Plan pracy
Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” na rok 2024.

W roku kalendarzowym 2024 Zarząd planuje:

 1. Starania o pozyskiwanie środków finansowych zarówno od osób fizycznych – 1,5 % od podatku – jak i prawnych na działalność Fundacji.
 2. Inicjowanie organizowania zbiórek rzeczy dla rodzin ubogich i bezdomnych.
 3. Koordynację całorocznej opieki nad wielodzietnymi rodzinami będącymi w trudnej sytuacji losowej, życiowej, nad dziećmi niepełnosprawnymi, poprzez pomoc finansową i rzeczową.
 4. Prowadzenie strony Fundacji
 5. Utrzymywanie i poszerzanie grona sympatyków i wolontariuszy w Fundacji.
 6. Propagowanie statutowych celów Fundacji.
 7. Kontynuowanie współpracy z organizacjami, z którymi Fundacja ma podpisane „Porozumienia o współpracy” lub patronat.
 8. Organizację spotkań o tematyce: wolontariatu, edukacji obywatelskiej, polityki społecznej państwa.
 9. Integrowanie społeczności lokalnych oraz zakładanie nowych organizacji pozarządowych, m.in. KGW.
 10. Stała współpraca z Oddziałem w Kłębach.

Sprawy organizacyjne.

 1. Miejsca wszystkich spotkań ustalane będą drogą mailową lub telefoniczną.
 2. Plan pracy może ulec zmianie w zależności od potrzeb.

Członek Zarządu:

mec Jarosław Jaworski
Olsztyn 15.01.2024

Zarząd Fundacji dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem” w 2024 r.

mec Jaworski Jarosław
Członek Zarządu

oraz

mgr Tadeusz Malec
Pełnomocnik Oddziału w Kłębach

 

ek. Alicja Bartkowiak
Księgowa Fundacji „Łatwiej Razem”

mgr Artur Stelmach
Administrator strony

Plan pracy
Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” na rok 2023.

W roku kalendarzowym 2023 Zarząd planuje:

 1. Czynienie starań o pozyskiwanie środków finansowych zarówno od osób fizycznych – 1,5 % od podatku – jak i prawnych na działalność Fundacji.
 2. Inicjowanie organizowania zbiórek rzeczy dla rodzin ubogich i bezdomnych – koordynacja.
 3. Koordynację całorocznej opieki nad wielodzietnymi rodzinami będącymi w trudnej sytuacji losowej, życiowej, nad dziećmi niepełnosprawnymi, poprzez pomoc finansową.
 4. Prowadzenie i utrzymywanie w aktualności strony Fundacji
 5. Utrzymywanie i poszerzanie grona sympatyków i wolontariuszy poprzez uczestnictwo w spotkaniach okazjonalnych i stałą korespondencję.
 6. Propagowanie celów Fundacji na stronie internetowej.
 7. Organizowanie innego rodzaju akcji lub czynności wynikających ze statutu.
 8. Kontynuowanie współpracy z organizacjami, z którymi Fundacja podpisała „Porozumienia o współpracy” a także innymi organizacjami – poprzez wspólne organizowanie rożnego rodzaju debat, forum, mających na celu stałą edukacje obywateli i organizacji pozarządowych na rzecz zwiększania ich udziału w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego.
 9. Organizację spotkań i forum o tematyce: wolontariatu, edukacji obywatelskiej, polityki społecznej państwa.
 10. Integrowanie społeczności lokalnych poprzez udział w imprezach integracyjnych oraz zakładanie nowych organizacji pozarządowych, m.in. KGW.
 11. Stała współpraca z Oddziałem w Kłębach.

Sprawy organizacyjne.

 1. Dni i godziny oraz miejsce wszystkich spotkań ustalane będą drogą mailową
 2. Plan pracy może ulec zmianie w zależności od potrzeb społecznych, miejsca i możliwości Fundacji, które od chwili założenia są uzależnione od hojności i możliwości Fundatora oraz sponsorów i darczyńców.

Członek Zarządu:

mec Jarosław Jaworski

Zarząd Fundacji dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem” w 2023 r.

mec Jaworski Jarosław
Członek Zarządu

oraz

mgr Tadeusz Malec
Pełnomocnik Oddziału w Kłębach

 

ek. Alicja Bartkowiak
Księgowa Fundacji „Łatwiej Razem”

mgr Artur Stelmach
Administrator strony

Plan pracy
Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” na rok 2022.

W roku 2022 Zarząd planuje:

 1. Starania o pozyskiwanie  środków finansowych od osób fizycznych – 1% od podatku – jak i prawnych na działalność Fundacji przez cały rok.
 2. Organizowanie zbiórek dla potrzebujących.
 3. Udzielanie pomocy finansowej dla wszystkich potrzebujących.
 4. Poszukiwanie wolontariuszy dla Fundacji.
 5. Prowadzenie strony internetowej Fundacji www.latwiejrazem.pl
 6. Organizowanie wszystkich różnych akcji wymaganych przez statut.
 7. Kontynuowanie współpracy z organizacjami, z którymi są podpisane „Porozumienia o współpracy”.
 8. Zakładanie kolejnych organizacji pozarządowych  KGW i UTW.

Sprawy organizacyjne:

 1. Dni i godziny działalności ustalane drogą mailową
 2. Plan pracy może ulec zmianie w zależności od sytuacji.

Za Zarząd:

mgr Jarosław Jaworski

 

Zarząd Fundacji dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem” w 2022 r.

mec Jaworski Jarosław
Członek Zarządu

oraz

mgr Tadeusz Malec
Pełnomocnik Oddziału w Kłębach

 

ek. Alicja Bartkowiak
Księgowa Fundacji „Łatwiej Razem”

lic. Artur Stelmach
Administrator strony

Plan pracy
Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” na rok 2021.

W roku 2021 Zarząd planuje:

 1. Pozyskiwanie środków finansowych od osób fizycznych – 1% od podatku – jak i prawnych na działalność statutową Fundacji.
 2. Organizowanie zbiórek rzeczy dla potrzebujących.
 3. Udzielanie pomocy finansowej dla rodzin i niepełnosprawnych.
 4. Poszukiwanie wolontariuszy i sympatyków dla Fundacji.
 5. Prowadzenie strony internetowej Fundacji www.latwiejrazem.pl
 6. Organizowanie innych akcji wynikających ze statutu.
 7. Kontynuowanie współpracy z organizacjami, z którymi Fundacja ma podpisane „Porozumienia o współpracy”.
 8. Zakładanie nowych organizacji pozarządowych, m.inn. KGW i UTW.

Sprawy organizacyjne:

 1. Dni i godziny działalności ustalane drogą mailową
 2. Plan pracy może ulec zmianie w zależności od miejsca i możliwości fundacji oraz pandemii.

Za zarząd:

mgr Jarosław Jaworski

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Fundacji
Marzec 2021

Zarząd Fundacji dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem” w 2020-2021 r.

mec Jaworski Jarosław

Członek Zarządu

Księgowa Fundacji „Łatwiej Razem”
ek. Alicja Bartkowiak

X lat Fundacji

Plan pracy
Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” na rok 2020

W roku 2020 Zarząd planuje:

 1. Czynienie starań o pozyskiwanie środków finansowych od osób fizycznych – 1% od podatku – jak i prawnych na działalność statutową Fundacji.
 2. Inicjowanie organizowania zbiórek rzeczy dla rodzin ubogich i bezdomnych.
 3. Koordynację całorocznej opieki nad wielodzietnymi rodzinami będącymi w trudnej sytuacji losowej, życiowej, nad niepełnosprawnymi, poprzez pomoc finansową.
 4. Utrzymywanie i poszerzanie grona sympatyków i wolontariuszy Fundacji.
 5. Prowadzenie i propagowanie celów Fundacji na stronie internetowej www.latwiejrazem.pl
 6. Organizowanie różnego rodzaju akcji wynikających ze statutu.
 7. Kontynuowanie współpracy z organizacjami, z którymi Fundacja ma podpisane „Porozumienia o współpracy”  na rzecz zwiększania ich udziału w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego.
 8. Organizację spotkań i forum o tematyce: wolontariatu, edukacji obywatelskiej, polityki społecznej państwa.
 9. Integrowanie społeczności lokalnych poprzez udział w imprezach integracyjnych oraz zakładanie nowych organizacji pozarządowych, m.inn. KGW.


Sprawy organizacyjne:

 1. Dni i godziny oraz miejsce działalności ustalane będą drogą mailową
 2. Plan pracy może ulec zmianie w zależności od potrzeb społecznych, miejsca i możliwości fundacji.

Za zarząd:

mgr Jarosław Jaworski

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Fundacji
Marzec 2020

 

Zarząd Fundacji dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem” w 2019 r.

mgr Jaworski Jarosław

Członek Zarządu

mgr Pastuszek Tomasz

Członek zarządu do czerwca 2019

Księgowy Fundacji „Łatwiej Razem”-ek. Alicja Bartkowiak

Plan pracy
Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” na rok 2019.

W roku kalendarzowym 2019 Zarząd planuje:

 1. Czynienie starań o pozyskiwanie środków finansowych zarówno od osób fizycznych – 1% od podatku – jak i prawnych na działalność Fundacji.
 2. Inicjowanie organizowania zbiórek rzeczy dla rodzin ubogich i bezdomnych – koordynacja.
 3. Koordynację całorocznej opieki nad wielodzietnymi rodzinami będącymi w trudnej sytuacji losowej, życiowej, nad dziećmi niepełnosprawnymi, poprzez pomoc finansową.
 4. Prowadzenie i utrzymywanie w aktualności strony www. Fundacji.
 5. Utrzymywanie i poszerzanie grona sympatyków i wolontariuszy poprzez uczestnictwo w spotkaniach okazjonalnych i stałą korespondencję.
 6. Propagowanie celów Fundacji na stronie internetowej.
 7. Organizowanie innego rodzaju akcji lub czynności wynikających ze statutu.
 8. Kontynuowanie współpracy z organizacjami, z którymi Fundacja podpisała „Porozumienia o współpracy” a także innymi organizacjami – poprzez wspólne organizowanie rożnego rodzaju debat, forum, mających na celu stałą edukacje obywateli i organizacji pozarządowych na rzecz zwiększania ich udziału w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego.
 9. Organizację spotkań i forum o tematyce: wolontariatu, edukacji obywatelskiej, polityki społecznej państwa.
 10. Integrowanie społeczności lokalnych poprzez udział w imprezach integracyjnych oraz zakładanie nowych organizacji pozarządowych, m.inn. KGW.


Sprawy organizacyjne:

 1. Dni i godziny oraz miejsce wszystkich spotkań ustalane będą drogą mailową
 2. Plan pracy może ulec zmianie w zależności od potrzeb społecznych, miejsca i możliwości fundacji, które od chwili założenia są uzależnione od hojności i możliwości fundatora oraz sponsorów i darczyńców.

Członkowie Zarządu:

mgr Jarosław Jaworski
mgr Tomasz Pastuszek

 

Zarząd Fundacji dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem” w 2017-2018 r.

mgr Pastuszek Tomasz

Członek zarządu

mgr Jaworski Jarosław

Członek Zarządu

Księgowy Fundacji „Łatwiej Razem”-ek. Alicja Bartkowiak

Plan pracy
Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” na rok 2013.

W roku kalendarzowym 2013 planujemy:

 1. Organizację spotkań i innych forum o tematyce: wolontariatu, edukacji obywatelskiej, polityki społecznej państwa.
 2. Organizowanie w ciągu roku akcji zbiórek rzeczy dla rodzin ubogich i bezdomnych: w tym „wiosna i zima 2013” oraz utrzymanie zbiórek w.g. indywidualnych potrzeb rodzin.
 3. Kontynuowanie współpracy z organizacjami, z którymi Fundacja podpisała „Porozumienia o współpracy” a także innymi organizacjami – poprzez wspólne organizowanie rożnego rodzaju debat, forum, mających na celu stałą edukacje obywateli i organizacji pozarządowych na rzecz zwiększania ich udziału w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego.
 4. Całoroczna opieka nad wielodzietnymi rodzinami będącymi w trudnej sytuacji życiowej.
 5. Opieka nad dziećmi niepełnosprawnych, poprzez pomoc finansową i rzeczową.
 6. Pisanie projektów na organizację imprez propagujących cele fundacji.
 7. Organizacja i objęcie doradztwem przedsiębiorstw w zakresie ekonomii społecznej /spółdzielni socjalnej/lub innej formy działalności gospodarczej.
 8. Czynienie starań o pozyskiwanie środków finansowych zarówno od osób fizycznych – 1% od podatku – jak i prawnych na działalność Fundacji.
 9. Nawiązywanie kontaktów z różnego rodzaju ośrodkami naukowymi zajmującymi się problemami ubóstwa, bezrobocia i resocjalizacji oraz młodymi pracownikami nauki poprzez wspieranie ich rozwoju lub umożliwianie przeprowadzania badań i ankiet na terenie działania fundacji.
 10. Poszukiwanie możliwości prowadzenia lub organizowania warsztatów dla dzieci niepełnosprawnych i rodzin zagrożonych.
 11. Dalszy rozwój Centrum Wsparcia „Łatwiej Razem”.
 12. Realizacja podpisanych porozumień.
 13. Utrzymywanie i poszerzanie grona sympatyków i wolontariuszy poprzez organizowanie dla nich spotkań okazjonalnych i stałą korespondencję.
 14. Propagowanie celów fundacji na stronie internetowej i utrzymywanie jej w ciągłej aktualności.
 15. Prowadzenie kroniki Fundacji (książka oraz archiwum na stronie WWW.)
 16. Poczynienie starań o wydanie informatora o działalności Fundacji.
 17. Prowadzenie ankiety wolontariusza
 18. Przygotowanie do aktywnego wzięcia udziału w WOŚP w 2014 r.
 19. Prowadzenie innego rodzaju akcji lub czynności wynikających ze statutu.

Sprawy organizacyjne.

 1. Zgodnie ze statutem Fundacji organy fundacji Rada Fundacji i Zarząd co najmniej cztery razy w roku a Rada Programowa dwa razu w roku odbywać będą swoje posiedzenia według ustalonych na bieżące :
 2. Godziny wszystkich spotkań ustala się ze swoimi członkami drogą mailową
 3. Wszystkie posiedzenia winny być protokołowane, a jeden egzemplarz przekazany dla Zarządu.

Plan Pracy może ulec zmianie w zależności od potrzeb społecznych, miejsca i możliwości fundacji, które od chwili założenia są uzależnione od hojności i możliwości fundatora oraz sponsorów i darczyńców.

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Fundacji w dniu 21.01.2013.
Prezes Rady Fundacji
Prof. zw. dr hab. Eugenia Malewska

 1. Rozszerzenie i umocnienie działań na rzecz kobiet w regionie poprzez rozwijanie dalsze UTW w Klewkach i Purdzie oraz Kabornie, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Fundacji w Kabornie.

Plan pracy

Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” na rok 2012.

Fundacja, powstała 7 października 2010 r. Rok kalendarzowy 2011 był bardzo intensywny i charakteryzował się różnorodną działalnością. Do kontynuacji w roku 2012. pozostało kilka zadań ale również do wykonania kilka nowych.

W roku kalendarzowym 2012 planujemy:

 1. Kontynuowanie spotkań i forum o tematyce: wolontariatu, edukacji obywatelskiej, polityki społecznej państwa.
 2. Organizowanie dwukrotnie w ciągu roku akcji zbiórek rzeczy dla rodzin ubogich i bezdomnych: „wiosna i zima 2012” oraz utrzymanie zbiórek w.g. indywidualnych potrzeb rodzin.
 3. Przygotowanie do aktywnego wzięcia udziału w WOŚP w 2013 r.
 4. Kontynuowanie współpracy z Zarządem Wojewódzkim PSL poprzez wspólne organizowanie rożnego rodzaju debat, forum, mających na celu stałą edukacje obywateli i organizacji pozarządowych na rzecz zwiększania ich udziału w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego.
 5. Całoroczna opieka nad kilku wielodzietnymi rodzinami będącymi w trudnej sytuacji życiowej.
 6. Opieka nad dwójką dzieci niepełnosprawnych, poprzez pomoc finansową i rzeczową.
 7. Napisanie dwóch projektów na organizację imprez propagujących cele fundacji.
 8. Zorganizowanie i objęcie doradztwem przynajmniej jednego przedsiębiorstwa społecznego dla bezrobotnych/spółdzielni socjalnej/lub innej formy działalności gospodarczej.
 9. Czynienie starań o pozyskiwanie środków finansowych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych na działalność Fundacji.
 10. Nawiązywanie kontaktów z różnego rodzaju ośrodkami naukowymi zajmującymi się problemami ubóstwa, bezrobocia i resocjalizacji oraz młodymi pracownikami nauki poprzez wspieranie ich rozwoju lub umożliwianie przeprowadzania badań i ankiet na terenie działania fundacji.
 11. Poszukiwanie możliwości prowadzenia lub organizowania warsztatów dla dzieci niepełnosprawnych w Biurze Fundacji przy Gałczyńskiego 1 lub na zewnątrz wymagających terapii poprzez pracę.
 12. Dalszy rozwój Centrum Wsparcia „Łatwiej Razem”.
 13. Realizacja podpisanych porozumień.
 14. Utrzymywanie i poszerzanie grona sympatyków i wolontariuszy poprzez organizowanie dla nich spotkań okazjonalnych i stałą korespondencję.
 15. Propagowanie celów fundacji na stronie internetowej i utrzymywanie jej w ciągłej aktualności.
 16. Prowadzenie kroniki Fundacji (książka oraz archiwum na stronie WWW.)
 17. Poczynienie starań o wydanie pierwszego informatora o działalności Fundacji w rocznicę dwóch lat działania.
 18. Założenie księgi sponsorów i darczyńców.
 19. Prowadzenie ankiety wolontariusza
 20. Prowadzenie innego rodzaju akcji lub czynności wynikających ze statutu.

Sprawy organizacyjne.

 1. Zgodnie ze statutem Fundacji organy fundacji odbywać będą swoje posiedzenia według ustalonych harmonogramów:
  Rada Fundacji:
  13.02.2012
  14.05. 2012
  10.09. 2012
  13.12. 2012

Rada Programowa:
23.02. 2012
21.06. 2012
6.10 2012
13.12. 2012

 1. Zarząd będzie odbywał swoje posiedzenia w każdy pierwszy poniedziałek lub piątek miesiąca.
 2. Godziny wszystkich spotkań ustala się ze swoimi członkami drogą mailową
 3. Wszystkie posiedzenia winny być protokołowane, a jeden egzemplarz przekazany dla Zarządu.

Plan Pracy może ulec zmianie w zależności od potrzeb społecznych, miejsca i możliwości fundacji, które od chwili założenia są uzależnione od hojności i możliwości fundatora oraz sponsorów i darczyńców.

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Fundacji w dniu 13.02.2012.
Prezes Rady Fundacji
Prof. zw. dr hab. Eugenia Malewska

Zarząd Fundacji dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem” w 2014, 2015, 2016 r.

Mec. Jarosław Jaworski

Członek zarządu

mgr Pastuszek Tomasz

Członek zarządu

Księgowy Fundacji „Łatwiej Razem”-ek. Alicja Bartkowiak

Zarząd Fundacji dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem” w 2013 r.

Mec. Jarosław Jaworski

Członek zarządu

mgr Pastuszek Tomasz

Członek zarządu

Księgowy Fundacji „Łatwiej Razem”-ek. Alicja Bartkowiak

Zarząd Fundacji dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem” w 2012 r.

dr. Teresa Cz. Malec

Prezes do 06.11.2012

Mec. Jarosław Jaworski

Członek

Mgr. Marcin Malec

Członek do 11.09.2012

mgr Pastuszek Tomasz

Członek zarządu od 11.09.2012

Księgowy Fundacji „Łatwiej Razem”-Mgr. Danuta Żurawksa

Zarząd Fundacji dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem” w 2011 r.

dr. Teresa Cz. Malec

Prezes

Mec. Jarosław Jaworski

Członek

Mgr. Marcin Malec

Członek

Księgowy Fundacji „Łatwiej Razem”-Mgr. Danuta Żurawksa

Zarząd Fundacji dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem” w 2010 r.

dr. Teresa Cz. Malec

Prezes

Mec. Jarosław Jaworski

Członek

Mgr. Marcin Malec

Członek

Księgowy Fundacji „Łatwiej Razem”-ek. Zofia Narkowicz