Szanowne Panie

Szanowni Mieszkańcy Sołectwa Kaborno.

Już od ubiegłego roku rozważaliśmy z Panem Sołtysem Piotrem powołanie w Naszej wsi Koła Gospodyń Wiejskich

Fundacja dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem”, której jestem przedstawicielem, ma w swoim statucie odtwarzanie organizacji oraz powoływanie nowych w celu podtrzymania, naszej historii i tożsamości.  Stąd nasz udział w tworzeniu Koła Gospodyń, Młodym mieszkańcom  pragniemy donieść, że w Kabornie przed laty działało bardzo prężnie Koło Gospodyń Wiejskich a jego historią PODZIELIMY SIĘ.

W tych dniach  wracamy do tradycji. Miło mi donieść wszystkim tym, którzy  nie byli na ostatnim zebraniu wiejskim lub zebraniu założycielskim KGW, że Agencja Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa  dla powiatu Olsztyńskiego  zatwierdziła naszą dokumentację i możemy rozpocząć ponownie działalność.

Zapraszamy więc na oficjalne otwarcie  Koła w Kabornie. Pragniemy przekazać, wybranym na zebraniu przez założycieli władzom, odpowiedni dokument potwierdzający powyższy fakt.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną — prosimy o przybycie na plac, pod wiatę, obowiązkowo w maseczkach i rękawiczkach, na krótkie spotkanie, Na  świeżym powietrzu, w odpowiednich odstępach, ostrożnie ale z zadowoleniem, że coś nowego w Kabornie powstaje…..

SOBOTA  10 października 2020.godz 11.00.

ZAPRASZAMY    RÓWNIEŻ    OSOBY   TOWARZYSZĄCE.

Za org. dr Teresa Cz. Malec, mgr Witolda Kuper, sołtys Piotr Ogonowski.