START2019-08-15T12:58:49+02:00

Fundacja dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem”

O fundacji kilka słów…

Fundacja dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” powstała w 2010 roku w Olsztynie. Skupia w swoich szeregach 46 stale współpracujących wolontariuszy wywodzących się z różnych środowisk. Skupia wszystkich, którym bliskie są cele fundacji. Jest założycielem kilku Uniwersytetów III Wieku, współpracuje z 12 organizacjami pozarządowymi. Jest od 2012 roku Organizacją Pożytku Publicznego. Pomaga przede wszystkim niepełnosprawnym, biednym, chorym wykluczonym, dzieciom i dorosłym. W latach 2011-2014 wspomagała osadzonych. Organizuje fora naukowe, konferencje, spotkania dla środowisk lokalnych. Imprezy okolicznościowe. Pozyskuje odzież i art. agd. Wspiera i pomaga w relacjach z urzędami. Przygotowuje paczki dla dzieci i dorosłych z okazji świąt. Wsparcie którego udziela Fundacja potrzebującym, jest możliwe dzięki zbieranemu co roku 1% podatku od ludzi dobrej woli , fundatora i kilkunastu sponsorów. Projekt FIO „Nasza wieś w naszych rękach” 2011/2012, przynosi po dzień dzisiejszy pozytywne skutki w kilku wsiach Warmii.

Od 2014 roku Fundacja działa również na terenie województwa zachodniopomorskiego, Oddział w Gminie Warnice. Jest członkiem WOMSON w Olsztynie’.

O Fundacji

Jak działamy

Edukacja bez granic

Nasz Oddział

Uniwersytety III wieku

Nasza historia

Wspieraj nas przy okazji zakupów w sklepach internetowych

Wspieraj nas przy okazji zakupów w sklepach internetowych razem z FaniMani.

Jesteśmy członkami Sejmiku

WMSON

Najnowsze wieści

Piękna Ziemia Lubelska……

27 września 2019|

Miesiące wakacyjne mają to do siebie, że bardzo dużo się dzieje na polu kultury. Szczególnie dużo odbywa się imprez z zakresu kultury regionalnej. Dużo przy tym historii, starych potraw, różnorodnych kiermaszy, zabaw i spotkań. W [...]

Wakacje za nami. Co słychać w Oddziale Fundacji.

27 września 2019|

W ramach aktywnego udziału Fundacji w życiu lokalnym, jej przedstawicielka uczestniczyła w zebraniu wiejskim w dniu 18 września 2019 /środa/ na temat podziału funduszu sołeckiego i innych problemów środowiska. W ramach dyskusji przedstawicielka Fundacji zaproponowała [...]

Co, gdzie, kiedy?

W najbliższym czasie:

  1. Wakacyjna zbiórka rzeczy dla dorosłych i dzieci. Lipiec-sierpień.
  2. Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa w Kabornie-17.08.2019 .
  3. Dożynki dla mieszkańców wsi Kłęby-17.08.2019.
  4. Rozpatrywanie podań o pomoc finansową z funduszy zebranych w ramach 1%-sierpień/wrzesień.
  5. Przygotowania do kolejnego Forum-„Łączymy Pokolenia”, Olsztyn-październik 2019.

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO
PRZEKAŻ NAM 1% SWOJEGO PODATKU