W dniu 3 października 2023 w Olsztynie w siedzibie Fundacji odbyło się kolejne, trzecie już w tym roku posiedzenie władz Fundacji: Rady Fundacji i Rady Programowej. Omówiono wszystkie sprawy bieżące zarówno z Olsztyna jak i w Oddziale w Kłębach. Pan mecenas Jaworski przedstawił wszystkie problemy z którymi spotkał się w ostatnim kwartale Zarząd. Pełnomocnik Oddziału w Kłębach zapoznał zebranych z problemami których doświadczał w Oddziale…(całość czytaj w FUNDACJA/Jak działamy)