11 października 2019 w Olsztynie spotkały się władze Fundacji oraz wolontariusze.

Na kolejnym posiedzeniu Rady Fundacji oraz Rady Programowej omówiono bieżące sprawy, podniesiono kilka problemów najpilniejszych do rozwiązania w najbliższym okresie

Radzie Fundacji przewodniczyła wiceprezes mgr Teresa Koszykowska a Radzie Programowej obecna przewodnicząca dr Maria Truszkowska…(czytaj całość w jak działamy/imprezy i spotkania)