniec bardzo dziękuje wszystkim za wszystkie gesty dobrej woli. Były one bardzo pomocne i ważne w naszej działalności. Mam bardzo dużą nadzieję, że pozostaniecie Państwo z nami kolejny rok i będziemy mogli razem, już za kilka miesięcy, świętować 10-lecie naszej Fundacji. Będziemy mogli opowiedzieć wszystkim o naszym wolontariacie.

Z wyrazami szacunku i poważania
Dr Teresa Cz. Malec

PODZIĘKOWANIA