W dniu 17 września 2019 roku odbyło się spotkanie uczniów klas siódmych i ósmych Szkoły Podstawowej nr 3 im Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie z założycielem” Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” OPP.

Spotkanie miało na celu omówienie problemu wolontariatu. Zapoznano uczniów /przypomniano/ z etymologią słowa wolontariusz i wolontariat. Historią wolontariatu. Kto może być wolontariuszem. Wolontariat – moda , przywilej czy obowiązek i chęć samorealizacji…(całość w edukacja bez granic/konferencje, fora i spotkania)