Wydawało by się, że będzie bardzo trudno i długo będzie trwało to wychodzenie z pandemii ale udało się. Mieliśmy to szczęście, że nikt z naszych wolontariuszy nie odszedł i mało tego wszyscy pozostali w bardzo dobrej kondycji w dalszym ciągu owocna była współpraca z Bankiem Żywności im. Jacka Kuronia w Szczecinie i sześciokrotnie obdarowaliśmy dzięki temu ponad 450 osób w naszej gminie przez cały rok również kontynuowane były spotkania i imprezy w Oddziale i Kabornie….(całość czytaj w Oddział Fundacji/IMPREZY, SPOTKANIA, PODSUMOWANIA)