Szanowni Państwo

Już od 2010 roku organizujemy pomoc i wsparcie wspólnie z wolontariuszami dla potrzebujących, biednych, wykluczonych oraz osób w trudnej sytuacji losowej.

Staramy się właściwie i uczciwie dysponować wszystkimi darowiznami, które otrzymujemy od darczyńców. Wszystkie pieniądze uzyskane jako 1% od podatku, przekazywane są potrzebującym na leki i rehabilitację.

Prosimy o 1 %. na nr. KRS 0000367918