Rada Programowa

Rada Programowa Fundacji dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem” w 2018 r.

dypl. ekon. Narkowicz Zofia

Przewodnicząca

prof. dr hab. Łuczak Aleksander

Członek

dr Truszkowska Maria

Członek

dr Cichoń Janusz

Członek

mgr Malec Tadeusz

Członek

mgr Pawelczyk-Piłat Aneta

Członek

Stelmach Wioletta

Członek

Kuciewicz Iwona

Członek

Bartkowiak Alicja

Członek

mgr Ciechomski Zbigniew

Członek

mgr Szymczyk-Baran Ewa

Członek

Samson Krystyna

Członek

Zmiany w Radzie Programowej Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” w Kabornie.

Rada Fundacji „Łatwiej Razem” w Kabornie na swoim posiedzeniu w dniu 7 października 2016 roku dokonała zmian i wyraziła serdeczne podziękowanie za dotychczasowe uczestnictwo w Radzie Programowej Fundacji Pani mgr Irenie Petrynie, Barbarze Cały. mgr Danucie Plucińskiej. W dalszej kolejności powołała do Rady Programowej Fundacji przedstawicieli Oddziału Fundacji w Kłębach w osobach Wioletta Stelmach i mgr Tadeusz Malec.
Rada jest zobowiązana i życzy pomyślności w pracy społecznej nowym członkom.

Prezes Rady Fundacji
dr Wacław Domaszewicz