Już po raz kolejny do Fundacji przyszła sympatyczna paczuszka z podarowanymi gadżetami. Przysłała je pani Wiesława z Chodzieży…(czytaj całość w oddział fundacji/centrum wsparcia)