Wszystkiego najlepszego z okazji
Ogólnopolskiego Dnia Seniora
przede wszystkim zdrowia i bezpieczeństwa

życzą w imieniu Fundacji „Łatwiej Razem”
Założyciel
dr Teresa Cz. Malec
Prezes Rady Fundacji

dr Wacław Domaszewicz

Olsztyn/Kłęby-14.11.2020