Najlepsze życzenia dla wszystkich naszych Babc
przekazują władze Fundacji dr Teresy Cz.Malec Łatwiej Razem w Olsztynie I w Oddziale w Kłębach.