Festyn rodzinny w Warnicach

W dniu 15 czerwca 2024 mieliśmy przyjemność być na sympatycznej imprezie dla dzieci: „Stop przemocy wobec dzieci”
Fundacja wsparła również dzieci słodyczami z Banku Żywności ze Szczecina. Impreza była organizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Warniacach.

Z wizytą u pana Wójta po wyborach

W dniu 27 maja 2024 Fundator Fundacji „Łatwiej Razem” odbyła spotkanie z nowo wybranym wójtem gminy Warnice mgr Grzegorzem Nyzio.
W trakcie spotkania w imieniu Fundacji zaproponowano kilka imprez, akcji i różnych działań na rzecz gminy Warnice.
Zwrócono uwagę na zapotrzebowanie w gminie na imprezy integracyjne łączące mieszkańców wszystkich wsi oraz całej gminy łącznie. Przedstawicielka Fundacji zwróciła uwagę na konieczność organizowania imprez i różnych akcji na rzecz podniesienia porządku i lepszego zagospodarowania poszczególnych wsi.
Na pewno organizacja konkursów typu Nasza wieś w naszych rękach i nasze wsie pełne kwiatów i zieleni zmieniłyby wygląd gminy na lepsze.
Zaproponowano nieodpłatne szkolenia dla wszystkich chętnych w tematyce wolontariatu. Zwrócono uwagę na miejsca pamięci ze szczególnym uwzględnieniem starego cmentarza w Kłębach. Podkreślono wagę i konieczność szerszej współpracy z Bankiem Żywności celem objęcia wszystkich wsi. Problemem którym można by było się zająć jest utworzenie przy Wójcie społecznej rady organizacji pozarządowych czy też utworzenie dnia organizacji w gminie na przykład każdy pierwszy poniedziałek każdego miesiąca.
W bardzo sympatycznej rozmowie pan Wójt ustosunkował się do naszych propozycji zapewniając, że pochyli się nad realizacją przynajmniej niektórych z nich. Przedstawicielka Fundacji zapewniła o chęci wsparcia i współpracy.
Wolontariusz Teresa

Jak minął rok 2023

Styczeń 2023-

Spotkania świąteczne. Życzenia. Wsparcie dzieci prezentami i słodyczami. Wysyłanie życzeń noworocznych z prośbą o 1,5 %

Luty 2023-

Sprawozdawczość za rok 2022 w województwie warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. Spotkania karnawałowe dla wolontariuszy i osób wspomagających.

Marzec 2023-

Posiedzenia władz. Przygotowania do świąt -zbieranie rzeczy na „zajączka.”. Szkolenia wolontariuszy. Święto Kobiet -wolontariuszek i nie tylko. Wysyłanie życzeń dla darczyńców i sponsorów.

Kwiecień 2023-

Paczki żywnościowe dla dorosłych. Zbiórka książek i sprzętu rehabilitacyjnego. Wysyłanie życzeń z okazji świąt Wielkanocnych.

Maj 2023-

Impreza integracyjna dla mieszkańców.. Przygotowania do Dnia Dziecka. Wykłady o wolontariacie. Udział w imprezach na zaproszenie zaprzyjaźnionych organizacji. Obchody Dnia matki. Inicjatywa obchodów św. Bożego Ciała we wsi Kłęby oraz współorganizacja.

Czerwiec 2023-

Upominki dla dzieci. Pomoc żywnościowa dla dorosłych. Impreza integracyjna – Kłęby/Kaborno 23.

Lipiec 2023-

Spotkanie w KGW w Kabornie i UTW Klewki. Podziękowania. Nagroda im. prof. E. Malewskiej – spotkanie wolontariuszy i obdarowanych. Rozliczenie funduszu 1,5%. Początek przerwy wakacyjnej od 15 lipca.

Sierpień 2023-

Przerwa wakacyjna do 15 sierpnia.

Od 15 sierpnia pierwsze wsparcia finansowe dla beneficjentów w potrzebie. Udział w imprezach organizowanych przez gminę oraz KGW.

Wrzesień 2023-

Spotkania w ramach organizacji dla których Fundacja jest założycielem lub patronem. Szkolenie wolontariuszy-wolontariat potrzeba z wyboru czy konieczność pomocy.

Październik 2023-

Posiedzenia władz Fundacji, Pomoc żywnościowa wspólnie z Bankiem Żywności w Szczecinie dla beneficjentów z gminy Warnice. Spotkanie informacyjne na temat planów działania Fundacji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w ramach akcji zima 2023 i wiosna 24.

Listopad 2023-

Zbiorka odzieży, AGD, sprzętu rehabilitacyjnego. Przygotowania do Mikołaja. Paczki żywnościowe. Wsparcie finansowe. Przygotowania do podsumowania roku.

Grudzień 2023-

Warsztaty rękodzieła dla dorosłych i dzieci w Kłębach. Spotkanie-podsumowujące działalność Fundacji. Wizytacja władz Fundacji z Olsztyna w Oddziale w Kłębach, Wyróżnienia i nagrody dla wolontariuszy i sponsorów. Wysyłanie podziękowań dla darczyńców.

Wizyta władz z Olsztyna w Oddziale w Kłębach 2-3 grudnia 2023

W dniu 2 grudnia 2023 z wizytą do Oddziału Fundacji w Kłębach przyjechali przedstawiciele Władz Fundacji w osobach: wiceprezes Rady Fundacji mgr Teresa Koszykowska, członek Rady Fundacji mgr Zbigniew Lemański oraz członek Rady Programowej mgr Renata Śliwka. Pani Renata dodatkowo prowadziła warsztaty rękodzielnicze dla dzieci i dorosłych z Kłęb, przedstawiciele władz zostali zapoznani z działalnością Oddziału. Uczestniczyli w uroczystości wręczania nagród wolontariuszom i sponsorom. Zostali pożegnani chlebem upieczonym przez wolontariusza Sebastiana. Działalność Oddziału została bardzo wysoko oceniona. Cieszymy się i do następnego spotkania.

Wolontariusz Tadeusz

Dożynki w Gminie

Miło nam donieść, że w roku bieżącym na imprezie dożynkowej w Gminie Warnice. Uczestniczyli w niej przedstawiciele naszego Oddziału sympatyczne również było to, że pani wójt Gminy Alina Werstak w swoim wystąpieniu podziękowała za działalność również dla naszej Fundacji. Przyznajemy również, że współpraca z władzami Gminy zawsze układała się jak dotychczas bardzo pozytywnienie, w tym miejscu należy nadmienić, że najczęstsze nasze kontakty to współpraca z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warnicy, organami Gminy. Również dobrze układa się współpraca z panią Sołtys w Kłębach. 

Jak minął rok 2022

Wydawało by się, że będzie bardzo trudno i długo będzie trwało to wychodzenie z pandemii ale udało się. Mieliśmy to szczęście, że nikt z naszych wolontariuszy nie odszedł i mało tego wszyscy pozostali w bardzo dobrej kondycji w dalszym ciągu owocna była współpraca z Bankiem Żywności im. Jacka Kuronia w Szczecinie i sześciokrotnie obdarowaliśmy dzięki temu ponad 450 osób w naszej gminie przez cały rok również kontynuowane były spotkania i imprezy w Oddziale i Kabornie. Bardzo dobrze sprawowali się szczególnie członkowie Kół Gospodyń Wiejskich w Kabornie i Kłębach oraz wolontariusze zgromadzeni w Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Purdzie i w Klewkach. Przyszli również nowi wolontariusze którzy zapowiedzieli swoją aktywną działalność dzięki pracy młodych wolontariuszy czterokrotnie przekazano dary do przedszkoli, i placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatów Pyrzyckiego i Stargardzkiego. Miesiące marzec i kwiecień to okres szczególnej aktywności na rzecz zbierania i przekazywania żywności i wszelkiej pomocy dla ludności ukraińskiej, zapotrzebowanie było ogromne ponad 100 rodzin tylko w naszej gminie potrzebowało pomocy, szczególną pomoc otrzymaliśmy od sklepów netto w Pyrzycach. Na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego kontynuowana była praca przez siedmiu wolontariuszy również poprzez zbiórkę odzieży, rzeczy oraz książek. Organizowano imprezy Mikołajowe i indywidualną pomoc dla poszczególnych rodzin, zorganizowano 5 imprez integracyjnych i okolicznościowych. Na terenie zachodniopomorskiego przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Warnicach, pani Sołtys z Kłęb i KGW zorganizowano trzy imprezy i zbiórki na rzecz potrzebujących dopisali darczyńcy. To był mimo wszelkich problemów dobry rok. Mamy nadzieję, że następne będą podobne a nawet lepsze.

Ratujmy siebie i innych. Jak minął rok 2021.

Kolejny rok pandemii. Tak należałoby zacząć. Było wszystko na pół gwizdka. Tak naprawdę nic do końca. Wszystko w połowie i nie do końca.
Bardzo trudno. To zaraz będzie pełne 2 lata. Być może to mało dla młodego człowieka, ale bardzo dużo dla emeryta. To zabranie 2 lat, które można by wykorzystać jeszcze na długie wojaże, wizyty, odwiedziny. Na oglądanie świata, którego nie mogliśmy oglądać dotychczas. Mieliśmy wielkie plany i najgorsze w tym jest to, że nigdy nikt tych 2 lat nam nie odda.
Ojej, jak to bardzo smutno zabrzmiało. Bardzo smutno, ale tak niestety jest. Ostatnio bardzo mądra starsza pani powiedziała mi takie słowa: ja już niczego nie oczekuję, dla mnie już wszystko się skończyło, tylko nie wiem kiedy.
To nie jest odosobnione stanowisko. To bardzo blisko do depresji, zamknięcia się i cichego niebytu. Rozglądajmy się bardzo mocno czy nie mamy obok gdzieś takich osób. W każdej chwili pomagajmy im w każdy dostępny sposób. Przede wszystkim przekonujmy, że zawsze jeszcze mamy wiele nieznanego przed sobą, że zawsze jeszcze jest coś do zrobienia, że zawsze się opłaci, dla siebie, dla innych.
Ratujmy się wspólnie, bo nam też czyniąc to będzie łatwiej. Będziemy wolontariuszami przy tym dla siebie.
Pamiętajmy „Łatwiej Razem”.
U nas w Fundacji mimo wszystko było dużo pracy. Działo się bardzo dużo mimo, tych wszystkich kłopotów o których pisałam wyżej.
Nawet dzisiaj. Ostatnie paczki na pocztę. Karty z życzeniami dla sponsorów i wolontariuszy, odebranie opraw obrazków do nagrody „Bukiecik za serce”, pisanie ostatnich przelewów, trzy telefony o porady, robienie nowej świątecznej gabloty Oddziału, przygotowanie materiału na stronę. Tak wygląda tylko jeden dzień w Fundacji.
Jaki był cały rok 2021 dla Fundacji, mimo pandemii?
Uboższy ze względu na kontakty osobiste, ale nie taki slaby ze względu na działalność. Nawet wręcz bardzo pracowity. Przecież było kilka kiermaszy, kilka rozdziałów żywności, ponad 450 osób je otrzymało. Były imprezy z naszym współudziałem w Kołach Gospodyń Wiejskich, w Kabornie, w Kłębach, w UTW w Stargardzie, w Olsztynie, w kilkunastu miejscowościach województwa zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Były rozmowy telefoniczne, porady, była pomoc finansowa z zebranego 1%. Były zebrania obowiązkowe władz Fundacji, rozpoczęliśmy starania o budowę świetlicy w Kabornie. Czasy trudne, ale nie możemy się poddawać.
Trzeba iść dalej i odpowiadać na potrzeby życia i ludzi. Zaraz akcja sprawozdawcza Starania o 1% od wszystkich ludzi dobrej woli. Czyli pracy i problemów nam nie zabraknie byle tylko zdrowie było.
Wszystkiego najlepszego, dystansu i właściwej ochrony a jak wrócimy do działania po Nowym Roku to damy z siebie jeszcze więcej.

Z zimowym przedświątecznym pozdrowieniem
dr   Teresa Cz. Malec

Święto w Oddziale…

Mimo bardzo trudnej sytuacji pandemicznej skromnie ale z dochowaniem tradycji,nie zapomnieliśmy o pięknej rocznicy pelnomocnika
Oddziału Fundacji „Łatwiej Razem” w Kłębach.W ograniczonych warunkach, w towarzystwie przyjaciół przyjął Pan Tadeusz życzenia z okazji 69 rocznicy urodzin.
Dobry torcik. Szampan.
Pan prezes Rady Fundacji dr Wacław Domaszewicz własnoręcznie uwędził piękne pstrągi.
Były wspaniałe.
Dziękujemy w imieniu jubilata.

Panie Tadeuszu, wszystkiego najlepszego, zdrowia, zdrowia i wielu jeszcze sił dla dalszej działalności.

Wolontariusz Jolanta

Jak minął rok 2020….

Jak każdego roku pod koniec grudnia zaczynamy podsumowanie.
Zaduma nad minionym czasem to powód do oceny wszystkich zdarzeń, które były naszym udziałem.

Z nostalgią wspominamy rzeczy dobre, które nam się udały, ze smutkiem zastanawiamy się nad tymi sprawami,
które nam nie wyszły, myślimy dlaczego, szukamy przyczyn.
Rok 2020 był obfitujący szczególnie w rzeczy nie udane lub nie z naszych przyczyn nie wykonane. Zrobiła to „pandemia”.
Nagła, straszna, nieznana w skutkach.
Z powodu konieczności izolacji, kwarantanny, wielu naszych wolontariuszy nie mogło pełnić swoich ról.
Wiele osób nie mogło też pomagać z obawy o własne zdrowie i zakazy.
Wielu naszych wolontariuszy to osoby 50-60+.
Mimo to działalność fundacji była prowadzona chociaż w większości online i za pomocą skype.
Tym bardziej sprawiało to dla nas jeszcze większą satysfakcję.
Przypomnijmy więc wszystkie zdarzenia, które miały miejsce w minionym 2020 roku:

1.Posiedzenie Zarządu i omówienie akcji „Zima 19/20 Łatwiej Razem.” Uchwalenie planu pracy Fundacji w Olsztynie
i w Oddziale w Kłębach. Wykonanie reklamówek do pozyskiwania środków finansowych oraz informacja o działalności Fundacji.
2.Przygotowanie upominków „od zajączka” dla dzieci w Fundacji i w Oddziale.
3.Posiedzenie władz Fundacji i roczne sprawozdanie z działalności za 2019 rok w Olsztynie.
4.Otwarcie akcji „jesteśmy z Tobą”. Pomoc osobom starszym poprzez Internet oraz telefon. Problemy z pandemią.
5.Przygotowanie materiałów reklamowych o KGW. Spotkanie z pierwszymi chętnymi do tego typu działalności w Kabornie.
6.Otwarcie działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Kabornie 7 października.
7.Przyznanie nagrody im. prof. zw. dr. hab. E. Malewskiej za rok 2020
8.Rozmowy z Uniwersytetami III Wieku z którymi Fundacja współpracuje w województwie warmińsko-mazurskim.
9.Spotkanie w Kole Gospodyń Wiejskich w Kłębach.
10.Prowadzenie całorocznej akcji zbiórki odzieży i agd w Olsztynie i w Oddziale w Kłębach.
Przekazywanie dla potrzebujących w Olsztynie, w Kłębach, w Barnimiu, w Kabornie, oraz do GOPS w Purdzie.
11.Rozliczanie i przekazywanie na bieżąco pomocy finansowej z akcji 1% oraz od sponsorów dla beneficjentów Fundacji.
12.Przeprowadzenie małego projektu „dziesięciolecie powstania Fundacji Łatwiej Razem” 2010-2020.
Główne obchody w 2021 roku kiedy pandemia już ustąpi.
13.Przygotowanie i przekazanie skromnych upominków dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Stargardzie.
14.Przekazanie życzeń i upominków z okazji Mikołaja dla wolontariuszy i przedstawicieli organizacji, urzędów.
15.Udzielenie wsparcia finansowego w miesiącu listopadzie-grudniu dla 15 osób.
Przekazanie 10 paczek żywnościowych w Gminie Purda oraz Warnice.

Na zakończenie dziękujemy  za ubiegły rok szczególnie: panu Marcinowi i Michałowi z Warszawy, pani Alicji z Olsztyna,
pani Teresie z Olsztyna, pani Annie i Piotrowi, pani Marzenie, pani Witoldzie z Kaborna, panu Piotrowi z Purdy,
Kancelarii Dutkowski i Jaworski z Olsztyna, panom Arturowi, Konradowi i Jarosławowi ze Stargardu, panu Janowi i Teresie ze Stargardu,
panu Tomaszowi z Olsztyna, panu Tadeuszowi z Kłęb, panu Wojciechowi z Olsztyna.

Pamiętajcie o Nas.
Na efekty naszej pracy czekają nasi podopieczni i potrzebujący, którzy nie zawsze z własnej winy mają taki los.
Podzielmy się tym co mamy a nam również przybędzie dobrego samopoczucia i zadowolenia.
Miejmy satysfakcje,że możemy to czynić, że możemy komuś pomóc.

Pandemia pokazała nam jak tragiczna jest samotność. Jak liczy się pomoc drugiego człowieka.

Bądźmy razem bo „Łatwiej Razem.”

Wsparcie dla Kaziuków…

Zostało nam tylko piękne wspomnienie. W tym roku już nie mogło być/pandemia/. A w zeszłym roku było tak pięknie.
W Domu Kultury Kolejarza
w Stargardzie przy ulicy Szczecińskiej walka o to, kto kupi piękny duży kuferek z prawdziwego wileńskiego piernika.

Akcja wspierająca Stowarzyszenie Kaziuki z Wilna.
Pan Jan podbijał cenę, co 10 złotych aż przekroczył 200zł.
Przedstawicielka Fundacji była lepsza i ostatnie słowo należało
do niej a piękny bukiet tulipanów od pani wiceprezydent był nagrodą za ten gest.
Trzeba wspomagać organizacje promujące i
upowszechniające kulturę polską na obczyźnie. To ważna sprawa.
Przede wszystkim należy podkreślić, że kuferek był naprawdę piękny.

O tym jaki smaczny już nie warto mówić, ślinka po dziś dzień leci.
Szkoda, że nie można było poczęstować wszystkich.
Na pewno na kolejnych imprezach zawsze
będziemy wypatrywać takiego ciasta piernikowego. Naprawdę warto.
Przyjemność smakowania. Podziw dla zdolności tych co piekli. Smakowałam a więc wiem o czym napisałam.

Panie Janie ten piernik był wart większych jeszcze pieniędzy.

Powspominała
Teresa Cz. M.

Jak minął rok 2019………..

Jak każdego roku, pod koniec grudnia zaczynamy podsumowania roku. Chwilami robi się nam smutno, że kolejny rok mija, że znowu jesteśmy starsi, że pewne chwile już nie wrócą, że nie zrobiliśmy tego i tego, a na koniec, że chcielibyśmy więcej, więcej.

Odwróćmy sprawy, zastanówmy się, co było dobre, to że byliśmy zdrowi, że zrobiliśmy dużo, nie straciliśmy nikogo bliskiego, mamy przy sobie dalej naszych przyjaciół, powiększyliśmy tak czy inaczej nasze dobra, jesteśmy tu i teraz gotowi do przeżywania następnego roku. I oto chodzi. Cieszmy się wszystkim tu i teraz.

Tak jak radzi nam tegoroczna Noblistka pani Olga Tokarczuk „wydarzenia nieopisane przestają istnieć……” Tak bardzo mi się spodobało to jej stwierdzenie, takie proste i  mądre.

Utrwalajmy więc to wszystko co robimy, aby inni pamiętali, że tu i teraz tworzyliśmy pewne byty i one zostają przez nas tak a nie inaczej zapamiętane. Tym razem fotografie i krótkie tytuły.

1.Przywitanie Nowego Roku wystawieniem sztuki „Szeherezada” w wykonaniu teatru Uniwersytetu III wieku w Stargardzie w świetlicy w Kłębach.

2.Otwarcie działalności założonego przez Fundację ”Łatwiej Razem Oddział w Kłębach, Koła Gospodyń Wiejskich „Kłębowianki” w Kłębach.

3.Walentynki – wszystkie dzieci są nasze-w Lisowie Wiersze Jana Brzechwy i Tuwima w wykonaniu Teatru „A To My” ze Stargardu.

4.Posiedzenie władz Fundacji i roczne sprawozdanie. „Łączymy pokolenia” Olsztyn 2019.

5.Pracowite lato 2019 w warmińsko-mazurskim – Kaborno, Klewki, Olsztyn.

6.Nowi wolontariusze i nowe inicjatywy, przygotowania do akcji „ zima – łatwiej razem”2019/20.

7.Klewki – Kaborno – Popołudnie z Mikołajem. /warmińsko- mazurskie /.

8.Spotkanie u Pani Wójt – Warnice – 6 grudnia 2019.

9.Pożegnanie 2019-roku – podziękowania dla wolontariuszy i działaczy Fundacji

Jeśli państwo rozpoznaliście się w naszych fotografiach to bardzo miło. Naszym zamysłem było właśnie utrwalenie waszej pracy, poświęcenia swego wolnego czasu i funduszy dla innych, którzy potrzebują pomocy.

A jest komu dziękować ……… .

Szczególne podziękowanie dla: Pana Józefa i Teresy Malców z Golczewa, Państwa Jerzego i Anny Malców z Kołobrzegu, Państwa Jana i Teresy  Wojtkunów ze Stargardu, Państwa Jarosława i Wiolety Stelmachów ze Stargardu, Państwa Zbigniewa i Alicji Bartkowiaków z Olsztyna, Państwa Elżbiety i Sylwestra Sobków z Lisowa, Państwa Reginy i Jana Kitlów z Lubania, Pana Wojciecha Dudańca z Olsztyna, Pana Waldemara Cieślika z Rudzisk, Pani Koszykowskiej Teresy z Olsztyna, Pani Karoliny Fabisiak z Warszawy,  Pani Krystyny Fogiel z Warszawy, Pana Marcina Malca i jego syna Michała Gawrońskiego – Malca z Warszawy, Państwa Krystyny i Wiesława Mysłków z Warszawy, Państwa Anny i Piotra Ogonowskich z Kaborna, Pani Grażyny Perkowskiej z Klewek, Pana Jarosława Jaworskiego i jego syna Szymona z Olsztyna, Pani Wiesławy Dominik z Chodzieży, Pani Bożeny Sekuła-Donorowicz i Henryka Donorowicz ze Stargardu, Pani Renaty Śliwka ze Szczęsna, Pani Magdy Wojtkun ze Stargardu, Pana Czesława Araszkiewicza ze Stargardu,Pana Tomasza i Janiny Pastuszków z Olsztyna,Ks.Proboszcza Piotra Sas Ilnickiego z Warnicy, Pani Anieli z Warnicy.
Pani Ewie Szymczyk-Baran z Grabowa, opiekunowi i Patrykowi Dalke przedstawicielowi Szkolnego Koła Wolontariuszy SP 3 , Uniwersytetowi III Wieku w Klewkach, Członkom Rady Soleckiej w Kabornie, Uniwersytetowi III wieku w Purdzie, Kołu Gospodyń Wiejskich w Kłębach, za to ze byliśmy razem w 2019. Pani Dorocie z Olsztyna za opiekę nad punktem bibliotecznym.
Panu Arturowi Stelmachowi za utrwalanie cały rok wszystkiego co czynimy na naszej stronie www.latwiejrazem.pl i Panu Grzegorzowi Krzysztofik,Firma „Mediastar”  ze Stargardu za całoroczną opiekę informatyczną nad naszą stroną.

Wszystkim darczyńcom bezimiennym dziękujemy gorąco. Dzięki wszystkim Państwu kolejny rok działalności Fundacji Dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” 2019 możemy uważać za okres dobrej i pożytecznej pracy.

Dla wszystkich Państwa i dla beneficjentów Fundacji — SZCZESLIWEGO NOWEGO ROKU 2020.

Podsumowanie  IX roku  działalności Fundacji

 

Jak każdego roku na zakończenie w Fundacji mają miejsce podsumowania działalności. Do tej pory odbywały się one w Olsztynie. Decyzją Prezesa Rady Fundacji takiego podsumowania dokonano w Oddziale Fundacji w województwie zachodniopomorskim .Na zaproszenie Pełnomocnika  przybyli wolontariusze ,sponsorzy, członkowie Rady Programowej, Fundator ,władze Gminy, członkowie innych organizacji. Spotkanie mikołajkowo-wigilijne miało miejsce w sobotę 7 grudnia 2019 o godz.14.00  w świetlicy w Kłębach. W spotkaniu uczestniczyła pani wójt gminy Warnice mgr Alina Werstak ,członek zarządu Koła Gospodyń Wiejskich „Kłębowianki” Jolanta Swat ,sołtys wsi Kłęby Emilia Werstak, członkowie Rady Programowej Fundacji, p. Wioletta Stelmach ze Stargardu, mgr Ewa Szymczyk -Baran z Grabowa, Krystyna Samson z Kłęb, przedstawiciel Szkolnego Kola Wolontariatu nr 3 ze Stargardu, Fundator, zaproszeni goście.  Po  otwarciu głos zabrała Fundator  dr Teresa Cz. Malec, która w bardzo skondensowany sposób nakreśliła działalność Fundacji i oddziału, podkreślając zaangażowanie wielu osób nowych w tym roku. Włączenie się nowych wolontariuszy, początki działalności Koła w szkole podstawowej w Stargardzie, nowe formy działań utwierdzają działaczy ,ze Fundacja nie traci na energii i  nadchodzący kolejny X rok będzie jeszcze bardziej owocujący.

Jak każdego roku zostały przyznane najwyższe nagrody .Bukiecik za serce w roku 2019 otrzymała pani Magda Wojtkun ze Stargardu. Wyróżnienie  „Przyjaciel Fundacji” za rok 2019 otrzymali :p. Wójt Gminy Warnice, mgr A. Werstak, mgr B. Sekuła- Donorowicz ze Stargardu, p.Cz. Araszkiewicz  ze Stargardu, J.Stelmach ze Stargardu ,p. E. Sobek z Lisowa, mgr J.Wojtkun ze Stargardu ,mgr E .Szymczyk-Baran, opiekun  szkolnego koła wolontariuszy. Podziękowania wręczono wolontariuszom: Konradowi, Bogdanowi, Natalii, Tadeuszowi, Anecie ,Piotrowi, Henrykowi, Teresie, Zbyszkowi. ,Hubertowi.

Nagrodę finansową za szczególną działalność  na rzecz Fundacji im prof. dr Hab. Eugenii Malewskiej przyznano w tym roku dla  lic. Artura Stelmacha pełniącego społecznie funkcje administratora strony internetowej Fundacji .www.latwiejrazem.pl.Nagroda została ufundowana przez Fundatora Fundacji.

Bajki Brzechwy i Tuwima dla dzieci z Lisowa

„Walentynki dla maluchów”

Powstanie Koła Gospodyń Wiejskich „Kłębowianki”
w Kłębach

W dniu 18 grudnia dokonało się to, w co wielu wątpiło. Od ponad 2 lat chodziła mi po głowie myśl ponownego zmobilizowania społeczności lokalnej w Kłębach do większej aktywności i działania na rzecz swojej wsi i jej mieszkańców.

Z dużą satysfakcją mogę powiadomić Państwa, że w dniu wczorajszym poprowadziłam zebranie, które okazało się bardzo owocne. 15 Pań – gospodyń podpisało akt założycielski o powstaniu w Kłębach Koła Gospodyń Wiejskich „Kłębowianki” w Kłębach Naprawdę było sympatycznie, panie były pełne akceptu, przyjmowały moje propozycje z przekonaniem. Zapewniłam, że czynię to w imieniu Fundacji „Łatwiej Razem”, bo ta ma w swoim statucie pomoc w organizacji i inicjowaniu różnych akcji na rzecz środowisk lokalnych. Zapewniłam, że będę starała się być pomocna, przynajmniej na początku, dla pełnego rozruchu. Bardzo istotny był fakt, że wsparła mnie w moim inicjowaniu powstania Koła była przewodnicząca pani Zofia Andrzejczyk, które działało kiedyś w naszej wsi. Przyszły na spotkanie jeszcze 2 panie. Wszystkie wpisały się ponownie jako założycielki nowego Koła. To podtrzymanie dla mnie tradycji było bardzo ważne. Zadeklarowałam w imieniu mojej Fundacji, że dokonam zakupu Kroniki i poproszę, o pamiątki w postaci fotografii z tamtego okresu. Pani Sylwia Nowicka  zaproponowała odnalezienie takich fotografii od ręki. Miło, że wśród grona znalazła się również przyszła księgowa. Tak trzeba. Ustalono, że pozostałe osoby chętne, bo są takie, zostaną zapisane na członków w dniu uroczystego spotkania w styczniu 2019. Na otwarcie będzie sztuka teatralna w wykonaniu Teatru amatorskiego ze Stargardu ale następne być może będzie już w wykonaniu „Kłębowianek”.

Do otwarcia i reprezentacji Koła zostały umocowane panie: Barbara Nowicka, Jolanta Swat i Sylwia Nowicka. Być może na pierwszym zebraniu po rejestracji Kola zostaną wybrane jako zarząd Ale to jeszcze przed nami. Trzymajcie kciuki za pomyślne załatwienie spraw formalnościowych. Być może …… ale o tym sza …-spotkają nas jeszcze przyjemniejsze sprawy. Jutro jadę do Pyrzyc załatwiać dalej sprawy. Dziękuję, kobietki, byłyście wspaniałe. Jesteśmy w różnym wieku, z różnym doświadczeniem co dobrze wróży przyszłemu wspólnemu działaniu. Jest to 16 organizacja która powstaje z inicjatywy i przy pomocy Fundacji „Łatwiej Razem”. 12 z nich działa z bardzo dobrym wynikiem. Na pewno tak też będzie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Kłębach.

Wszystkiego dobrego na nowej drodze społecznego działania.

Łatwiej Razem naprawdę.

dr Teresa Cz. Malec

JASEŁKA W BARNIMIE 2018.

W dniu 16 grudnia 2018 roku o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej w Barnimie na zaproszenie Fundacji dr Teresy Cz, Malec <Łatwiej Razem” ,Oddział W Kłębach oraz p. sołtys Natali Siatkowskiej,przyjechał ze Stargardu teatr „A-To-My.Aktorzy -amatorzy wystawili przedstawienie „Pastorałka góralska” o Bożym Narodzeniu.Treść w skrócie ,jak to pastuchy w górach Pana Jezusa spotkali i czym mogli to Go przywitali.Wykonawcy uczynili to bardzo ciekawie ,z dużą swadą i humorem. Na zakończenie wszyscy chętni zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie i pośpiewali kolędy. Dziękujemy Uniwersytetowi III wieku w Stargardzie za możliwość obcowania z tak ciekawym Waszym Zespołem. Wszystkiego dobrego na Nowy Rok 2019 i do szybkiego spotkania w Kłębach na kolejnej sztuce w Waszym wykonaniu.Będziemy radzi przywitać Was już w styczniu 2019.
Pełnomocnik Oddziału Fundacji w Kłębach.

Mikołaj w Kłębach 2018 po raz czwarty.

W nowo odremontowanej świetlicy 6 grudnia od rana wielkie poruszenie. Pani Bożenka ubiera choinkę, pan Tadeusz układa dywan dla dzieci do siedzenia, pani Teresa szykuje stoliki. Są mandarynki, pomarańcze, jabłuszka, cukierki, chrupki, pączusie, domowe soki ,pierniczki. Ciasto piernikowe i cukiereczki przynosi p. Krystyna .

O godzinie 15.00 wszystko gotowe dla małych gości, sala już nie do poznania. Jeszcze tylko światełka na okna, które przyniosła Laura, dziewczynka z sąsiedztwa i bardzo sprawnie pomagała powiesić  oraz udekorować okna. Jeszcze tylko muzyka, ale o to obiecał zadbać pan Łukasz z głośnika który użyczył pan Tomasz, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.

Spotkanie rozpoczęto o godzinie 16.00. Przychodzący włączali się w imprezę stopniowo bo muzyka wciągała każdego przychodzącego. O godz. 16.30 prowadząca imprezę przywitała gości a księdza Proboszcza, babcie, mamy i najważniejszych beneficjentów tego spotkania. A było ich 24.

A potem były tańce i zabawy; stary niedźwiedź zawsze się sprawdza a kółko graniaste było kochane przez maluszków i ich babcie. W przerwie była konsumpcja. Muzyka i piosenki były domeną pana Łukasza i młodszych pomocników. Ale to wszystko nie było tak ważne jak oczekiwanie na Mikołaja. Czy przyjdzie i kiedy.

W pewnym momencie rozległo się głośne pukanie i pojawił się Mikołaj. Usłyszał jak dzieci trzykrotnie go zawołały: Mikołaju, Mikołaju wszystkie dzieci Cię wołają, kochają, czekają. I wówczas przybył. Rozmawiał, brał na kolana i rozdawał upominki ze słodyczami. Organizatorzy robili zdjęcia aby była pamiątka dla każdego dziecka.

Na zakończenie pozwolił zrobić sobie wspólne zdjęcie na pamiątkę wspólnej zabawy i jego pobytu w Kłębach. Pożegnano Mikołaja a dzieci jeszcze długo bawiły się i konsumowały zawartość torebek. Na koniec mamy i babcie powiedziały dość i trzeba było pójść do domku. Szkoda, ale zapewniamy, że Mikołaj jeszcze będzie chodził, postara się o nowe upominki i przyjdzie 24 grudnia 2018 z powrotem czyniąc dzieciom wiele radości.

Bo to jego praca i on bardzo lubi przychodzić do dzieci czyniąc im radość.

Spotkanie z Mikołajem zorganizowała Fundacja „Łatwiej Razem” Oddział w Kłębach z jego szefem Tadeuszem a upominki ufundowała założycielka Fundacji dr Teresa Cz. Malec.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nasze działania a szczególnie pani Bożence.

Miłych i wesołych Świat Bożego Narodzenia

oraz szczęśliwego Nowego Roku 2019.
Pełnomocnik Tadeusz.

Barnim wzięty. Sercem i pierogami.

Długo chyba szukać takiej wsi, która tak odpowiada na hasło ,trzeba pomóc. Właśnie w Barnimiu, ubiegłej niedzieli odbyło się prawie pospolite ruszenie.
Jedne panie w ósemke lepiło 500 pierogów, drugie piekły wspaniale ciasta a Ci, którzy nie mogli podłączyć się pod żadną z form, przyniosło w niedzielę po prostu” sklepowe”. Ale przynieśli. Do tego szaleństwa były jeszcze paszteciki ,barszczyk, kawa herbata, szaszłyki z ziemniaków, więcej nie pamiętam. Impreza pod namiotami, przed świetlicą. Godzina 14.00. Ci co przybyli o 15.30 mogli kupić tylko resztki.
Fenomen jedności. Obyśmy zawsze mogli liczyć na takie wsparcie.
. Oczywiście wszystko za pomysłem i olbrzymią aktywnością pani sołtys Natali Siatkowskiej, która dała z siebie wszystko, aby Pan Arkadiusz Gabrysiak, mógł potrzebne Fundusze na aparat CPAP
.Akcja trwała już od kilku tygodni zebrać, po drodze Fundacja dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” też zbierała w czasie dożynek. Pomogli znajomi, ale główna kwota największa jednorazowo, bo ponad 3000 tysiące złotych została zebrana właśnie w niedzielę na imprezie sołeckiej.
Pani sołtys jest szczęśliwa, dziękuje panu Norbertowi Dykowskiemu, Tomaszowi Szewczykowi, Jerzemu Szewczykowi, swojej mamie, rodzinom z Dolic, Reńska, Starego Przylepu Zaborska, Warnicy.
Pan Arkadiusz Gabrysiak ,beneficjent tej akcji jest bardzo szczęśliwy a o Pani Sołtys mówi krótko ,jest niezastąpioną, jak nie będzie chciała być dalej sołtysem ,to i tak ją wybierzemy .Nie spodziewałem się – takiego obrotu sprawy, mówi- bardzo dziękuję wszystkim. Trzeba dać w niedzielę na msze, żeby ksiądz podziękował wszystkim w moim imieniu, tak żeby podziękować.
My również dziękujemy całej społeczności sołectwa ,Radzie Sołeckiej, wszystkim ,którzy wzięli udział w tej akcji.
Bo to była akcja na 6,celujący. Fundacja wszystkie zebrane Fundusze przekaże w dniu 26 września 2018 do sklepu w Pyrzycach na zakup aparatu. Jeszcze raz gratulacje za tak wielkie serce i bardzo sprawną organizacje tej charytatywnej akcji.

Pełnomocnik Oddziału Fundacji
mgr Tadeusz Malec

Z ostatniej chwili

Fundusze dla Pana Arkadiusza zebrane. Właśnie w niedzielę w Barnimiu zebrano ostatnią i największą kwotę ponad 3000 tysiące złotych. Jeszcze w tym tygodniu cała kwota zostanie wpłacona do specjalistycznego sklepu w Pyrzycach celem zakupu aparatu CPAP .Beneficjent jest cały szczęśliwy i wdzięczny dla wszystkich ,którzy pomogli mu w problemie zebrania kwoty ,która dla niego była nie do pokonania.Wiecej o tym wydarzeniu w tekście ”Barnim wzięty”.Sercem i pierogami.
Wolontariusz Marcin.

Spotkanie w Kłębach

W dniu 3 lipca 2018 roku odbyło się zebranie mieszkańców wsi Kłęby, w której jest siedziba Oddziału Fundacji. W zebraniu zorganizowanym przez Panią Wójt Gminy Warnice omówiono możliwość działania Fundacji w nowo wyremontowanej świetlicy. W zebraniu uczestniczyła Fundator Fundacji dr Teresa Cz. Malec, która podtrzymała swoją ofertę prowadzenia raz lub dwa razy w miesiącu spotkań lub imprez dla dorosłych i dzieci. Przyjęto to do wiadomości. Fundator nakreśliła wstępny program i poinformowała, że cały plan na rok oświatowy 2018/19 zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Fundacji i Oddziału do końca sierpnia. Mieszkańcy mogą zgłaszać również swoje propozycje do Pełnomocnika Fundacji do 15 sierpnia. Na tym zebranie zakończono.

Pełnomocnik Oddziału.

Zajączek w Kłębach – 2018

W Niedzielę Palmową w wsi Kłęby ,gmina Warnice od rana było małe poruszenie. Sprzątano posesje wokół Kaplicy ,a następnie panowie biegali ,pochylali się w różnych zakątkach. Chowano 160 zajączków ,jajeczek ,baranków. Wszystko dla maluchów ,dzieci szkolnych. Wszystko dla podtrzymania tradycji, dla radości dzieci aby bardziej zapamiętały święta 2018 roku Udekorowano drzewka zielone jajeczkami przed wejściem do kaplicy. Dla dorosłych przygotowano herbatę i kawę. Po zakończeniu Mszy św. o godzinie 12.00 zaproszono dzieci i maluszków z ich opiekunami do poszukiwań wymienionych wyżej słodkości bo zajączki i jajeczka były oczywiście z czekolady.

Radości było dużo Zadowolone były dzieci i ich opiekunowie .Na zakończenie dzieci ,które zebrały najwięcej otrzymały nagrody .Zwyciężyła Laura Samson.
Bardzo było miło, że uczestniczyły w tej zabawie również dzieci z Przylepu oraz Wójcina. Zapraszamy również na następne imprezy.
Impreza odbyła się dzięki pracy wolontariackiej : Łukasza Samsona, Stelmacha Jarosława, Barana Bogdana i Ewy Skrzypczyk- Baran oraz pełnomocnika Oddziału Tadeusza Malca .Dziękujemy również paniom które pomogły zrobić kawę i herbatę.
Pomysłodawcą i sponsorem imprezy był oddział Fundacji dr Teresy. Cz. Malec „Łatwiej Razem” w Kłębach.

Fundacja „Latwiej Razem” wyraża podziękowanie ks. Proboszczowi Piotrowi Sas Ilnickiemu z Parafii w Warnicy za udostępnienie i pozwolenie organizacji imprezy na posesji Kaplicy w Kłębach.
Zapraszamy do obejrzenia fotografii z opisanej imprezy. Do zobaczenia.

Mikołaj 2017 w Kłębach

W dniu 6 grudnia 2017 roku odbyło się w Kłębach spotkanie z Mikołajem najmłodszych mieszkańców, ich babć, mam i rodzeństwa. Przybyli też zaproszeni goście ze wsi Wójcin.

Spotkanie poprzedzone zostało pięknymi występami Teatru „Emigatis” z Młodzieżowego Domu Kultury ze Stargardu, Przepiękne i nieprzemijające bajki Jana Brzechwy chwytały za serce nie tylko maluszków ale ich babcie, mamy, którym przypomniały ich dzieciństwo. Każde wyjście było oczekiwane i oklaskiwane gromkimi brawami ale często również zawołaniem maluchów „ jeszcze, jeszcze”. Zespół przyjechał z opiekunem p. Maciejem Dura – Pomarańskim, któremu jesteśmy zobowiązani za umożliwienie nam oglądania tak pięknej interpretacji pięknych tekstów Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Dziękujemy.

Po występach młodzi wykonawcy zostali obdarowani Mikołajami, cukierkami oraz wspólną paczką. Wręczono list z podziękowaniem władz Fundacji na ręce opiekuna. Wszyscy zapewnili się nawzajem dzieci i wykonawcy, że chętnie do siebie powrócą na wiosnę z kolejnym nowym repertuarem. Zapraszamy.

Po odjeździe teatru na zawołanie tradycyjne” Mikołaju, Mikołaju wszystkie dzieci Cię czekają” wkroczył piękny, z czerwoną laską i zaczęło się spotkanie. Niektórzy odważni, przybiegali nawet kilka razy do Mikołaja, ale były też płaczki i bojaźliwi. Taka jest tradycja a potem jak będą duzi ich mamy lub babcie przypomną im jak to przeżywali spotkanie z Mikołajem. Mikołaj rozdawał paczki, i małe mikołaje ufundowane przez Fundację i Fundatora.
Wesoła atmosfera towarzyszyła do końca. Widząc uśmiechnięte buźki dzieci mamy potwierdzenie, że opłacało się ponieść trochę trudu, aby przygotować to wydarzenie i miłe były też podziękowania zadowolonych dzieci i ich opiekunów.

W imieniu wszystkich uczestników pełnomocnik Oddziału Fundacji w Kłębach podziękował wolontariuszom:. Krystynie , Łukaszowi i Zenonowi Samson, Jarosławowi , Arturowi , Wiolecie Stelmach .Była bombonierka i książki. Do tych podziękowań dołączamy jeszcze słowa za wsparcie p. Beacie Samson.

Wszyscy dorośli też zostali poczęstowani cukierkami. Zapraszamy do oglądania zdjęć z tego spotkania a milusińscy otrzymają zdjęcia w prezencie w niedzielę.

Fundator Fundacji „Łatwiej Razem” dr Teresa Cz. Malec serdecznie dziękuje Ks. Proboszczowi Piotrowi Sas Ilnickiemu za udostępnienie kaplicy /świetlica w Kłębach w remoncie/. Bez Jego akceptacji nie byłoby możliwe to zdarzenie.

Relacja z tego wydarzenia
Pełnomocnik Oddziału w Kłębach
mgr Tadeusz Malec

Dożynki w Kłębach 2016

Dzień Dziecka 2016 w Kłębach

DZIEŃ DZIECKA W KŁĘBACH 2016

Z maleńkim opóźnieniem ale za to bardzo przyjemnie obchodzono

DZIEŃ DZIECKA W KLĘBACH

4 czerwca 2016 roku  na placu w środku wsi stanęło małe miasteczko (dmuchane konstrukcje), namiot ze słodyczami, wiele różnych propozycji zabaw.

Pani Sołtys oraz Rada Solecka wspólnie z Rodzicami umilały dzieciom czas.

Dopełnieniem „szczęścia” był jeżdżący z pełnym nagłośnieniem wóz strażacki. Cała wieś się dowiedziała, że we wsi zabawa najmłodszych.

Fundacja wsparła imprezę finansowo i na pewno uczyni to następnym razem, jeśli tylko zostanie o to poproszona , bo „łatwiej razem”

a wszystkie dzieci są „nasze”.

Do zobaczenia następnym razem

Wolontariusz Wioleta S.

Pastorałka Góralska 6 grudnia 2016