Rada Programowa

Rada Programowa2018-09-25T14:04:22+00:00

Rada Programowa

Rada Programowa Fundacji dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem” w 2018 r.

dypl. ekon. Narkowicz Zofia

Przewodnicząca

prof. dr hab. Łuczak Aleksander

Członek

dr Truszkowska Maria

Członek

dr Cichoń Janusz

Członek

mgr Malec Tadeusz

Członek

mgr Pawelczyk-Piłat Aneta

Członek

Stelmach Wioletta

Członek

Kuciewicz Iwona

Członek

Bartkowiak Alicja

Członek

mgr Ciechomski Zbigniew

Członek

mgr Szymczyk-Baran Ewa

Członek

Samson Krystyna

Członek