Rada Programowa

Rada Programowa Fundacji dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem” w 2019 r.

dr Truszkowska Maria

Przewodnicząca od 29 marca 2019

prof. dr hab. Łuczak Aleksander

Członek

dr Cichoń Janusz

Członek

mgr Malec Tadeusz

Członek

Kuciewicz Iwona

Członek

Stelmach Wioletta

Członek

Bartkowiak Alicja

Członek

mgr Ciechomski Zbigniew

Członek

mgr Szymczyk-Baran Ewa

Członek

Samson Krystyna

Członek

mgr Pawelczyk-Piłat Aneta

Członek

mgr Pastuszek Tomasz

Członek

Przyspieszone wybory do Rady Programowej Fundacji w 2019 r

Prezes Rady Fundacji zawiadamia, że w związku z nagłą śmiercią pani Zofii Narkowicz w dniu 29 marca członkowie Rady Programowej wybrali na to stanowisko panią dr Marię Truszkowską. Dziękujemy bardzo za wyrażenie zgody na wybór i przyjęcie tej Funkcji w tak smutnych okolicznościach. Jesteśmy  zobowiązani i życzymy satysfakcji z podjętej decyzji.

Prezes Rady Fundacji 
dr Wacław Domaszewicz

Fundator
dr Teresa Cz. Malec

Zmiany w Radzie Programowej Fundacji w 2018 roku.

W dniu 9 marca 2018 roku na kolejnym posiedzeniu sprawozdawczym podsumowującym działalność i zaangażowanie poszczególnych członków Rada Programowa dokonała zmian w swoim składzie. Podziękowano za współpracę pani Krystynie Kuberskiej -Przekwas , Danucie Żurawskiej oraz Dorocie Bartnickiej. W trakcie dyskusji członkowie wybrali nowych członków w osobach: mgr Aneta  Pawelczyk-Piłat-z Olsztyna, mgr Ewa Szymczyk-Baran ze Stargardu, Krystyna Samson-z Kłęb. Pani Szymczyk i pani Samson reprezentują Oddział  Fundacji. Pan prezes Rady Fundacji dr Wacław Domaszewicz  złożył nowym członkom Rady Programowej serdeczne gratulacje i poprosił o reprezentowanie idei Fundacji i pomoc w pozyskiwaniu zwolenników i wolontariuszy dla Fundacji.

Prezes Rady Fundacji 
dr Wacław Domaszewicz

Fundator
dr Teresa Cz. Malec

Zmiany w Radzie Programowej Fundacji w 2017 roku.

Rada Programowa Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” na swoim posiedzeniu w dniu 16 lutego 2017 roku odwołała panią
dr Dorotę Bartnicką, która złożyła rezygnacje z funkcji przewodniczącej Rady Programowej z powodów osobistych. Pozostała w gronie członków Rady.
W związku z tym faktem na przewodniczącą Rady członkowie wybrali Panią Zofię Narkowicz, członka Rady i pierwszą księgową Fundacji. Prezes Rady Fundacji dr Wacław Domaszewicz wręczając nominacje poświadczającą jej wybór przez członków Rady Programowej, życzył dużo zdrowia i pomyślności w prowadzeniu posiedzeń. W następnej kolejności życzenia złożyła fundator dr Teresa Cz. Malec oraz członkowie Zarządu.

Prezes Rady Fundacji 
dr Wacław Domaszewicz

Fundator
dr Teresa Cz. Malec

Zmiany w Radzie Programowej Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” w Kabornie.

Rada Fundacji „Łatwiej Razem” w Kabornie na swoim posiedzeniu w dniu 7 października 2016 roku dokonała zmian i wyraziła serdeczne podziękowanie za dotychczasowe uczestnictwo w Radzie Programowej Fundacji Pani mgr Irenie Petrynie, Barbarze Cały. mgr Danucie Plucińskiej. W dalszej kolejności powołała do Rady Programowej Fundacji przedstawicieli Oddziału Fundacji w Kłębach w osobach Wioletta Stelmach i mgr Tadeusz Malec.
Rada jest zobowiązana i życzy pomyślności w pracy społecznej nowym członkom.

Prezes Rady Fundacji
dr Wacław Domaszewicz